Firefox Hỗ trợ

Bài viết nổi bật

Bắt đầu với Firefox - Tổng quan về các tính năng chính

Bắt đầu với Firefox - Tổng quan về các tính năng chính

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Firefox và tìm liên kết đến các bài viết khác để khám phá.

Kết nối bảo mật thất bại và Firefox không thể kết nối

Kết nối bảo mật thất bại và Firefox không thể kết nối

Nếu một trang web đòi hỏi một kết nối an toàn mà không thể được thành lập, Firefox sẽ không kết nối và sẽ hiển thị một trang báo lỗi. Tìm hiểu thêm.

Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox

Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox

Firefox mặc định sẽ tự động cập nhật chính nó nhưng bạn luôn có thể thực hiện cập nhật thủ công. Tìm hiểu cách cập nhật Firefox trên Windows, Mac hoặc Linux.

Khôi phục Firefox - đặt lại tiện ích và cài đặt

Khôi phục Firefox - đặt lại tiện ích và cài đặt

Khôi phục có thể khắc phục nhiều sự cố bằng cách khôi phục Firefox về trạng thái mặc định trong khi lưu thông tin cần thiết như dấu trang và mật khẩu.

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm