Khôi phục dấu trang từ bản sao lưu hoặc di chuyển chúng sang máy tính khác

Firefox tự động tạo bản sao lưu của dấu trang của bạn và lưu 15 bản sao lưu cuối cùng để giữ an toàn. Bài viết này mô tả cách khôi phục dấu trang của bạn từ bản sao lưu tự động mà Firefox tạo, cách lưu và khôi phục tệp sao lưu dấu trang của riêng bạn và cách di chuyển dấu trang của bạn sang máy tính khác.

 • Nếu dấu trang của bạn đột nhiên không có sẵn trong Firefox, hãy xem bài viết Recover lost or missing Bookmarks để có phương án xử lí sự cố thông tin thích hợp.
 • Để biết thêm thông tin về việc sử dụng dấu trang, hãy xem bài viết Dấu trang trong Firefox.

Sao lưu và khôi phục

Sao lưu thủ công

 1. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon trên thanh công cụ của bạn. (Nếu bạn không nhìn thấy nó ở đó, nhấp vào nút trình đơn fx57menu và nhấp Thư viện). Nhấp Dấu trang và nhấp vào thanh Xem tất cả dấu trang ở bên dưới.
 2. Trong cửa sổ Thư viện, nhấp vào nút I-B icon pre68 import-export-arrows Nhập và sao lưu và chọn Sao lưu….
  Bookmarks Backup 68
 3. Trong cửa sổ tên tập tin sao lưu dấu trang mở ra, chọn một vị trí để lưu nó, được đặt tên mặc định bookmarks-"date".json. Máy tính để bàn thường là một nơi lưu tốt, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ nơi nào dễ nhớ hơn.
 4. Lưu tập tin đánh dấu json. Cửa sổ tên tập tin sao lưu dấu trang sẽ đóng và sau đó bạn có thể đóng cửa sổ Thư viện.

Khôi phục từ bản sao lưu

Thận trọng: Khôi phục dấu trang từ bản sao lưu sẽ ghi đè lên bộ dấu trang hiện tại của bạn với dấu trang trong tập tin sao lưu.
 1. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon trên thanh công cụ của bạn. (Nếu bạn không nhìn thấy nó ở đó, nhấp vào nút trình đơn fx57menu và nhấp Thư viện). Nhấp Dấu trang và nhấp vào thanh Xem tất cả dấu trang ở bên dưới.
 2. Trong cửa sổ Thư viện, nhấp vào nút I-B icon pre68 import-export-arrows Nhập và sao lưu và chọn Khôi phục.
  Bookmarks Restore 68
 3. Chọn bản sao lưu mà bạn muốn khôi phục:
  • Các mục ngày là sao lưu tự động.
  • Chọn tập tin… cho phép bạn khôi phục từ bản sao lưu thủ công (xem ở trên).
 4. Sau khi chọn bản sao lưu, dấu trang của bạn từ tập tin đó sẽ được khôi phục. Đóng cửa sổ Thư viện.

Di chuyển dấu trang sang máy tính khác

Sử dụng Đồng bộ hóa Firefox

Bạn có thể sử dụng đồng bộ hóa Firefox để di chuyển dấu trang của mình từ máy tính này sang máy tính khác.

Quan trọng: Firefox Sync liên tục tự cập nhật khi bạn thay đổi dấu trang, vì vậy nó không cung cấp một dịch vụ sao lưu thực sự.

Đồng bộ hóa Firefox là cách tốt nhất để giữ dấu trang của bạn (và dữ liệu hồ sơ khác) được đồng bộ hóa giữa tất cả các máy tính bạn sử dụng. Xem bài viết Làm thế nào để thiết lập đồng bộ hóa trên máy tính của tôi? để biết thêm thông tin và hướng dẫn về việc thiết lập nó.

Sử dụng tập tin sao lưu dấu trang

Bạn cũng có thể sử dụng tập tin sao lưu dấu trang từ một máy tính và khôi phục nó trên một máy tính khác. Điều này hữu ích nếu bạn không thể đồng bộ hóa dấu trang của hai máy tính bằng đồng bộ hóa Firefox, vì một số lý do.

Tập tin sao lưu dấu trang có thể là một bản sao lưu thủ công (xem bên trên) hoặc một trong các bản sao lưu ngày tự động nằm bên trong thư mục hồ sơ Firefox có tên là bookmarkbackups. Đặt tệp sao lưu dấu trang trên phương tiện truyền tải của bạn (ví dụ: ổ Flash) và sao chép nó vào máy tính để bàn (hoặc bất kỳ vị trí nào) của máy tính khác. Sau đó, bạn có thể khôi phục bản sao lưu từ cửa sổ Thư viện Firefox, bằng cách sử dụng tùy chọn Chọn tập tin…, như được mô tả trong phần Khôi phục từ bản sao lưu.

Khôi phục dấu trang sau khi nâng cấp hoặc hạ cấp Windows 10

Sau khi nâng cấp hoặc hạ cấp hệ điều hành Windows 10 của bạn, một thư mục có tên Windows.old sẽ tạo ra, và hầu hết các dữ liệu bị xóa khỏi quá trình nâng cấp hoặc hạ cấp được lưu trữ ở đó. Một mục đặc biệt hữu ích là dấu trang từ Firefox. Làm theo hướng dẫn trong phần Khôi phục từ bản sao lưu ở trên, và khi bạn chọn Chọn tập tin…, chọn theo đường dẫn C:\Windows.old\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<filename.default>\bookmarkbackups để đánh dấu trước đó của bạn. Kiểm tra ngày tập tin để biết thông tin khi sao lưu được tạo. Lưu ý sử dụng thư mục dấu sao lưu sẽ thay thế tất cả dấu trang trong Firefox bằng dấu trang trong tập tin sao lưu.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm