Firefox dành cho iOS Hỗ trợ

Chủ đề phổ biến

Khám phá kho tàng kiến thức.

Vẫn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây vì bạn. Gửi một câu hỏi đến các diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi và nhận câu trả lời từ cộng đồng các chuyên gia của chúng tôi.

Hỏi cộng đồng

Bài viết nổi bật

Quản lý thiết bị bằng tài khoản Firefox

Quản lý thiết bị bằng tài khoản Firefox

Tìm giải pháp để giúp bạn bắt đầu với các thiết bị trên tài khoản Firefox của bạn.

Xóa lịch sử duyệt web trong Firefox dành cho iOS

Xóa lịch sử duyệt web trong Firefox dành cho iOS

Xóa thông tin duyệt web của bạn, như các trang web bạn đã truy cập, tự động điền thông tin và tùy chọn trang web.

Đồng bộ hóa dấu trang, thông tin đăng nhập và lịch sử duyệt web trên Firefox dành cho iOS

Đồng bộ hóa dấu trang, thông tin đăng nhập và lịch sử duyệt web trên Firefox dành cho iOS

Kết nối Firefox cho iOS với Firefox dành cho máy tính và Android để đồng bộ hóa dấu trang, thông tin đăng nhập và những thứ khác của bạn trên các thiết bị.

Cách chọn không tham gia các nghiên cứu trên Firefox dành cho iOS

Cách chọn không tham gia các nghiên cứu trên Firefox dành cho iOS

Đây là cách bạn có thể chọn tham gia hoặc không tham gia nghiên cứu trên Firefox iOS

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm