Xóa các tìm kiếm gần đây từ thanh Tìm kiếm

Thanh Tìm kiếm được mặc định gỡ bỏ từ phiên bản 57 trở lên. Để thêm nó trở lại, xem My search bar is gone - how to add it back.
Search Bar nằm phía bên phải của thanh địa chỉ .
SearchBar-fx34 search box toolbar 57Qua thời gian, thanh Lịch sử tìm kiếm trên Firefox có thể trở nên khá lớn. Nếu cần thiết, bạn có thể xóa các mục trong thanh Lịch sử tìm kiếm. Bài viết này giải thích cách làm như thế nào.

Xóa tất cả các mục tìm kiếm

  1. Click the Library button 57 library icon , click History and select Clear Recent History….
  2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
  3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
  4. Select both Cookies and Cache.
  5. Click Clear Now.
  1. Click the menu button New Fx Menu , choose History and select Clear Recent History….
  2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
  3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
  4. Select both Cookies and Cache.
  5. Click Clear Now.
 1. Trong hộp hội thoại đã mở, chọn Tất cả trong mục Khoảng thời gian xóa và hãy chắc rằng Lịch sử tìm kiếm và hình thành có một đánh dấu bên cạnh nó.
  clear all history
 2. Nhấp vào nút Xóa bây giờ để hoàn tất.

Xóa các mục tìm kiếm cá nhân

Để xóa các mục cá nhân từ thanh Lịch sử tìm kiếm, nhấp vào khoảng trống thanh Tìm kiếm. Nhấp dấu để cuộn lên xuống danh sách các mục. Để xóa mục đánh dấu nổi bật, nhấn Shift+Delete.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Dohungcuong. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.