Tùy chọn và cài đặt thẻ trong Firefox

Bài viết này mô tả Tùy chọnTùy chỉnhCài đặt Firefox có liên quan đến cách các thẻ hoạt động.

Để xem lại hoặc thay đổi cài đặt thẻ:

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Chọn bảng Tổng quát và đi đến phần Thẻ.
Fx60TabSettingsFx63TabSettingsFx63TabSettings-NewProfileFx64TabSettings-Mac
 • Ctrl+Tab để chuyển qua các thẻ theo thứ tự sử dụng gần đây nhất: Chọn tùy chọntùy chỉnh này nếu bạn muốn sử dụng phím tắt Ctrl + Tabcontrol + tab để chuyển qua các thẻ đang mở theo thứ tự bạn đã xem thay vì thứ tự xuất hiện trong cửa sổ Firefox. Đây là cài đặt mặc định trong cấu hình Firefox mới.
  Lưu ý: Nếu bạn muốn Ctrl + Tabcontrol + tab để chuyển sang thẻ bên cạnh thẻ hiện tại và Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab để chuyển sang thẻ trước, hãy bỏ chọn cài đặt này (bỏ chọn hộp kiểm).
 • Mở đường dẫn ở thẻ thay vì ở cửa sổ mới: Tùy chọnTùy chỉnh này kiểm soát xem các liên kết từ các ứng dụng khác hoặc từ các trang web yêu cầu mở chúng trong cửa sổ mới có được mở trong cửa sổ mới hay thẻ mới trong cửa sổ gần đây nhất hay không.
  Lưu ý: Nếu bạn đã chọn mở các trang trong tab mới, Firefox sẽ bỏ qua tùy chọntùy chỉnh này và sẽ mở một cửa sổ mới từ một liên kết nếu tác giả trang chỉ định rằng cửa sổ mới phải có kích thước cụ thể, vì một số trang chỉ có thể được hiển thị chính xác ở một kích thước cụ thể.
 • (Nếu có) Cảnh báo bạn khi đóng nhiều thẻ một lúc: Tùy chọnTùy chỉnh này chỉ hiển thị nếu bạn tắt hộp thoại cảnh báo mà Firefox hiển thị để xác nhận lựa chọn đóng cửa sổ có nhiều thẻ (hiển thị bên dưới). Chọn tùy chọntùy chỉnh này để bật lại cảnh báo, để ngăn việc vô tình đóng toàn bộ cửa sổ khi bạn chỉ định đóng thẻ hiện tại.
Fx63CloseMultipleTabs-Warning
 • (Nếu có) Cảnh báo bạn khi mở nhiều thẻ có thể làm chậm Firefox: Tùy chọnTùy chỉnh này chỉ hiển thị nếu bạn tắt hộp thoại cảnh báo mà Firefox hiển thị để xác nhận lựa chọn mở nhiều thẻ cùng một lúc (hiển thị bên dưới). Chọn tùy chọntùy chỉnh này để bật lại cảnh báo, để ngăn chặn việc vô tình làm chậm Firefox trong khi tải một số lượng lớn các thẻ.
Fx63OpenMultipleTabs-SlowDownWarning
 • Khi bạn mở một liên kết trong thẻ mới, chuyển sang thẻ đó ngay lập tức: Khi bạn nhấp chuột giữa vào một liên kết Web (hoặc nhấp giữ Ctrlcommand trong khi nhấp bằng nút chuột trái), trang sẽ được mở trong một thẻ mới. Trang đó sẽ không được hiển thị và sẽ tải trong thẻ nền. Chọn tùy chọntùy chỉnh này để tải và hiển thị trang trong thẻ tiền cảnh mới thay thế.
 • Hiển thị hình ảnh xem trước thẻ trong thanh tác vụ Windows: Khi bạn di chuyển con trỏ qua biểu tượng Firefox trên thanh tác vụ Windows, Windows sẽ hiển thị cho bạn bản xem trước của cửa sổ Firefox. Khi đánh dấu tùy chọn này, Windows sẽ hiển thị cho bạn một bản xem trước riêng biệt cho từng thẻ.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm