Đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox của bạn bằng khóa khôi phục

Tài khoản Firefox sử dụng mật khẩu của bạn để mã hóa dữ liệu của bạn (như dấu trang và mật khẩu) để bảo mật hơn. Khi bạn quên mật khẩu và phải đặt lại mật khẩu, dữ liệu này có thể bị xóa. Để ngăn điều này xảy ra, hãy tạo khóa khôi phục của bạn trước khi phải đặt lại mật khẩu.

Bạn có thể sử dụng khóa khôi phục để đăng nhập vào tài khoản Firefox của mình để lấy lại quyền truy cập vào dữ liệu của bạn trong trường hợp bạn quên mật khẩu.

Đây là cách làm:

Tạo và lưu trữ khóa khôi phục của bạn

Quan trọng: Làm điều này để bạn có sẵn khóa khôi phục trong trường hợp bạn cần đặt lại mật khẩu.
 1. Nhấp vào nút menu fx57menu để mở bảng menu.
 2. Nhấp vào mũi tên bên cạnh email hoặc tên hiển thị của tài khoản Firefox (bạn có thể cần phải đăng nhập trước.)

  sync menu 68
 3. Nhấp Quản lý tài khoản.
  Trang tài khoản Firefox sẽ mở trong một thẻ mới.
 4. Bên cạnh Account Recovery, nhấp Enable….
  • Nếu tùy chọn này không hiển thị, thêm ?showAccountRecovery sau URL trên thanh địa chỉ.
 5. Nhấp Generate.
 6. Nhập mật khẩu của bạn.
 7. Lưu trữ khóa khôi phục của bạn ở một nơi mà bạn sẽ không mất nó.
 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Nhấp Tài khoản FirefoxĐồng bộ hóa ở bên trái.
 3. Nhấp vào liên kết Quản lý tài khoản để mở trang Tài khoản Firefox.
 4. Bên cạnh Account Recovery, nhấp vào Enable….
  • Nếu tùy chọn này không hiển thị, thêm ?showAccountRecovery vào URL cho trang.
 5. Nhấp Generate.
 6. Nhập mật khẩu của bạn.

Đặt lại mật khẩu bằng khóa khôi phục của bạn

Nếu bạn quên mật khẩu và cần thiết lập lại, hãy làm theo các bước sau.

 1. Nhấp vào liên kết Forgot your password? trên trang đăng nhập.
 2. Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết đặt lại mật khẩu trong đó.
 3. Nhập khóa khôi phục.
 4. Tạo một mật khẩu mới.
 5. Tạo một khóa khôi phục mới.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support