Đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox của bạn bằng khóa khôi phục

Mở khóa thêm từ bộ Firefox: Đồng bộ hóa, Monitor, Relay và hơn thế nữa.

Bắt đầu ngay

Bạn có thể sử dụng khóa khôi phục để đăng nhập vào Tài khoản Firefox nhằm lấy lại quyền truy cập vào dữ liệu của mình trong trường hợp quên mật khẩu.

Tại sao việc đặt lại mật khẩu sẽ mất dữ liệu cũ của tôi?

Tài khoản Firefox sử dụng mật khẩu của bạn để mã hóa dữ liệu của bạn (như dấu trang và mật khẩu) để bảo mật hơn. Khi bạn quên mật khẩu và phải đặt lại mật khẩu, dữ liệu này có thể bị xóa. Để ngăn điều này xảy ra, hãy tạo khóa khôi phục của bạn trước khi phải đặt lại mật khẩu của bạn.

Tạo và lưu trữ khóa khôi phục của bạn

Quan trọng: Làm điều này để bạn có sẵn khóa khôi phục trong trường hợp bạn cần đặt lại mật khẩu.
 1. Nhấp vào nút menu fx57menuFx89menuButton để mở bảng menu.
 2. Nhấp vào Tài khoản Firefox của bạn (địa chỉ email của bạn sẽ xuất hiện nếu bạn đã đăng nhập).
 3. Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào Quản lý tài khoản.
  fxa menu 87
  • Trang Tài khoản Firefox sẽ mở trong một thẻ mới.
 4. Dưới Bảo mật, bên cạnh Khóa khôi phục nhấp Tạo.
 5. Nhập mật khẩu của bạn và nhấp Tiếp tục.
 6. Chọn một hoặc nhiều phương pháp để lưu trữ Khóa khôi phục (tải xuống, sao chép, in) và sau đó nhấp vào Xong.
  FxA-SaveRecoveryKey-v2
 7. Lưu trữ khóa khôi phục của bạn ở một nơi an toàn mà bạn sẽ không mất nó.

Thay đổi khóa khôi phục của bạn

Nếu khóa khôi phục của bạn bị lộ hoặc bạn không nhớ mình đã lưu trữ nó ở đâu, bạn có thể tạo một khóa mới bất kỳ lúc nào. Khóa khôi phục trước đó sẽ không còn tác dụng.

 1. Làm theo 3 bước ở phần trước để chuyển đến trang Tài khoản Firefox.
 2. Dưới Bảo mật, bên cạnh Khóa khôi phục nhấp Thu hồi.
 3. Nhấp Xóa lần nữa trên hộp thoại xác nhận.
 4. Làm theo các bước còn lại trên phần trước để tạo Khóa khôi phục mới.

Đặt lại mật khẩu bằng khóa khôi phục của bạn

Nếu bạn quên mật khẩu và cần thiết lập lại, hãy làm theo các bước sau.

 1. Nhấp vào liên kết Forgot your password? trên trang đăng nhập.
 2. Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết đặt lại mật khẩu trong đó.
 3. Nhập khóa khôi phục.
 4. Tạo một mật khẩu mới.
 5. Tạo một khóa khôi phục mới.

Chia sẻ bài viết này: https://mzl.la/34oEWxS

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm