Nhập dấu trang từ Internet Explorer hoặc Microsoft Edge

Firefox cho phép bạn nhập mục ưa thích (được gọi là dấu trang trong Firefox), cài đặt và dữ liệu khác từ Microsoft Edge hoặc Internet Explorer, tiết kiệm cho bạn khỏi phải cấu hình nhiều thứ cho mình. Bài viết này cung cấp cho bạn các hướng dẫn từng bước để hoàn thành nó.

Bài viết này chỉ áp dụng cho Windows.
Lưu ý: Nếu bạn muốn nhập dấu trang ưa thích từ một máy tính khác, hãy xem Import Internet Explorer Favorites from another computer.
 1. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon , rồi chọn Trang đánh dấu. Cuộn xuống phía dưới và nhấp Xem tất cả trang đánh dấu. Nhấp vào nút Trang đánh dấu Bookmarks-29 và chọn Xem tất cả trang đánh dấu để mở cửa sổ Thư viện.

 2. Trong cửa sổ Thư viện, nhấp vào Nhập và sao lưu và chọn Nhập dữ liệu từ trình duyệt khác....
  Import Data from Another Browser 57
 3. Trong cửa sổ Trình nhập dữ liệu, chọn Microsoft Edge hoặc Microsoft Internet Explorer và nhấp Tiếp tục.
  Import IE 57 1
 4. Firefox sẽ liệt kê các loại cài đặt và thông tin mà nó có thể nhập. Chọn các mục bạn muốn nhập, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
  Import IE 57 2
  • Cookie: Một số thông tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi một số trang web được sử dụng để giữ cho bạn đăng nhập, lưu trữ các tùy chọn của bạn hoặc làm những việc khác.
  • Lịch sử duyệt web: Thông tin trên các trang web bạn đã truy cập.
  • Mật khẩu đã lưu: Đăng nhập cho các trang web.
  • Ưa thích: Các trang web bạn đã lưu trong mục ưa thích trên Internet Explorer.
 5. Nhấp Hoàn thành. Các mục bạn đã chọn bây giờ sẽ được nhập.
  Fx60ImportComplete-IE
  • Mục nhập yêu thích của bạn từ Microsoft Edge hoặc từ Internet Explorer sẽ xuất hiện dưới dạng một thư mục trong menu Dấu trang của bạn.
   Import IE 57 3
 1. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon , rồi chọn Trang đánh dấu. Cuộn xuống phía dưới và nhấp Xem tất cả trang đánh dấu. Nhấp vào nút Trang đánh dấu Bookmarks-29 và chọn Xem tất cả trang đánh dấu để mở cửa sổ Thư viện.

 2. Trong cửa sổ Thư viện, nhấp vào Nhập và sao lưu và chọn Nhập dữ liệu từ trình duyệt khác....
  Import IE - Win1 fx7
 3. Trong cửa sổ Trình nhập dữ liệu, chọn Microsoft Edge hoặc Microsoft Internet Explorer và nhấp Tiếp tục.
 4. Firefox sẽ liệt kê các loại cài đặt và thông tin mà nó có thể nhập. Chọn các mục bạn muốn nhập, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
  Fx52ImportItems-IE
  • Tùy chọn Internet: Cài đặt chung, bao gồm cả trang chủ của bạn. Vì Firefox và Internet Explorer có các tính năng khác nhau, Firefox sẽ không thể nhập tất cả các cài đặt của bạn.
  • Cookie: Một số thông tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi một số trang web được sử dụng để giữ cho bạn đăng nhập, lưu trữ các tùy chọn của bạn hoặc làm những việc khác.
  • Lịch sử duyệt web: Thông tin trên các trang web bạn đã truy cập.
  • Mật khẩu đã lưu: Đăng nhập cho các trang web.
  • Ưa thích: Các trang web bạn đã lưu trong mục ưa thích trên Internet Explorer.
 5. Nhấp Hoàn thành. Các mục bạn đã chọn bây giờ sẽ được nhập.
  Fx52ImportComplete-IE
  • Mục nhập yêu thích của bạn từ Microsoft Edge hoặc từ Internet Explorer sẽ xuất hiện dưới dạng một thư mục trong menu Dấu trang của bạn.
   Import Favorites - Fx29
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về việc sử dụng dấu trang trong Firefox, hãy xem Dấu trang trong Firefox.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support