Tôi đang gặp sự cố với tài khoản Firefox của mình

Cần trợ giúp với tài khoản Firefox? Dưới đây là một số giải pháp để giúp bạn bắt đầu. Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời ở đây, hãy nhờ sự giúp đỡ từ diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi đã tạo tài khoản Firefox. Tôi nên làm gì với nó?

Trước hết, cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúng tôi đã tạo một trang để giúp bạn hiểu và tận dụng tối đa tất cả các tính năng tuyệt vời mà tài khoản Firefox cung cấp:

Truy cập các dịch vụ Mozilla với tài khoản Firefox

Tôi gặp sự cố khi xác minh tài khoản Firefox của mình.

Trang này sẽ giúp bạn xác minh: I'm having problems confirming my new Firefox Account

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, xin vui lòng liên hệ hỗ trợ Mozilla.

Tôi đã nhận được một email từ Tài khoản Firefox. Tôi nên làm gì?

Tài khoản Firefox gửi nhiều email khác nhau cho mục đích bảo mật và để giúp hướng dẫn trải nghiệm của bạn.

Bạn có thể nhận được các email sau:

Mật khẩu tài khoản Firefox của bạn đã được thay đổi thành công.

Điều này có nghĩa là mật khẩu gần đây đã được thay đổi trên tài khoản của bạn.

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu của mình, thì không cần phải thực hiện thêm hành động nào. Nếu bạn không chắc chắn lý do tại sao bạn nhận được email này thì hãy đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox của bạn ngay lập tức.

Mật khẩu tài khoản Firefox của bạn đã được đặt lại thành công.

Điều này có nghĩa là mật khẩu của bạn đã được thiết lập lại gần đây. Nếu điều này được thực hiện bởi bạn, thì không cần phải thực hiện thêm hành động nào. Nếu bạn không chắc chắn lý do tại sao bạn nhận được email này thì hãy đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox của bạn ngay lập tức.

Bạn đã kết nối thành công thiết bị đầu tiên của mình với tài khoản Firefox của bạn.

Điều này có nghĩa là bạn đã đăng ký và xác minh thành công tài khoản Firefox của mình và sẵn sàng sử dụng nó trên thiết bị đầu tiên của bạn. Nếu bạn không chắc chắn lý do tại sao bạn nhận được email này, chúng tôi khuyên bạn nên đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox và thay đổi mật khẩu email của bạn.

Vì lý do bảo mật, tài khoản Firefox của bạn đã bị khóa. Để thực hiện các hoạt động với tài khoản, vui lòng nhấp vào liên kết để xác minh lại tài khoản của bạn ngay bây giờ.

Email này có nghĩa là chúng tôi đã phát hiện hoạt động đáng ngờ với tài khoản Firefox của bạn. Bạn sẽ cần xác minh lại tài khoản của mình bằng cách nhấp vào liên kết để có thể truy cập tài khoản Firefox.

Vui lòng kích hoạt tài khoản của bạn bằng cách xác nhận địa chỉ email này.

Email này có nghĩa là ai đó đã tạo một tài khoản với địa chỉ email của bạn. Nếu đó là bạn, vui lòng xác nhận email của bạn.

Nếu bạn không chắc chắn thì đừng nhấp vào liên kết xác minh trong email. Nếu bạn xác nhận email một cách tình cờ thì bạn nên đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox để tránh các vấn đề bảo mật.

Làm cách nào để sử dụng tài khoản Firefox trên thiết bị của tôi?

Nếu bạn đang sử dụng Đồng bộ hóa thì những bài viết này sẽ giúp bạn thiết lập tài khoản và đồng bộ hóa Firefox:

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support