Sao lưu và khôi phục thông tin trong hồ sơ Firefox

Firefox lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, như dấu trang, mật khẩu và tiện ích mở rộng, trong một thư mục hồ sơ trên máy tính của bạn, ở một vị trí tách biệt với chương trình Firefox. Bài viết này giải thích cách sao lưu hồ sơ của bạn, khôi phục nó hoặc di chuyển hồ sơ của bạn đến một vị trí hoặc máy tính mới.

Lưu ý: Tính năng Làm mới Firefox tạo một thư mục Dữ liệu cũ của Firefox trên desktop của bạn, trong đó có một bản sao lưu của thư mục hồ sơ cũ của bạn và nội dung của nó. Nếu gần đây bạn đã làm mới Firefox và vẫn có thư mục này, bạn đã có bản sao lưu hồ sơ hoàn chỉnh.

Xác định vị trí thư mục hồ sơ của bạn

Nhấp vào nút menu Fx57menu , chọn Trợ giúp và chọn Thông tin gỡ rối vấn đề.Từ menu Trợ giúp, chọn Thông tin gỡ rối vấn đề. Thẻ Thông tin gỡ rối vấn đề sẽ mở.

 • Dưới phần Cơ bản về ứng dụng, nhấp vào Mở thư mụcHiển thị trong FinderMở thư mục. Một cửa sổ sẽ mở có chứa thư mục hồ sơ của bạn.Thư mục hồ sơ của bạn sẽ mở.
Lưu ý: Nếu bạn không thể mở hoặc sử dụng Firefox, hãy làm theo các hướng dẫn trong Tìm hồ sơ của bạn mà không cần mở Firefox.

Sao lưu hồ sơ của bạn

Để sao lưu hồ sơ của bạn, trước tiên hãy đóng Firefox nếu nó đang mở và sau đó sao chép thư mục hồ sơ sang một vị trí khác.

 1. Xác định vị trí thư mục hồ sơ của bạn, như đã giải thích ở trên.
 2. Đóng Firefox (nếu mở):

  Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 3. Chuyển đến một cấp trên thư mục hồ sơ của bạn, tức là đến %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. Nhấp chuột phảiGiữ phím Ctrl trong khi bạn nhấp vào hồ sơ của bạn (ví dụ: xxxxxxxx.default), và chọn Copy hoặc Sao chép.
 5. Nhấp chuột phảiGiữ phím Ctrl trong khi bạn nhấp vị trí sao lưu (ví dụ: thẻ nhớ USB hoặc đĩa CD-RW trống) và chọn Paste hoặc Dán mục.

Khôi phục bản sao lưu hồ sơ

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 2. Nếu thư mục hồ sơ và thư mục sao lưu hồ sơ hiện có của bạn có cùng tên, chỉ cần thay thế thư mục hồ sơ hiện có bằng bản sao lưu hồ sơ, sau đó khởi động Firefox.
  Quan trọng: Tên thư mục hồ sơ phải khớp chính xác để làm việc này, bao gồm chuỗi 8 ký tự ngẫu nhiên. Nếu tên không khớp hoặc nếu bạn đang khôi phục bản sao lưu sang một vị trí khác, hãy làm theo các bước dưới đây.

Khôi phục đến một vị trí khác

Nếu tên thư mục hồ sơ không khớp hoặc nếu bạn muốn di chuyển hoặc khôi phục hồ sơ đến một vị trí khác, hãy làm như sau:

 1. Đóng hoàn toàn Firefox:

  Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 2. Sử dụng Trình quản lý hồ sơ Firefox để tạo một hồ sơ mới ở vị trí mong muốn của bạn, sau đó thoát khỏi Trình quản lý hồ sơ.
  Lưu ý: Nếu bạn vừa cài đặt Firefox trên máy tính mới, bạn có thể sử dụng cấu hình mặc định được tạo tự động khi bạn chạy Firefox lần đầu, thay vì tạo cấu hình mới.
 3. Xác định vị trí thư mục hồ sơ đã sao lưu trên ổ cứng hoặc phương tiện sao lưu (ví dụ: USB của bạn).
 4. Mở bản sao lưu thư mục hồ sơ (ví dụ: bản sao lưu xxxxxxxx.default).
 5. Sao chép toàn bộ nội dung của bản sao lưu thư mục hồ sơ, chẳng hạn như tập tin mimeTypes.rdfhandlers.json, tập tin prefs.js, thư mục bookmarkbackups, v.v.
 6. Xác định vị trí và mở thư mục hồ sơ mới như được giải thích ở trên và sau đó đóng Firefox (nếu mở).
 7. Dán nội dung của thư mục hồ sơ được sao lưu vào thư mục hồ sơ mới, ghi đè các tệp hiện có cùng tên.
 8. Khởi động Firefox.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support