Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bài viết nổi bật

Trang chào mừng của Trình duyệt Firefox - giúp bạn khai thác nhiều hơn từ các sản phẩm và dịch vụ của Firefox

Trang chào mừng của Trình duyệt Firefox - giúp bạn khai thác nhiều hơn từ các sản phẩm và dịch vụ của Firefox

Khi bạn mở Trình duyệt Firefox sau khi đạt đến một mốc người dùng nhất định, bạn sẽ thấy trang chào mừng Trình duyệt Firefox trong thẻ mới.

Câu hỏi thường gặp về Đề xuất của Firefox (Firefox Suggest)

Câu hỏi thường gặp về Đề xuất của Firefox (Firefox Suggest)

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Đề xuất của Firefox.

Bắt đầu với Firefox - Tổng quan về các tính năng chính

Bắt đầu với Firefox - Tổng quan về các tính năng chính

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Firefox và tìm liên kết đến các bài viết khác để khám phá.

Cách ẩn Pocket trong thẻ mới trên Firefox của bạn

Cách ẩn Pocket trong thẻ mới trên Firefox của bạn

Tìm hiểu cách ẩn các bài viết quảng cáu theo xu hướng trên Pocket khỏi tất cả các thiết bị của bạn.