Xóa lịch sử duyệt, tìm kiếm và tải xuống trên Firefox

Khi bạn duyệt Web, Firefox ghi nhớ rất nhiều thông tin cho bạn - các trang web bạn đã truy cập, các tập tin bạn đã tải xuống và hơn thế nữa. Tất cả các thông tin này được gọi là lịch sử của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc chia sẻ máy tính với ai đó, bạn có thể không muốn người khác nhìn thấy những thứ này.

Bài viết này giải thích thông tin nào được lưu trữ trong lịch sử Firefox của bạn và cung cấp cho bạn các cách từng bước để xóa tất cả hoặc một phần thông tin.

Những thứ nào được bao gồm trong lịch sử của tôi?

 • Lịch sử duyệt web & tải xuống: Lịch sử duyệt web là danh sách các trang web bạn đã truy cập được hiển thị trong menu Lịch sử, danh sách lịch sử của cửa sổ Thư viện và danh sách tự động hoàn thành trong thanh địa chỉ. Lịch sử tải xuống là danh sách các tập tin bạn đã tải xuống được hiển thị trong cửa sổ Tải xuống.
 • Lịch sử biểu mẫu & tìm kiếm: Lịch sử biểu mẫu bao gồm các mục bạn đã nhập vào biểu mẫu trang web cho tự động hoàn thành biểu mẫu. Lịch sử tìm kiếm bao gồm các mục bạn đã nhập vào trường tìm kiếm trên trang thẻ mới hoặc vào thanh tìm kiếm của Firefox.
 • Cookie: Cookie lưu trữ thông tin về các trang web bạn truy cập, chẳng hạn như tùy chọn trang web hoặc trạng thái đăng nhập. Cookie cũng có thể được sử dụng bởi các bên thứ ba để theo dõi bạn trên các trang web. Xem bài viết Làm cách nào để bật tính năng Không theo dõi? để tìm hiểu thêm về trình theo dõi.
 • Đăng nhập đang hoạt động: Nếu bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu cho một trang web sử dụng HTTP basic authentication kể từ lần cuối bạn mở Firefox, lần đăng nhập đó được coi là "hoạt động". Xóa mục này sẽ đăng xuất bạn khỏi tất cả các trang web sử dụng phương thức xác thực này. Nó sẽ không đăng xuất bạn khỏi các trang web sử dụng cookie để lưu trữ trạng thái đăng nhập.
 • Bộ nhớ đệm: Bộ nhớ đệm lưu trữ các tập tin tạm thời, chẳng hạn như các trang web và phương tiện trực tuyến khác, mà Firefox đã tải xuống từ Internet để tăng tốc độ tải các trang và trang web bạn đã xem. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Cách xóa bộ nhớ đệm Firefox.
 • Dữ liệu trang web ngoại tuyến: Nếu bạn đã cho phép, một trang web có thể lưu trữ các tập tin trên máy tính của bạn để bạn có thể tiếp tục sử dụng nó khi bạn không kết nối với Internet.
 • Tùy chỉnh trang web: Tùy chọn dành riêng cho trang web, bao gồm mức độ thu phóng đã lưu cho các trang, mã hóa ký tự và các quyền cho các trang web (như ngoại lệ trình chặn cửa sổ bật lên) được mô tả trong cửa sổ Thông tin trang.

Làm thế nào để tôi xóa lịch sử của tôi?

 1. Nhấp vào nút menu fx57menuFx89menuButton để mở bảng menu. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon trên thanh công cụ của bạn. (Nếu bạn không nhìn thấy nó, nhấp vào nút menu fx57menu, rồi nhấp Thư việnnhấp vào nút fx89menuButton.)
 2. Nhấp Lịch sử và chọn Xóa lịch sử gần đây….
 3. Chọn khoảng thời gian của lịch sử bạn muốn xóa:
  • Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Xóa toàn bộ lịch sử để chọn bao nhiêu lịch sử Firefox của bạn sẽ xóa (một giờ cuối cùng, hai giờ cuối cùng, bốn giờ cuối cùng, ngày hiện tại hoặc mọi thứ).
  Fx76ClearRecentHistory
 4. Nhấp vào nút Ok. Cửa sổ sẽ đóng và các mục bạn đã chọn sẽ bị xóa.

Làm cách nào để Firefox tự động xóa lịch sử của tôi?

Nếu bạn cần xóa lịch sử của mình mỗi khi sử dụng Firefox, bạn có thể đặt nó tự động xảy ra khi thoát để bạn không quên việc làm này.

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Chọn bảng Riêng tư & bảo mật và đi đến phần Lịch sử.

 3. Trong menu thả xuống bên cạnh Firefox sẽ, chọn Sử dụng thiết lập tùy biến cho lịch sử.
  Fx60HistorySettings-UseCustomFx63CustomHistory
 4. Đặt dấu kiểm cho hộp bên cạnh Xóa lịch sử khi Firefox đóng.
  Fx60Custom-ClearHistoryWhenFirefoxCloses
 5. Để chỉ định loại lịch sử nào sẽ bị xóa, nhấp vào nút Cài đặt… bên cạnh Xóa lịch sử khi Firefox đóng.
 6. Trong cửa sổ Thiết lập cho việc xóa trắng lịch sử, kiểm tra các mục mà bạn muốn xóa tự động mỗi khi bạn thoát Firefox.
  Fx44ClearHistoryWhenFirefoxCloses-Settings
 7. Sau khi chọn lịch sử để xóa, nhấp vào OK để đóng cửa sổ Thiết lập cho việc xóa trắng lịch sử.
 8. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Lưu ý: Trong một số trường hợp nhất định, chức năng này sẽ không chạy:

 • Firefox không tắt bình thường. Nếu Firefox gặp sự cố, bạn sẽ cần khởi động Firefox và thoát bình thường để đảm bảo chức năng này chạy.
 • Firefox được thiết lập để sử dụng duyệt web riêng tư tự động. Lịch sử được giữ lại từ các phiên thông thường chỉ có thể được xóa từ một cửa sổ thông thường. Để thay đổi giữa chế độ thông thường và duyệt riêng tư tự động, hãy xem bài viết: Duyệt web riêng tư - Sử dụng Firefox mà không lưu lịch sử.

Xóa cookie và dữ liệu cho một trang web cụ thể

Hãy xem bài viết Xóa cookie và dữ liệu trang web trong Firefox.

Xóa một trang web khỏi lịch sử của bạn

 1. Nhấp vào nút menu fx57menuFx89menuButton để mở bảng menu. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon trên thanh công cụ của bạn. (Nếu bạn không nhìn thấy nó, nhấp vào nút menu fx57menu, rồi nhấp Thư việnnhấp vào nút fx89menuButton.) Nhấp Lịch sử và sau đó nhấp vào thanh Xem toàn bộ lịch sửQuản lý lịch sử ở phía dưới để mở cửa sổ Thư viện.
 2. Tìm kiếm trang web bạn muốn xóa khỏi lịch sử của mình bằng cách nhập tên của nó vào trường Tìm kiếm lịch sử ở góc trên bên phải và sau đó nhấn phím EnterReturn.
 3. Sau đó, trong kết quả tìm kiếm, nhấp chuột phảigiữ phím Ctrl trong khi bạn nhấp trên trang bạn muốn xóa và chọn Quên trang này.
  Tất cả các mục lịch sử (lịch sử duyệt và tải xuống, cookie, bộ nhớ đệm, đăng nhập hoạt động, mật khẩu, dữ liệu biểu mẫu đã lưu, ngoại lệ cho cookie, hình ảnh, cửa sổ bật lên) cho trang web đó sẽ bị xóa.
  History Win6History Mac6History Lin6
 4. Cuối cùng, đóng cửa sổ Thư viện.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm