Làm thế nào để tìm kiếm nội dung hoặc liên kết trong trang.

Khi bạn đang đọc một trang web bằng Firefox, bạn có thể tìm kiếm các từ, cụm từ trong trang. Firefox sẽ chỉ cho bạn thấy cụm từ bạn vừa nhập vào xuất hiện ở đâu trên trang web, và giúp bạn làm nổi tất cả những nơi mà nó xuất hiện.

Sử dụng thanh Tìm kiếm

Để bắt đầu tìm kiếm trong một trang:

 1. Mở thanh Tìm kiếm bằng một trong các cách sau:
  • Sử dụng phím tắt Ctrlcommand+F.
  • Chọn nút Firefox (Edit hoặc menu on Windows XP), rồi chọn Tìm kiếm.
 2. Nhập cụm từ cần tìm vào trường Find: của thanh Tim kiếm. Firefox sẽ bắt đầu làm nổi ngay lập tức những gì bạn nhập vào. Find Bar - Win1

  d626fce0914503b9dc4014389e35c80d-1236656573-969-2.PNG
  • Nếu không tìm được những gì bạn nhập, thanh Tìm kiếm sẽ hiển thị "Không tìm thấy" .

Để bắt đầu tìm kiếm một đoạn văn:

 1. Mở thanh Tìm kiếm bằng một trong các cách sau:
  • Sử dụng phím tắt Ctrlcommand+F.
  • Bấm vào nút menu new fx menu , rồi bấm vào Find.
 2. Nhập đoạn văn cần tìm vào vùng tìm kiếm của thanh Tìm kiếm Find:. Firefox sẽ ngay lập tức làm nổi đoạn văn bạn cần tìm ngay khi bạn nhập.
  find fx29
  • Nếu không tìm ra được đoạn cần tìm, vùng Find:sẽ đổi thành màu đỏ và dòng Không tìm thấy nội dung sẽ xuât hiện trong nó.
  notfound

Khi thanh Tìm kiếm được mở, những hành động sau được chấp nhận:

 • X: Đóng thanh Tìm kiếm.
 • Tiếp tục: Làm nổi cụm tiếp theo được tìm thấy.
 • Kế trước: Làm nổi cụm trước đó đã được tìm thấy.
 • Làm nổi tất cả: Làm nổi tất cả những cụm đã tìm được. Bấm Làm nổi tất cả lần nữa để tắt sự làm nổi. Find Bar - Win2

  d626fce0914503b9dc4014389e35c80d-1236656573-969-3.PNG
 • Trùng khớp: Làm cho sự tìm kiếm trở nên nhạy cảm hơn. Thông thường nếu bạn tìm search phrase, thì các trường hợp như Search Phrase trên trang cũng sẽ được tìm thấy. Nếu bạn chọn Trùng khớp , chỉ những cụm trùng khớp hoàn toàn với từ cần tìm mới được làm nổi.
 • X: Đóng thanh tìm kiếm.
 • NextPrevious : Tìm trược tiếp mỗi kết quả tìm được.
 • Làm nổi tất cả: Làm nổi tất cả các kết quả tìm được. Bấm vào Làm nổi tất cả lần nữa để tắt sự làm nổi.
 • Trùng khớp: Làm cho sự tìm kiếm trở nên nhạy cảm hơn. Thông thường nếu bạn tìm search phrase, thì cả Search Phrase cũng được tìm thấy. Nếu bạn chọn Trùng khớpchỉ những cụm trùng khớp với những gì bạn tìm kiếm mới được tìm kiếm.

Tìm kiếm nhanh

Thanh Tìm kiếm nhanh thực sự hữu ích cho việc tìm kiếm nhanh và nó có nghĩa là nó sẽ biến mất ngay sau vài giây. Nó không có những nút như Kế tiếp, Kế trước hay Làm nổi tất cả

Nhấn nút / (dấu chéo phải) để mở thanh Tìm kiếm nhanh, rồi nhập vào những gì bạn muốn tìm kiếm.

Chỉ tìm liên kết

Nếu bạn muốn tìm những cụm từ xuất hiện trong các liên kết trên trang bạn đang xem:

 1. Nhập ' (trích dẫn đơn) để mở thanh Tìm nhanh (chỉ liên kết)`.
 2. Nhập nội dung cần tìm vào thanh Tìm nhanh (chỉ liên kết). Liên kết đầu tiên chứa nội dng bạn vừa tìm sẽ được chọn.
 3. Bấm Ctrlcommand+G để làm nổi liên kết tiếp theo mà chứa nội dung bạn đang tìm.

Để đóng thanh Tìm nhanh, đợi một lát rồi nhấn phím Esc trên bàn phím, hoặc click vào chỗ nào đó ở Firefox ngoài thanh Tìm nhanh.

Tìm kiếm trong khi nhập nội dung trong trang

Firefox có thể tìm kiếm nội dung bạn nhập mà không cần phải mở thanh Tìm kiếm. Để bật tính năng này, hãy:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn khung Nâng cao.
 3. Chọn thẻ Tổng quát.
 4. Chọn dùng Tìm kiếm từ khi tôi bắt đầu gõ.
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu. .

Sau khi đã bật tính năng này:

 1. Nhập một cụm để tìm kiếm trong khi bạn đang xem trang web. Ngay khi đó, cụm đầu tiên tìm thấy sẽ được làm nổi.
 2. Nhấn Ctrlcommand+G hoặc F3 để làm nổi kết quả tiếp theo.

Để tắt thanh Tìm nhanh, đợi một lát và nó sẽ tự tắt hoặc bạn có thể nhấn phím Esc để tắt nó ngay lập tức. Bạn cũng có thể bấm vào chỗ nào đó trong Firefox ngoài thanh Tìm nhanh để tắt nó.

Lưu ý: Bởi vì thanh Tìm nhanh được thiết kế để tự biến mất sau vài giây, nó không có những nút như là Tiếp theo, Kế trước hay Làm nổi tất cả như thanh Tìm kiếm đầy đủ có.

Nếu bạn thấy thanh Tìm nhanh cản trở bạn trong việc gõ nội dung trong trang, hãy đọc Quick find bar opens when typing in text fields.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Nguyễn Trần Hiển (Ben). Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support