Làm cách nào để xóa tài khoản Firefox của tôi?

Làm theo những bước này để xóa tài khoản Firefox của bạn:

  1. Vào trang https://accounts.firefox.com/signin.
  2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn nếu bạn vẫn chưa đăng nhập.
  3. Kéo xuống dưới và bấm vào nút Delete kế bên Delete Account.
  4. Nhập mật khẩu của bạn để xác nhận.
  5. Bấm vào nút màu đỏ Delete Account. Một khi bạn làm như vậy, tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn sẽ trở lại trang đăng ký với dòng chữ Tài khoản đã được xóa thành công đang hiện lên.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:rosysponge. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support