Kết nối bảo mật thất bại và Firefox không thể kết nối

Bài viết này giải thích lý do tại sao bạn có thể thấy một trang báo lỗi Không thể kết nối an toàn hoặc Không kết nối: Sự cố bảo mật tiềm ẩn và những gì bạn có thể làm.

Không thể thiết lập kết nối an toàn

Khi một trang web yêu cầu kết nối (https) an toàn cố gắng bảo mật liên lạc với máy tính của bạn, Firefox kiểm tra chéo nỗ lực này để đảm bảo rằng chứng chỉ trang web và phương thức kết nối thực sự an toàn. Nếu Firefox không thể thiết lập kết nối an toàn, nó sẽ hiển thị một trang báo lỗi.

Không thể kết nối an toàn

Một trang báo lỗi Không thể kết nối an toàn sẽ bao gồm mô tả lỗi, tùy chọn báo cáo lỗi cho Mozilla và nút Thử lại. Không có tùy chọn để thêm một ngoại lệ bảo mật để bỏ qua loại lỗi này.

fx60SecureConnectionFailed-ErrorCode

Trang báo lỗi cũng sẽ bao gồm các thông tin sau:

  • Không thể hiển thị trang bạn muốn xem vì không thể kiểm tra tính xác thực của dữ liệu nhận được.
  • Vui lòng liên hệ chủ trang web để báo với họ vấn đề này.

Không kết nối: Sự cố bảo mật tiềm ẩn

Một số lỗi kết nối an toàn nhất định sẽ dẫn đến trang báo lỗi Không kết nối: Sự cố bảo mật tiềm ẩn.

Fx67SecError-DidNotConnect

Trang lỗi sẽ bao gồm mô tả về mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn, tùy chọn báo cáo lỗi cho Mozilla và nút Nâng cao… để xem mã lỗi và các chi tiết kỹ thuật khác. Không có tùy chọn để thêm một ngoại lệ bảo mật để truy cập trang web.

Lỗi trên trang Web

Phiên bản TLS không được hỗ trợ

Một số trang web thử sử dụng cơ chế Transport Layer Security (TLS) lỗi thời (không còn an toàn) trong một nỗ lực để bảo mật kết nối của bạn. Firefox bảo vệ bạn bằng cách ngăn điều hướng đến các trang web đó nếu có vấn đề trong việc thiết lập kết nối một cách an toàn. Liên hệ với chủ sở hữu trang web và yêu cầu họ cập nhật phiên bản TLS của họ lên phiên bản vẫn còn hiện hành và vẫn bảo mật.

Bắt đầu với Firefox phiên bản 78, phiên bản TLS tối thiểu được phép theo mặc định là TLS 1.2. Trang web không hỗ trợ phiên bản TLS 1.2 hoặc cao hơn sẽ hiển thị một trang báo lỗi Không thể kết nối an toàn với mã lỗi: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION và một thông báo rằng Trang web này có thể không hỗ trợ giao thức TLS 1.2, đây là phiên bản tối thiểu được hỗ trợ bởi Firefox.

Fx78SecureConnectionFailed-TLS

Trang báo lỗi cũng có thể bao gồm một nút, Kích hoạt TLS 1.0 và 1.1 điều đó sẽ cho phép bạn ghi đè yêu cầu TLS tối thiểu; tuy nhiên, Mozilla có kế hoạch loại bỏ tùy chọn này và vô hiệu hóa vĩnh viễn TLS 1.0 và 1.1 trong phiên bản Firefox tương lai. Để biết thêm thông tin, xem trang Mozilla này.

Yêu cầu HSTS

Các trang web khác có thể yêu cầu HTTP Strict Transport Security (HSTS) và sẽ không cho phép truy cập với kết nối không an toàn.

Xung đột phần mềm bảo mật

Nhiều sản phẩm bảo mật sử dụng một tính năng chặn các kết nối an toàn theo mặc định. Điều này có thể tạo ra lỗi kết nối hoặc cảnh báo trên các trang web an toàn. Nếu bạn thấy lỗi kết nối an toàn trên nhiều trang web bảo mật, việc cập nhật sản phẩm bảo mật của bạn hoặc sửa đổi cài đặt của nó có thể giải quyết vấn đề. Xem bài viết phần bài viết này về các sản phẩm Antivirus để được trợ giúp với các sản phẩm bảo mật cụ thể có thể tạo ra các lỗi này, chẳng hạn như phần mềm Avast, AVGESET.

Ngoài ra, bạn có thể gỡ cài đặt phần mềm bảo mật của bên thứ ba và sử dụng Windows Defender, trình chống virus cài đặt sẵn trên Windows 8 và Windows 10.

Đồng hồ hệ thống không chính xác

Firefox sử dụng chứng chỉ trên các trang web bảo mật để đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ được gửi đến người nhận dự định và những kẻ nghe trộm không thể đọc được. Ngày hệ thống không chính xác có thể khiến Firefox phát hiện chứng chỉ bảo mật của trang web đã hết hạn hoặc không hợp lệ. Đảm bảo máy tính của bạn được đặt đúng ngày, giờ và múi giờ. Để biết thêm thông tin, xem bài viết Cách khắc phục lỗi liên quan đến thời gian trên các trang web an toàn.

Các sự cố kết nối an toàn khác

Để khắc phục sự cố kết nối an toàn khác không được mô tả ở trên, hãy xem bài viết:

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm