Firefox dành cho Android Hỗ trợ

Chủ đề phổ biến

Khám phá kho tàng kiến thức.

Bài viết nổi bật

Trình chống theo dõi nâng cao trong Firefox dành cho Android

Trình chống theo dõi nâng cao trong Firefox dành cho Android

Tìm hiểu thêm về cách Trình chống theo dõi nâng cao giúp xác định và chặn trình theo dõi khi duyệt trực tuyến.

Quản lý thiết bị bằng tài khoản Firefox

Quản lý thiết bị bằng tài khoản Firefox

Tìm giải pháp để giúp bạn bắt đầu với các thiết bị trên tài khoản Firefox của bạn.

Câu hỏi thường gặp về bản nâng cấp Firefox

Câu hỏi thường gặp về bản nâng cấp Firefox

Bài viết này giải quyết một loạt các câu hỏi phổ biến mà bạn có thể có về Firefox Preview.

Đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox của bạn bằng khóa khôi phục

Đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox của bạn bằng khóa khôi phục

Luôn tạo khóa khôi phục để khôi phục dữ liệu từ tài khoản của bạn khi phải đặt lại mật khẩu.

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm