Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bài viết nổi bật

Tiện ích bổ sung trong Firefox dành cho iOS

Tiện ích bổ sung trong Firefox dành cho iOS

Tại sao các add-on Firefox không có sẵn cho Firefox trên iOS.

Làm cách nào để chọn loại thông tin để đồng bộ hóa trên Firefox?

Làm cách nào để chọn loại thông tin để đồng bộ hóa trên Firefox?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chọn thông tin (dấu trang, lịch sử duyệt web và dữ liệu khác) để chia sẻ trên thiết bị của bạn thông qua đồng bộ hóa Firefox.

Duyệt web riêng tư trong Firefox dành cho iOS

Duyệt web riêng tư trong Firefox dành cho iOS

Firefox cho phép bạn duyệt mà không lưu lịch sử hoặc cookie trên iPhone hoặc iPad.

Đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox của bạn bằng khóa khôi phục

Đặt lại mật khẩu tài khoản Firefox của bạn bằng khóa khôi phục

Luôn tạo khóa khôi phục để khôi phục dữ liệu từ tài khoản của bạn khi phải đặt lại mật khẩu.