Tùy biến Firefox với các tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng (hay ngắn gọn là tiện ích) cho phép bạn thêm các chương trình nhỏ vào Firefox. Bạn có thể nhận các tiện ích so sánh giá, kiểm tra thời tiết, thay đổi giao diện của Firefox, nghe nhạc hoặc thậm chí cập nhật hồ sơ Facebook của bạn. Bài viết này bao gồm các loại tiện ích khác nhau có sẵn và cách tìm và cài đặt chúng.

Tôi có thể cài đặt loại tiện ích nào?

Bạn có thể cài đặt các loại tiện ích này:

 • Tiện ích mở rộng
  Tiện ích mở rộng thêm các tính năng mới vào Firefox hoặc sửa đổi các tính năng hiện có. Có các tiện ích mở rộng cho phép bạn chặn quảng cáo, tải video từ các trang web, tích hợp Firefox với các trang web như Facebook hoặc Twitter, và thêm các tính năng có trong các trình duyệt khác, chẳng hạn như dịch trang web.
 • Chủ đề
  Chủ đề có thể trang trí thanh menu và dải thẻ bằng hình ảnh nền. Firefox cũng bao gồm các chủ đề tích hợp. Để biết thêm thông tin về các chủ đề dựng sẵn, xem tại Built-in themes in Firefox - alternative to complete themes.
 • Phần bổ trợ
  Bạn có thể cài đặt phần bổ trợ Adobe Flash cho video, âm thanh, trò chơi trực tuyến và nhiều hơn nữa. (Firefox tự động tải xuống CDM Google Widevine để xem nội dung được kiểm soát quản lý quyền kỹ thuật số (DRM)phần bổ trợ OpenH264 cho các cuộc gọi video.)

Xem và quản lý các tiện ích đã cài đặt của bạn

Công cụ tìm kiếm có thể được xem và quản lý trong bảng tìm kiếm trong Firefox Tùy chọnTùy chỉnhCài đặt . Đối với các tiện ích khác:

 1. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tiện ích. Thẻ trình quản lý tiện ích sẽ mở.
 2. Chọn bảng điều khiển cho loại tiện ích bạn muốn xem hoặc quản lý, chẳng hạn như bảng Tiện ích mở rộng, Chủ đề hoặc Phần bổ trợ.

Để biết thông tin chi tiết về việc vô hiệu hóa hoặc xóa tiện ích, hãy xem tại Disable or remove Add-ons.

Làm cách nào để tìm và cài đặt tiện ích?

Đây là một cái nhìn tổng quan để giúp bạn bắt đầu:

 1. Firefox may offer personalized recommendations. Nhấp vào nút menu Fx57menu, nhấp Tiện ích mở rộng và chủ đềFx57Addons-icon Tiện ích mở rộng và chủ đềFx57Addons-icon Tiện ích và chọn Get Add-onsRecommendations.
 2. Để cài đặt một tiện ích hàng đầunổi bật, nhấp vào nút + Cài đặt chủ đề hoặc + Thêm vào Firefox màu xanh, tùy thuộc vào loại tiện ích. Để gỡ cài đặt một tiện ích bổ sung bạn vừa cài đặt, nhấp vào nút Xóa màu xám.

đầu và cuối danh sách các tiện ích mở rộng hàng đầunổi bật, cũng có một nút bạn có thể nhấp là Tìm thêm tiện ích. Nó sẽ chuyển hướng bạn đến https://addons.mozilla.org nơi bạn có thể tìm kiếm các tiện ích cụ thể.

Dành cho người dùng nâng cao: Bạn cũng có thể cài đặt các tiện ích từ một tập tin. Nếu bạn đã lưu tập tin trình cài đặt vào máy tính của mình, (ví dụ: tập tin .xpi hoặc .jar), bạn có thể cài đặt tiện ích này bằng biểu tượng bánh răng cưa gear icon ở khu vực phía trên bên phải của trình quản lý tiện ích của bảng Tiện ích mở rộng. Chọn Cài đặt tiện ích từ tập tin... từ menu, sau đó tìm và chọn tập tin.

Một số tiện ích đặt một nút trên thanh công cụ sau khi cài đặt. Bạn có thể loại bỏ chúng hoặc di chuyển chúng vào menu nếu bạn muốn - xem tại Tùy chỉnh các điều khiển, nút và thanh công cụ của Firefox.

Khắc phục sự cố các tiện ích

Để biết thông tin về các vấn đề khắc phục sự cố với tiện ích mở rộng, phần bổ trợ hoặc chủ đề, hãy xem các bài viết dưới đây.

Sự cố với cài đặt hoặc gỡ cài đặt tiện ích

Các vấn đề gây ra bởi tiện ích

Lưu ý: Mozilla đã nâng cấp công nghệ cơ bản cho các tiện ích mở rộng của Firefox. Để biết thêm thông tin, xem tại Firefox add-on technology is modernizing.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm