Cách thêm tính năng dịch vào Firefox

Theo mặc định, Firefox không đi kèm với các tính năng dịch. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng thêm một tính năng như vậy bằng cách cài đặt một tiện ích mở rộng theo lựa chọn của bạn.

Tiện ích mở rộng được đề xuất

Để biết danh sách các tiện ích mở rộng dịch được đề xuất, hãy truy cập bộ sưu tập Công cụ dịch trên addons.mozilla.org.

Công cụ dịch cho Firefox

Tiện ích mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ khác

Bạn cũng có thể khám phá các tiện ích mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ khác trên addons.mozilla.org.

Tiện ích mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ khác

Các tiện ích mở rộng này không phải là sản phẩm của Mozilla. Vui lòng xem bài viết Tips for assessing the safety of an extension trước khi cài đặt phần mềm được phát triển bởi các nhà phát triển bên thứ ba. Nếu bạn cần hỗ trợ cho bất kỳ tiện ích mở rộng nào trong số này, vui lòng liên hệ với các tác giả tương ứng của nó.

Nhiều tài nguyên hơn

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support