Cách thêm tính năng dịch vào Firefox

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn nên xem bài viết này: How to add the translate add-on to Firefox

Theo mặc định, Firefox không đi kèm với các tính năng dịch. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng thêm một tính năng như vậy bằng cách cài đặt một tiện ích mở rộng theo lựa chọn của bạn.

Tiện ích mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ

Bạn cũng có thể khám phá các tiện ích mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ khác trên addons.mozilla.org.

Tiện ích mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ khác

Bạn cũng có thể tìm kiếm công cụ dịch mà nó là một phần của chương trình tiện ích mở rộng được đề xuất của Mozilla.

Các tiện ích mở rộng này không phải là sản phẩm của Mozilla. Vui lòng xem bài viết Mẹo để đánh giá mức độ an toàn của tiện ích mở rộng trước khi cài đặt phần mềm được phát triển bởi các nhà phát triển bên thứ ba. Nếu bạn cần hỗ trợ cho bất kỳ tiện ích mở rộng nào trong số này, vui lòng liên hệ với các tác giả tương ứng của nó.

Nhiều tài nguyên hơn

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm