Dùng Firefox với ngôn ngữ khác

Firefox cho phép bạn đọc các menu, thông báo, thông điệp cũng như những phần khác trong giao diện Firefox với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Mẹo: Để chọn một ngôn ngữ thể hiện trên web, xem Chọn ngôn ngữ hiển thị cho các trang web đã ngôn ngữ.
Ghi chú: Bắt đầu từ phiên bản Firefox 65, Firefox cho phép bạn thay đổi ngôn ngữ mà không cần đến trình cài thêm.

Các gói ngôn ngữ là những trình cài thêm cho phép bạn có thêm nhiều ngôn ngữ dành cho giao diện người dùng của Firefox. Bài viết này diễn tả cách để:

 • Tìm, cài đặt và quản lý các gói ngôn ngữ cho Firefox.
 • Thay đổi ngôn ngữ cho giao diện Firefox.

Nếu bạn muốn điều chỉnh ngôn ngữ ưu tiên cho các trang web cho phép đa ngôn ngữ, xem bài viết Chọn ngôn ngữ hiển thị cho các trang web đã ngôn ngữ.

Bạn luôn có thể tải trực tiếp Firefox với ngôn ngữ của bạn bằng cách tải từ www.mozilla.org/firefox/all.

Chuyển Firefox sang ngôn ngữ khác

Bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ bất cứ lúc nào để hiển thị các benu, thông báo cũng như thông điệp của Firefox trong một ngôn ngữ khác.

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Trong phần Language của bảng General, chọn một ngôn ngữ trong danh sách xổ xuống.
 3. Khởi động lại Firefox.
Để thêm ngôn ngữ, xem phần tiếp theo.

Thêm ngôn ngữ vào giao diện Firefox

Làm theo những bước này để thêm các ngôn ngữ khác vào Firefox.

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Trong phần Language của bảng General, nhấn Search for more languages trong danh sách xổ xuống.
 3. Nhấn Select more languages to add và chọn ngôn ngữ bạn muốn thêm, và nhấn nút Add.
 4. Dùng nút Move UpMove Down để thay đổi thứ tự hoặc nút Remove để xóa một ngôn ngữ khỏi danh sách.
 5. Nhấn nút OK để lưu thay đổi.
Firefox sẽ hiển thị ngôn ngữ đầu tiên như mặc định và các ngôn ngữ tiếp theo như ngôn ngữ thay thế nếu cần theo thứ tự đã sắp xếp.

Thiết đặt thứ tự ngôn ngữ ưu tiên

Nếu một tính năng trong Firefox không thể hiển thị với ngôn ngữ đầu tiên của bạn, nó sẽ được thể hiện bằng ngôn ngữ ưu tiên tiếp theo.

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Trong phần Language, nhấn nút Set Alternatives để mở cửa sổ Firefox Language Settings.
 3. Chọn một ngôn ngữ và dùng nút Move UpMove Down để thay đổi thứ tự hoặc nút Remove để xóa một ngôn ngữ khỏi danh sách.

Cách lấy gói ngôn ngữ cho Firefox

 1. Đến Trang từ điển và ngói ngôn ngữ của Mozilla.
 2. Trong danh sách, tìm ngôn ngữ bạn muốn thêm, rồi nhấn liên kết Language Pack cho ngôn ngữ bạn muốn cài. Trang chính của gói ngôn ngữ đó sẽ mở ra.
 3. Nhấn nút Add to Firefox để cài đặt nó. Firefox sẽ tải gói đó xuống và hỏi bạn một lần nữa để xác nhận việc cài đặt.
Ghi chú: Nếu bạn không thể cài đặt bất cứ gói ngôn ngữ nào, xem bài viết Không thể cài đặt trình cài thêm (mở rộng hoặc chủ đề}. nếu bạn đang dùng bản tiền phát hành của Firefox, bạn cần duyệt qua Máy chủ tệp Mozilla để tìm gói ngôn ngữ tương thích, mặc dù những gói này chỉ khuyên dùng cho mục đích kiểm thử.

Cách quản lý gói ngôn ngữ

Để xem gói ngôn ngữ nào bạn đã cài:

 1. Nhấp vào menu Fx57menu , nhấp Fx57Addons-icon Tiện ích và chọn Languages.

Nếu bạn không có bảng Languages, đừng lo. Nó được ẩn đi khi bạn chưa cài đặt gói ngôn ngữ nào. Cũng tương tự như thế đối với các trình cài thêm không phổ biến khác.

Cách gỡ bỏ gói ngôn ngữ

Nếu bạn muốn gỡ bỏ gói ngôn ngữ, xem Vô hiệu hoặc gỡ bỏ trình cài thêm.

Cách thay đổi ngôn ngữ trên giao diện

Không giống như các chủ đề, việc kích hoạt một gói ngôn ngữ trong Trình Quản Lý Gắn Thêm chỉ khiến gói ngôn ngữ trở nên sẵn dùng. Để thay đổi ngôn ngữ ưu tiên cho giao diện:

 1. Trong thanh địa chỉ, gõ about:config và nhấn EnterReturn.

  • Trang cảnh báo abount:config "Điều này có thể làm mất hiệu lực bảo hành của bạn!" có thể xuất hiện. Nhấp vào Tôi chấp nhận rủi ro! để tiếp tục truy cập trang about:config.
 2. Nhập intl.locale.requested trong trường Search.
 3. Nhấn đôi vào thiết đặt intl.locale.requested nếu được tìm thấy, hoặc thêm một thiết đặt mới (xem Trình biên soạn thiết đặt cho Firefox for details).
 4. Nhập mã ngôn ngữ bạn muốn dùng như một chuối ký tự hoặc để trống để dùng ngôn ngữ hệ thống. Trang này liệt kê hầu hết mã ngôn ngữ dùng cho việc bản địa hóa của Mozilla.
 5. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

Khi bạn khởi động lại Firefox, bạn sẽ thấy giao diện được thể hiện bằng ngôn ngữ đã chỉ định.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Nguyen Phuoc Vinh Phu. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support