Built-in themes in Firefox - alternative to complete themes

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Complete themes have been replaced by new, built-in themes with lighter and darker color schemes.

Built-in themes can be enabled by following these steps:

  1. Open the Add-ons Manager by clicking the menu button Fx57Menu , followed by Add-ons.
  2. Click the Themes panel.
  3. Select the theme you want and enable it.

Additionally, thousands of lightweight themes are available from addons.mozilla.org. For more information, see Use themes to change the look of Firefox.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, Tonnes, Joni, Artist. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support