Tùy chỉnh các điều khiển, nút và thanh công cụ của Firefox

Nút menu new fx menu cho phép bạn truy cập thuận tiện vào các tính năng Firefox yêu thích của bạn. Không thích sự sắp xếp mặc định? Thật dễ dàng để tùy chỉnh. Có một cái gì đó bạn sử dụng tất cả các thời gian? Hãy thử thêm nó vào thanh công cụ chính. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm.

Thanh công cụ của Firefox cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào các tính năng phổ biến. Bạn có bỏ lỡ một cái gì đó bạn sử dụng nhiều? Thanh công cụ dễ dàng tùy chỉnh. Có thứ gì đó bạn không sử dụng tất cả thời gian? Hãy thử thêm nó vào menu tràn. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm.

Tùy chỉnh menu tràn hoặc thanh công cụ

Bạn có thể thay đổi các mục xuất hiện trong menu tràn hoặc thanh công cụ của bạn.

 1. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn 57customize-icon.png Tùy biến….
 2. Một thẻ đặc biệt sẽ mở cho phép bạn kéo và thả các mục vào hoặc ra khỏi menu tràn và thanh công cụ. Hãy thử nghiệm những gì tốt nhất cho bạn. Bạn luôn có thể bắt đầu lại bằng cách nhấp vào nút Khôi phục về mặc định ở cuối màn hình.
  Fx57Customize customize-fx57-linux
 3. Khi bạn đã hoàn tất, nhấp vào nút Xong.

Bật thanh tiêu đề, thanh menu hoặc thanh công cụ dấu trang

 1. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn 57customize-icon.png Tùy biến….
  • Để bật thanh tiêu đề: Đặt dấu kiểm bên cạnh Thanh tiêu đề ở phía dưới bên trái.
  • Để bật thanh menu hoặc thanh công cụ dấu trang: Nhấp vào menu Thanh công cụ thả xuống ở cuối màn hình và chọn thanh công cụ bạn muốn hiển thị.
   Fx57Customize-Toolbars
 2. Nhấp vào nút Xong.

Bật thanh tiêu đề hoặc thanh công cụ dấu trang

 1. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn 57customize-icon.png Tùy biến….
  • Để bật thanh tiêu đề: Đặt dấu kiểm bên cạnh Thanh tiêu đề ở phía dưới bên trái.
  • Để bật thanh menu hoặc thanh công cụ dấu trang: Nhấp vào menu Thanh công cụ thả xuống ở cuối màn hình và chọn Thanh đánh dấu.
 2. Nhấp vào nút Xong.
Lưu ý: Bạn cũng có thể bật hoặc tắt thanh công cụ dấu trang từ thanh menu ở đầu màn hình: Nhấp vào Hiển thị, đi xuống Thanh công cụ và chọn Thanh đánh dấu.

Bật thanh tiêu đề hoặc thanh công cụ dấu trang

 1. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn 57customize-icon.png Tùy biến….
 2. Nhấp vào menu Thanh công cụ thả xuống ở cuối màn hình và chọn thanh công cụ bạn muốn hiển thị.
customize-fx57-linux-toolbars
 1. Nhấp vào nút Xong.

Tùy chỉnh menu hoặc thanh công cụ

Bạn có thể thay đổi các mục xuất hiện trong menu hoặc thanh công cụ của bạn.

 1. Nhấp vào nút menu new fx menu và chọn Tùy biến.
 2. Một thẻ đặc biệt sẽ mở cho phép bạn kéo và thả các mục vào hoặc ra khỏi menu tràn và thanh công cụ. Hãy thử nghiệm những gì tốt nhất cho bạn. Bạn luôn có thể bắt đầu lại bằng cách nhấp vào nút Khôi phục về mặc định ở cuối màn hình.
  Customize Fx 29 Win8 Customize_fx55-win
 3. Khi bạn đã hoàn tất, nhấp vào nút Thoát tùy biến màu xanh lá cây.
Lưu ý: Nhiều tiện ích đi kèm với các nút mà bạn có thể thêm vào menu hoặc thanh công cụ. Để tìm hiểu thêm, xem tại Tùy biến Firefox với các tiện ích mở rộng.

Bật thanh tiêu đề hoặc thanh công cụ dấu trang

toolbars-dropdown-menu_fx55

Để bật thanh tiêu đề:

 1. Nhấp vào nút menu new fx menu và chọn Tùy biến.
 2. Nhấp vào nút Thanh tiêu đềChọn hộp kiểm Thanh tiêu đề ở phía dưới bên trái.
 3. Nhấp vào nút Thoát tùy biến màu xanh lá cây.

Bật thanh menu hoặc thanh công cụ dấu trang:

 1. Nhấp vào nút menu new fx menu và chọn Tùy biến.
 2. Nhấp vào menu Ẩn / Hiện thanh công cụThanh công cụ thả xuống ở phía dưới màn hình và chọn các mục bạn muốn hiển thị.
 3. Nhấp vào nút Thoát tùy biến màu xanh lá cây.

Bật thanh tiêu đề hoặc thanh công cụ dấu trang

Để bật thanh tiêu đề:

 1. Nhấp vào nút menu new fx menu và chọn Tùy biến.
 2. Nhấp vào nút Thanh tiêu đề ở phía dưới bên trái.
 3. Nhấp vào nút Thoát tùy biến màu xanh lá cây.

Bật thanh công cụ dấu trang:

 • Nhấp vào menu Hiển thị ở trên cùng của màn hình, đi xuống Thanh công cụ và chọn Thanh đánh dấu.

Bật thanh menu hoặc thanh công cụ dấu trang

 1. Nhấp vào nút menu new fx menu và chọn Tùy biến.
 2. Nhấp vào menu Ẩn / Hiện thanh công cụ thả xuống ở phía dưới màn hình và chọn các mục bạn muốn hiển thị.
 3. Nhấp vào nút Thoát tùy biến màu xanh lá cây.

Đã gặp vấn đề?

Hãy thử khôi phục bộ nút và thanh công cụ mặc định bằng cách nhấp vào nút Khôi phục về mặc định khi bạn ở chế độ tùy chỉnh. Nếu điều đó không giải quyết được vấn đề, hãy thử các bài viết này:

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support