Không thể xóa tiện ích (tiện ích mở rộng hoặc chủ đề)

Bài viết này mô tả cách gỡ cài đặt một tiện ích mở rộng hoặc chủ đề không thể xóa được bằng cách làm theo các hướng dẫn trong bài viết Disable or remove Add-ons hoặc Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page.

Lưu ý: Tính năng làm mới của Firefox có thể khắc phục nhiều sự cố bằng cách khôi phục Firefox về trạng thái mặc định trong khi vẫn lưu các thông tin cần thiết của bạn. Hãy xem xét sử dụng nó trước khi trải qua một quá trình khắc phục sự cố kéo dài.

Gỡ cài đặt các tiện ích từ Chế độ an toàn của Firefox

Nếu bạn không thể truy cập Trình quản lý tiện ích hoặc nếu tùy chọn xóa một tiện ích nhất định bị tắt, bạn có thể cần phải gỡ cài đặt nó từ Chế độ an toàn của Firefox.

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu, nhấp vào Trợ giúp Help-29Nhấp vào nút trình đơn Fx57menu, nhấp vào Trợ giúp và chọn Khởi động lại và vô hiệu hóa các Tiện ích…. Firefox sẽ khởi động với hộp thoại Firefox Chế độ an toàn.
  Lưu ý: Bạn cũng có thể khởi động Firefox ở Chế độ an toàn bằng cách giữ phím shift trong khi khởi động Firefox.giữ phím option trong khi khởi động Firefox.thoát khỏi Firefox và sau đó chuyển đến Terminal và chạy: firefox -safe-mode
  Bạn có thể cần chỉ định đường dẫn cài đặt Firefox (ví dụ: /usr/lib/firefox)
 2. Trong hộp thoại Chế độ an toàn Firefox, nhấp vào Khởi động vào chế độ an toàn.

Khi Firefox đã bắt đầu ở Chế độ an toàn, hãy thử gỡ tiện ích và sau đó khởi động lại Firefox.

Gỡ cài đặt các tiện ích từ Control Panel của Windows

Một số tiện ích được cài đặt bởi các chương trình khác. Bạn có thể xóa tiện ích từ Control Panel của Windows hoặc Settings (đối với Windows 10).

Quản lý tiện ích mở rộng được cài đặt bởi phần mềm khác

Đôi khi, cài đặt hoặc cập nhật phần mềm khác sẽ thêm tiện ích mở rộng không thể xóa khỏi Trình quản lý tiện ích vì tùy chọn xóa phần mềm bị vô hiệu hóa hoặc không hoạt động.

Phần mềm đã thêm tiện ích mở rộng Firefox có thể bao gồm tùy chọn xóa phần mềm này. Bạn nên truy cập trang web hỗ trợ của nhà cung cấp phần mềm để biết thêm thông tin. Cách khác, chỉ cần vô hiệu hóa tiện ích mở rộng trong Trình quản lý tiện ích nếu bạn không còn muốn sử dụng tiện ích này. Để tắt tiện ích mở rộng, nhấp vào ba dấu chấm ở phía trên bên phải của thẻ mở rộng và chọn Vô hiệu hóanhấp vào công tắc màu xanh.

Extension Card Options Facebook extension disable fx72

Gỡ cài đặt thủ công

Nếu bạn không thể xóa tiện ích mở rộng khỏi Firefox bằng các phương pháp khác được mô tả ở trên, bạn có thể xóa tiện ích mở rộng theo cách thủ công. Đầu tiên điều hướng đến thư mục nơi cài đặt tiện ích mở rộng:

 1. Mở thư mục hồ sơ của bạn:

  Nhấp vào nút menu Fx57menu, chọn Trợ giúp và chọn Thông tin gỡ rối vấn đềThông tin xử lí sự cố khác.Từ menu Trợ giúp, chọn Thông tin gỡ rối vấn đềThông tin xử lí sự cố khác. Thẻ Thông tin xử lí sự cố sẽ mở.

  • Dưới phần Cơ bản về ứng dụng kế bên Thư mụcThư mục hồ sơ, nhấp vào Mở thư mụcHiển thị trong FinderMở thư mục. Một cửa sổ sẽ mở có chứa thư mục hồ sơ của bạn.Thư mục hồ sơ của bạn sẽ mở.
  Lưu ý: Nếu bạn không thể mở hoặc sử dụng Firefox, hãy làm theo các hướng dẫn trong Tìm hồ sơ của bạn mà không cần mở Firefox.

 2. Mở thư mục extensions trong thư mục hồ sơ của bạn. Bên trong thư mục extensions có các thư mục hoặc tập tin XPI cho mỗi tiện ích mở rộng và chủ đề mà bạn đã cài đặt.
 3. Để xác định thư mục hoặc tập tin XPI tương ứng với tiện ích mở rộng bạn muốn gỡ cài đặt, hãy quay lại Firefox và mở Thông tin gỡ rối vấn đề.
 4. Trong phần Tiện ích mở rộng, tìm tiện ích mở rộng bạn muốn xóa và lưu chuỗi trong cột ID vào một ghi chú.
 5. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi chọn ThoátThoátClose 29.

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu, rồi chọn Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó chọn Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu, rồi chọn Thoát.

 6. Xóa thư mục hoặc tập tin XPI tương ứng với ID tiện ích mở rộng mà bạn đã lưu trong ghi chú ở trên.

Quản lý tiện ích mở rộng được cài đặt công khai

Trong một số trường hợp hiếm hoi, các tiện ích mở rộng được cài đặt công khai vào thư mục cài đặt Firefox hoặc sử dụng Windows registry. Hãy xem bài viết này trên Extension Workshop để biết thêm thông tin. Thực hiện theo các bước sau để xóa tiện ích mở rộng được cài đặt công khai:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi chọn ThoátThoátClose 29.

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu, rồi chọn Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó chọn Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu, rồi chọn Thoát.

 2. Để tìm thư mục sideloading, đi đến thư mục C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Mozilla\ và mở thư mục Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}.
 3. Thực hiện theo các bước trên để xác định vị trí và xóa thư mục hoặc tập tin XPI thích hợp.
 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi chọn ThoátThoátClose 29.

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu, rồi chọn Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó chọn Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu, rồi chọn Thoát.

 2. Để tìm thư mục sideloading, đi đến thư m Library/Application Support/Mozilla/ và mở thư mục Extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}.
 3. Thực hiện theo các bước trên để xác định vị trí và xóa thư mục hoặc tập tin XPI thích hợp.
 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi chọn ThoátThoátClose 29.

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu, rồi chọn Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó chọn Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu, rồi chọn Thoát.

 2. Chuyển đến các thư mục sau:
  • /usr/lib/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/
  • /usr/lib64/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/
  • /usr/share/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/
 3. Thực hiện theo các bước trên để xác định vị trí và xóa thư mục hoặc tập tin XPI thích hợp.
Dựa trên thông tin từ Gỡ cài đặt tiện ích (mozillaZine KB)

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm