Disable or remove Add-ons

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch
Having add-on problems? Starting in Firefox version 57, only extensions built using WebExtensions APIs will work. Not sure if your add-ons are affected? See Firefox add-on technology is modernizing and these Frequently Asked Questions for details.

Extensions, themes, and plugins are all types of add-ons for Firefox. This article describes how to disable and remove add-ons in Firefox.

How to disable extensions and themes

Disabling an extension or theme will turn it off without removing it:

 1. Click the menu button Fx57menu New Fx Menu and choose Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

 2. In the Add-ons Manager tab, select the Extensions or AppearanceThemes panel.
 3. Select the add-on you wish to disable.
 4. Click its Disable button.
 5. Click Restart now if it pops up. Your tabs will be saved and restored after the restart.

To re-enable the add-on, find it in the list of Add-ons and click Enable, then restart Firefox if required.

How to remove extensions and themes

 1. Click the menu button Fx57menu New Fx Menu and choose Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

 2. In the Add-ons Manager tab, select the Extensions or AppearanceThemes panel.
 3. Select the add-on you wish to remove.
 4. Click the Remove button.
 5. Click Restart now if it pops up. Your tabs will be saved and restored after the restart.

How to disable plugins

Support ended for all NPAPI plugins except for Flash in Firefox version 52, released March 7, 2017. See this compatibility document and this article for details.

Beginning with Firefox version 52, support has ended for all NPAPI plugins except for Adobe Flash. See this compatibility document and this article for details.

Disabling a plugin will turn it off without removing it:

 1. Click the menu button Fx57menu New Fx Menu and choose Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

 2. In the Add-ons Manager tab, select the Plugins panel.
 3. Select the plugin you wish to disable.
 4. Select Never Activate in its drop-down menu.

To re-enable the plugin, find it in the list of Plugins and select Always Activate in its drop-down menu.

How to uninstall plugins

Most plugins come with their own uninstallation utilities. For help uninstalling some popular plugins, go to this list of articles and select the article for the plugin you want to uninstall.

Troubleshooting

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.