Why is there an OpenH264 plugin in Firefox?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Many streaming videos rely on the H.264 codec in order to work. Because of licensing restrictions, H.264 is not available for open source software like Firefox. Instead, Firefox uses its open source alternative, OpenH264 , to support video calls.

OpenH264 is released in collaboration with Cisco and Mozilla. It is automatically installed by Mozilla on your Firefox browser to enable video calls with devices that require the H.264 codec.

openh264 codec

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support