Dấu trang trong Firefox

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn nên xem bài viết này: Bookmarks in Firefox

Bài viết này đang tiếp tục chỉnh sửa. Xem bản tiếng Anh tại https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-firefox

Dấu trang là liên kết đến các trang web giúp bạn dễ dàng quay trở lại các liên kết ưa thích của mình. Bài viết này hướng dẫn cơ bản về tạo và quản lý dấu trang.

Lưu ý: Dấu trang được hiểu như Favorites trong Internet Explorer.

Làm thế nào để đánh dấu một trang?

Để đánh dấu một trang, chỉ việc nhấn vào biểu tượng sao trên thanh công cụ.

Đánh dấu

Sao sẽ chuyển sang màu xanh lam khi trang được đánh dấu và một cửa sổ sẽ bật lên để bạn có thể đặt tên, di chuyển hoặc gắn thẻ dấu trang của bạn

Mẹo: Bạn muốn đánh dấu tất cả các tab đang mở cùng một lúc? Nhấn chuột phảiNhấn và giữ phím Control trong khi bạn nhấp trên bất kỳ tab nào và chọn Đánh dấu tất cả các thẻ... từ trình đơn ngữ cảnh. Đặt tên cho thư mục dấu trang mới và chọn thư mục lưu trữ đó. Nhấp vào Thêm dấu trang để kết thúc.

Làm cách nào để thay đổi tên và vị trí của một dấu trang?

 1. Để chỉnh sửa chi tiết của dấu trang của bạn, hãy nhấp vào ngôi sao một lần nữa để mở cửa sổ Chỉnh sửa đánh dấu này.
  Chỉnh sửa dấu trang
  • Trong hộp thoại Chỉnh sửa đánh dấu này bạn có thể thay đổi bất kỳ chi tiết nào:
   • Tên: Đây là tên mà Firefox hiển thị cho dấu trang trong các trình đơn.
   • Thư mục: Chọn thư mục lưu trữ dấu trang của bạn bằng cách chọn một từ trình đơn thả xuống (ví dụ như Menu Dấu trang hoặc Thanh công cụ Dấu trang). Trong trình đơn thả xuống đó bạn cũng có thể chọn Chọn... để hiển thị danh sách tất cả các thư mục dấu trang.
   • Nhãn: Bạn có thể sử dụng thẻ để giúp bạn tìm kiếm và tổ chức dấu trang của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find.
 2. Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, hãy nhấp vào Xong để đóng hộp thoại.

Tôi có thể tìm dấu trang ở đâu?

Cách dễ nhất để tìm một trang mà bạn đã đánh dấu là bắt đầu nhập tên của nó vào thanh địa chỉ. Khi bạn nhập, một danh sách các trang web bạn đã đánh dấu, gắn thẻ và truy cập sẽ xuất hiện. Các trang được đánh dấu sẽ có một ngôi sao bên cạnh chúng. Việc bạn phải làm chỉ là nhấp vào một trong các trang và bạn sẽ được đưa đến đó ngay lập tức. Để tìm hiểu thêm, xem Tự động hoàn tất Thanh Địa Chỉ.

Làm cách nào để tổ chức các dấu trang của tôi?

Cửa sổ Thư viện cho phép bạn xem và sắp xếp tất cả dấu trang của bạn.

 1. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon , rồi chọn Trang đánh dấu. Cuộn xuống phía dưới và nhấp Xem tất cả trang đánh dấu. Nhấp vào nút Trang đánh dấu Bookmarks-29 và chọn Xem tất cả trang đánh dấu để mở cửa sổ Thư viện.

 2. Theo mặc định, dấu trang bạn đặt sẽ nằm trong thư mục Trang đánh dấu khác. Chọn mục này trong thanh bên của cửa sổ Thư viện để xem dấu trang bạn đã thực hiện. Nhấp đúp vào một dấu trang sẽ mở nó.

Trong khi mở cửa sổ Thư viện, bạn cũng có thể kéo dấu trang vào các thư mục khác như thư mục Bảng chọn trang đánh dấu, nó sẽ hiển thị dấu trang của bạn trong menu dưới nút Đánh dấu. Nếu bạn thêm dấu trang vào thư mục Thanh đánh dấu, chúng sẽ hiển thị trên thanh đánh dấu. Xem các bài viết sau để biết thêm chi tiết về cách quản lý danh sách dấu trang khổng lồ của bạn

Làm cách nào để hiện Thanh đánh dấu?

Nếu bạn muốn sử dụng Thanh đánh dấu, bạn có thể bật tính năng này như sau:

 1. Nhấp vào nút trình đơn new fx menu và chọn Tùy biến.
 2. Nhấn vào menu thả xuống Thanh công cụ ở cuối màn hình và chọn Thanh đánh dấu.
 3. Nhấn vào nút Xong khi bạn kết thúc.
 • Nhấn vào menu Xem ở đầu màn hình, đi xuống đến Thanh công cụ và chọn Thanh đánh dấu.

Làm cách nào để thêm nút Bảng chọn trang đánh dấu vào thanh công cụ?

Nếu bạn muốn hiển thị nút Bảng chọn trang đánh dấu trên thanh công cụ, bạn có thể thêm nó bằng cách sử dụng nút Thư viện:

 1. Nhấn vào biểu tượng 57 library icon , rồi nhấn vào Trang đánh dấu.
 2. Nhấn Công cụ đánh dấu trang, rồi nhấn Thêm bảng chọn trang đánh dấu vào thanh công cụ, và nút Bookmark Menu icon (star on tray) sẽ xuất hiện bên cạnh biểu tượng Thư viện.

Thư viện Menu trang đánh dấu - Thư viện Menu Công cụ đánh dấu trang - Thư viện Nút Bảng chọn trang đánh dấu

Để xoá nút Bảng chọn trang đánh dấu khỏi thanh công cụ, hãy lặp lại các bước trên và sau khi nhấp Công cụ đánh dấu trang, nhấn Xóa bảng chọn trang đánh dấu từ thanh công cụ.

To create a bookmark, click the star in the toolbar. The star will turn blue and a bookmark for the page you're on will be created in the Unsorted BookmarksOther Bookmarks folder. That's it!

Bookmark 29 Win Bookmark 29 Mac Bookmark 29 Lin
Tip: Want to bookmark all of your open tabs at once? Nhấn chuột phảiNhấn và giữ phím Control trong khi bạn nhấp on any of the tabs and select Bookmark All Tabs... from the context menu. Give the new bookmarks folder a name and choose which folder to store it in. Click Add Bookmarks to finish.

Làm cách nào để thay đổi tên và vị trí của một dấu trang?

 1. Để chỉnh sửa chi tiết của dấu trang của bạn, hãy nhấp vào ngôi sao một lần nữa để mở cửa sổ Chỉnh sửa đánh dấu này.
  Bookmark2 29 Win Bookmark2 29 Mac Bookmark2 29 Lin Fx48-EditThisBookmark
  • Trong hộp thoại Chỉnh sửa đánh dấu này bạn có thể thay đổi bất kỳ chi tiết nào:
   • Tên: Đây là tên mà Firefox hiển thị cho dấu trang trong các trình đơn.
   • Thư mục: Chọn thư mục lưu trữ dấu trang của bạn bằng cách chọn một từ trình đơn thả xuống (ví dụ như Menu Dấu trang hoặc Thanh công cụ Dấu trang). Trong trình đơn thả xuống đó bạn cũng có thể chọn Chọn... để hiển thị danh sách tất cả các thư mục dấu trang.
   • Nhãn: Bạn có thể sử dụng thẻ để giúp bạn tìm kiếm và tổ chức dấu trang của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find.
 2. Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, hãy nhấp vào Xong để đóng hộp thoại.

Tôi có thể tìm dấu trang ở đâu?

Cách dễ nhất để tìm một trang mà bạn đã đánh dấu là bắt đầu nhập tên của nó vào thanh địa chỉ. Khi bạn nhập, một danh sách các trang web bạn đã đánh dấu, gắn thẻ và truy cập sẽ xuất hiện. Các trang được đánh dấu sẽ có một ngôi sao bên cạnh chúng. Việc bạn phải làm chỉ là nhấp vào một trong các trang và bạn sẽ được đưa đến đó ngay lập tức. Để tìm hiểu thêm, xem Tự động hoàn tất Thanh Địa Chỉ.

Bookmark3 29 Win Bookmark3 29 Mac Bookmark3 29 Lin Fx48-addressbarDrop-down

Làm cách nào để tổ chức các dấu trang của tôi?

Cửa sổ Thư viện cho phép bạn xem và sắp xếp tất cả dấu trang của bạn.

 1. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon , rồi chọn Trang đánh dấu. Cuộn xuống phía dưới và nhấp Xem tất cả trang đánh dấu. Nhấp vào nút Trang đánh dấu Bookmarks-29 và chọn Xem tất cả trang đánh dấu để mở cửa sổ Thư viện.

  Bookmark4 29 Win Bookmark4 29 Mac Bookmark4 29 Lin Fx48-ShowAllBookmarks
 2. Theo mặc định, dấu trang bạn đặt sẽ nằm trong thư mục Đánh dấu không sắp xếpĐánh dấu khác. Chọn mục này trong thanh bên của cửa sổ Thư viện để xem dấu trang bạn đã thực hiện. Nhấp đúp vào một dấu trang sẽ mở nó.

Trong khi mở cửa sổ Thư viện, bạn cũng có thể kéo dấu trang vào các thư mục khác như thư mục Bảng chọn trang đánh dấu, nó sẽ hiển thị dấu trang của bạn trong menu dưới nút Đánh dấu. Nếu bạn thêm dấu trang vào thư mục Thanh đánh dấu, chúng sẽ hiển thị trên thanh đánh dấu.

Bookmark5 29 Win Library-mac2 Fx48-BookmarksLibrary

Xem các bài viết sau để biết thêm chi tiết về cách quản lý danh sách dấu trang khổng lồ của bạn:

Làm cách nào để hiện Thanh đánh dấu?

Nếu bạn muốn sử dụng Thanh đánh dấu, bạn có thể bật tính năng này như thế này:

 1. Nhấn vào nút menu new fx menu và chọn Tùy biến.
 2. Nhấn vào menu xổ xuống Hiện / Ẩn thanh công cụ ở cuối màn hình và chọn Thanh đánh dấu.
 3. Nhấn vào nút Thoát tùy biến màu xanh.
 • Nhấn vào menu Hiển thị ở đầu màn hình, đi xuống đến Thanh công cụ và chọn Thanh đánh dấu.

Các mẹo và thủ thuật

Sẵn sàng để vui hơn với dấu trang? Dưới đây là nhiều bài viết để giúp bạn tận dụng tối đa chúng.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support