Sort your bookmarks to quickly find the ones you want

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

This article describes how to arrange your Bookmarks in Firefox. You can sort the bookmarks in a folder by name, or you can manually rearrange them.

Sorting by name

 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the folder you want to sort, then select Sort By Name. The bookmarks in that folder will be sorted alphabetically.

  Sort Bookmarks Win1

Sorting bookmarks by name in the Library window will be reflected in the Bookmarks sidebar, menu, and button.

Rearranging manually

 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. Click the folder that contains the bookmark you want to move to expand it.
 3. Click on the bookmark you want to move and then drag it to the position where you want to move it.

  Sort Bookmarks Win2
  • To move a bookmark into a different folder, drag it on top of the folder.

Changes you make in the Library window will be reflected in the Bookmarks sidebar, menu, and button.

Sorted views in the Library window

To view your bookmarks in various sort orders, use the Library window:

 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. In the left pane, click on the folder you want to view. Its contents will appear in the right pane.
 3. Click on the 8e73ef8e153c803696ebf3687e07ee15-1252027203-152-1.png Views button, then select Sort, and then select a sort order.

The sort order in the Library window is for viewing purposes only, and will not be reflected in the Bookmarks sidebar, menu or button.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Bo102010, jscher2000, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, Lan. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.