How do I delete a bookmark?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

This article describes different methods for removing a bookmark from your Firefox browser.

If you've set up Firefox Sync to synchronize your bookmarks, the bookmarks you remove from one device will also be deleted from your synchronized devices.

Deleting a single bookmark

 1. Go to the page in your bookmarks that you want to remove.
 2. Click on the star icon to the right of your search bar.
 3. In the Edit This Bookmark window, click Remove Bookmark.
  remove single
 1. Open the bookmarked page that you want to remove.
 2. Click the star icon in the address bar to open the Edit This Bookmark window.
 3. Click Remove Bookmark.
  remove bookmark 57

Deleting more than one bookmark or folder

 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. In the left pane, click on the folder you want to view. Its contents will appear in the right pane.
 3. In the right pane, click to select the item you want to delete. Hold down the CTRL key to select more than one item.Hold down the command key to select more than one item.
 4. With the items to be deleted selected, click on the Organize button d7a1d14cc7b5aa780656b5967aad6fbf-1252026590-54-1.png icon and then select Delete.
remove mult windows delete bookmark 57
remove bookmarks mac
delete bookmarks linux

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Underpass, Michael Verdi, scoobidiver, Andrew, Swarnava Sengupta, user669794, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.