Use the Firefox Sidebar to access bookmarks, history and synced tabs

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Firefox comes with a convenient Sidebar button which lets you access your bookmarks, history and synced tabs in one click. This article shows you how to use this feature.

sidebar button 57

Add the Sidebar button to your controls

 1. Click on the menu button Fx57MenuFx89menuButton, then click Customize…Customize Toolbar…More tools and select Customize Toolbar…. A panel will open with all the controls you can add to Firefox.
 2. Drag and drop the Sidebar button to your menu or toolbar. It's your choice!
  customize sidebar 57
 3. Click the Done button to save your changes.
To learn more about customizing your Firefox buttons and toolbars, see Customize Firefox controls, buttons and toolbars.


Toggle the Sidebar on and off

 1. Simply click the Sidebar button, then click on the option that you'd like to load.
 2. To turn off the Sidebar, click on the Sidebar button again, and then click to uncheck the option that you'd like to turn off.

Move the Sidebar to the left or right

The Sidebar shows up on the left by default, but you can also move it to the right.

 1. Click the arrow next to Bookmarks to expand the menu.
 2. Select Move Sidebar to Right.
  move sidebar 57

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm