Use bookmark folders to organize your bookmarks

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

This article describes how to organize your bookmarks with bookmark folders.

Making new folders

  1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  2. Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the folder which will contain the new folder, then select New Folder....

    Bookmark Folder Win1
  3. In the New Folder window, type a name and (optionally) a description for the folder you want to create.

Putting bookmarks into folders

  1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  2. Click on the folder that holds the bookmark you want to move.
  3. Drag the bookmark over the folder you want it moved to. Release the button to move the bookmark into the folder.

Sorting folders

For instructions on how to sort your bookmarks folders, see Sort your bookmarks to quickly find the ones you want.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, level, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, user917725, scootergrisen. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.