Thanh công cụ dấu trang - Hiển thị các trang web yêu thích của bạn ở đầu cửa sổ Firefox

Thanh đánh dấu của Firefox cho phép bạn truy cập nhanh vào các dấu trang thường được sử dụng. Bài viết này mô tả cách sử dụng thanh đánh dấu
Bmtoolbar1 29 - Win Bmtoolbar1 29 - Mac Bmtoolbar1 29 - Lin bookmarks toolbar 57

Để biết thêm thông tin về dấu trang, hãy xem bài viết Dấu trang trong Firefox.

Hiển thị hoặc ẩn thanh đánh dấu

Thanh đánh dấu được ẩn theo mặc định. Để bật hoặc tắt:

 1. Nhấp vào nút menu Fx57menu và chọn Tùy biến….
 2. Nhấp vào nút Thanh công cụ ở cuối màn hình.
 3. Nhấp Thanh đánh dấu để chọn nó. Để tắt thanh công cụ, hãy bỏ dấu kiểm bên cạnh nó.
  bookmark toolbar on 57
 4. Nhấp Xong.

Thanh đánh dấu được ẩn theo mặc định. Để bật hoặc tắt:

 1. Nhấp vào nút men new fx menu và chọn Tùy biến.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Hiện / ẩn thanh công cụThanh cộng cụ ở dưới cùng của màn hình và chọn Thanh đánh dấu.
 3. Nhấp vào nút Thoát tùy biến màu xanh.

Thêm dấu trang vào thanh đánh dấu

 1. Chuyển đến trang bạn muốn thêm vào thanh đánh dấu.
 2. Trong thanh địa chỉ, nhấp vào biểu tượng trang web và kéo nó vào thanh đánh dấu.
Bmtoolbar2 29 - Win Bmtoolbar2 29 - Mac Bmtoolbar2 29 - Lin drag to toolbar 57

Sắp xếp lại dấu trang trên thanh đánh dấu

Để thay đổi vị trí của một mục trên thanh đánh dấu:

 • Nhấp vào dấu trang hoặc thư mục bạn muốn di chuyển và kéo nó vào vị trí.
Bmtoolbar3 29 - Win Bmtoolbar3 29 - Mac Bmtoolbar3 29 - Lin rearrage bookmarks bar 57

Thêm các mục thanh công cụ vào thanh đánh dấu

Thanh đánh dấu có thể có các mục khác ngoài dấu trang được thêm vào nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tùy chỉnh các điều khiển, nút và thanh công cụ của Firefox.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support