Làm thế nào để thiết lập đồng bộ hóa trên máy tính của tôi?

Một tài khoản Firefox cho phép bạn đồng bộ hóa dữ liệu và tùy chọn của mình (như dấu trang, lịch sử, mật khẩu, tab mở và tiện ích mở rộng được cài đặt) trên tất cả các thiết bị của bạn. Nó hoàn toàn miễn phí để sử dụng.

Quan trọng: Đồng bộ hóa không phải là một dịch vụ sao lưu dữ liệu. Người dùng nên tiếp tục thực hiện sao lưu thường xuyên hồ sơ Firefox để tránh mất dữ liệu.


Đầu tiên: tạo tài khoản Firefox

 1. Nhấp vào biểu tượng tài khoản Firefox trên thanh công cụ.

  syncavatar logged out
 2. Nhấp Bật đồng bộ hóa
 3. Điền vào biểu mẫu để tạo một tài khoản. Ghi nhớ địa chỉ email và mật khẩu bạn đã sử dụng. Bạn sẽ cần nó để đăng nhập.
 4. Nhấp vào liên kết xác minh trong email của bạn để xác nhận tài khoản của bạn.
 5. Nhấp vào biểu tượng tài khoản Firefox để mở rộng menu.
 6. Nhấp Đồng bộ hóa ngay.
 1. Nhấp vào nút menu Fx57Menu , rồi chọn Đăng nhập vào đồng bộ hóa.
  sign in to sync 57
 2. Nhấp vào Bạn chưa có tài khoản? Bắt đầu.
 3. Điền vào mẫu và nhấp vào Create account để tạo tài khoản Firefox. Ghi nhớ địa chỉ email và mật khẩu bạn đã sử dụng.
 4. Kiểm tra email của bạn để biết liên kết xác nhận.
 5. Khi bạn nhấp vào email xác nhận, Firefox sẽ hiển thị cho bạn một thông báo rằng nó đã bắt đầu đồng bộ hóa.

Thứ hai: Kết nối các thiết bị bổ sung với đồng bộ hóa

Tất cả những gì bạn phải làm là đăng nhập và để tài khoản Firefox đồng bộ hóa phần còn lại. Để đăng nhập, bạn cần địa chỉ email và mật khẩu bạn đã sử dụng trong phần trước.

 1. Mở Firefox trên máy tính bạn muốn đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản Firefox trên thanh công cụ.

  syncavatar logged out
 3. Nhấp Bật đồng bộ hóa để đăng nhập. (Nếu bạn đã đăng nhập, nhấp vào Kết nối thiết bị khác).
 4. Nhấp Đồng bộ hóa ngay để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức.
 1. Mở Firefox trên máy tính bạn muốn đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào nút menu Fx57Menu , rồi nhấp Đăng nhập vào đồng bộ hóa.
 3. Nhấp Đăng nhập trong phần Kết nối với một tài khoản Firefox.
 4. Nhập email và mật khẩu bạn đã sử dụng để tạo tài khoản mới của mình.
 5. Sau khi bạn đăng nhập, đồng bộ hóa sẽ bắt đầu đồng bộ hóa thông tin của bạn trên tất cả các thiết bị được kết nối.

Kết nối thiết bị di động với đồng bộ hóa

Để kết nối thiết bị di động của bạn, hãy xem:

Xóa thiết bị khỏi đồng bộ hóa

 1. Nhấp vào biểu tượng tài khoản Firefox trên thanh công cụ.

  syncavatar logged out
 2. Nhấp Cài đặt đồng bộ hóa.
 3. Nhấp Ngắt kết nối.
 1. Nhấp vào nút menu Fx57Menu để mở rộng menu.
 2. Nhấp vào tên tài khoản đồng bộ hóa (thường là địa chỉ email của bạn) để mở tùy chọn đồng bộ hóa.
 3. Nhấp Ngắt kết nối. Thiết bị của bạn sẽ không còn được đồng bộ hóa.
Để chọn thông tin nào để đồng bộ hóa, hãy xem bài viết How do I choose what types of information to sync on Firefox?
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Nguyễn Hổ, pierreneter, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support