Thay đổi địa chỉ email chính trên tài khoản Firefox

Tài khoản Firefox hiện cho phép bạn thay đổi địa chỉ email chính nếu bạn đã đăng ký hai email.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ đăng ký một email, trước tiên bạn cần thêm địa chỉ email phụ, sau đó bạn có thể thay đổi địa chỉ chính của mình. Add a secondary email address to Firefox Accounts.
 1. Nhấp vào biểu tượng tài khoản Firefox trên thanh công cụ.

  syncavatar logged out
 2. Nhấp vào liên kết Manage account bên cạnh ảnh đại diện của bạn.
 3. Nhấp vào nút Change… bên cạnh Secondary email.
 4. Nhấp vào nút Make primary bên cạnh email chính mong muốn của bạn.
 1. Mở Firefox và đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Đồng bộ hóa (nhấp vào nút menu new fx menu Fx57Menu và tìm địa chỉ email hoặc tên người dùng của bạn thay vì "Đăng nhập vào đồng bộ hóa").
 2. Trong menu, nhấp vào địa chỉ email hoặc tên người dùng của bạn để mở bảng Tài khoản Firefox trong thẻ Tùy chọnPreferences .
 3. Nhấp vào liên kết Manage account bên cạnh ảnh đại diện của bạn.
 4. Nhấp vào nút Change… bên cạnh Secondary email.
 5. Nhấp vào nút Make primary bên cạnh email chính mong muốn của bạn.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support