Nhận hỗ trợ từ cộng đồng người dùng

Vui lòng xem các quy tắc và hướng dẫn của diễn đàn, sau đó nhấp vào nút bên dưới để đặt câu hỏi của bạn và nhận trợ giúp từ nhóm cộng tác viên của chúng tôi.

Get Help
Lưu ý: Bạn phải tạo một tài khoản hoặc đăng nhập vào Mozilla Support trước khi bạn có thể đặt câu hỏi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài đăng blog này và bài viết Tài khoản Firefox trên support.mozilla.org.

Nếu bạn muốn thêm ảnh chụp màn hình để giúp giải thích câu hỏi của mình, vui lòng đọc thêm:

Tài nguyên bổ sung

Nếu các chủ đề trợ giúp của chúng tôi không có câu trả lời, bạn cũng có thể thử các tài nguyên hỗ trợ khác:

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Winter.Sun, pierreneter, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support