Profile

Firefox zapisuje informacje, takie jak zakładki, hasła, zainstalowane rozszerzenia i inne ustawienia w specjalnym folderze profilu. Folder ten jest przechowywany na dysku w innej lokalizacji niż pliki instalacyjne przeglądarki. Dzięki temu jeśli stanie się coś złego z plikami instalacyjnymi, dane pozostaną nienaruszone. Ponadto, można w każdej chwili odinstalować program Firefox bez utraty ustawień i nie trzeba ponownie go instalować, by wyczyścić swoje informacje, czy rozwiązać problem.

Jak odnaleźć swój profil?

Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox

Firefox domyślnie przechowuje folder profilu w następującej lokalizacji:
C:\Users\<your Windows login username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
System Windows domyślnie ukrywa katalog AppData, ale możesz znaleźć swój folder profilu w następujący sposób:

 1. Naciśnij Windows Key +R na klawiaturze. Otworzy się okno Uruchom.
 2. Wpisz:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
 3. Kliknij OK. Otworzy się okno z folderami profilów.
 4. Kliknij podwójnie folder profilu, który chcesz otworzyć. Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo "default".
 1. Na ekranie startowym kliknij kafelek Pulpit. Otworzy się widok pulpitu.
 2. Na pulpicie przenieś kursor do prawego dolnego rogu by wyświetlić panele.
 3. Wybierz panel Wyszukaj. Pojawi się pole wyszukiwania.
 4. W polu wyszukiwania wpisz:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  bez naciskania klawisza Enter. Pojawi się lista folderów z profilami.
 5. Kliknij wybrany folder (otworzy się w nowym oknie). Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo "default".

 1. Naciśnij przycisk Start i w polu wyszukiwania znajdującym się na dole menu wpisz %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\. Na górze menu Start pojawi się lista profili.
 2. Kliknij wybrany profil. Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo "default".

  ab167bec686b081a25849c98d6bf9ea7-1258940859-69-1.png
 • Możesz również znaleźć profil naciskając klawisz Windows Key i pisząc: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
Informacja: Aby ustawić w systemie wyświetlanie ukrytych plików i foldery, zapoznaj się ze stroną Pomocy technicznej Microsoftu Pokazywanie ukrytych plików.
 1. Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom….

  xpstart.PNG
 2. Wpisz
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  i naciśnij przycisk OK.
  Otworzy się okno z folderami profilów.
  xpuruchom.PNG
 3. W Eksploratorze Windows zostanie wyświetlony folder zawierający profile.
 4. Kliknij dwukrotnie wybrany folder, aby go otworzyć. Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo "default".
 1. Kliknij ikonę Findera w doku. Na pasku menu, kliknij Idź, przytrzymaj klawisz option lub alt i wybierz Biblioteka. Otwarte zostanie okno zawierające katalog Biblioteka.
 2. Otwórz katalog Application Support, następnie Firefox i na końcu Profiles.
 3. Twój profil znajduje się w tym katalogu. Jeśli masz tylko jeden profil, jego katalog będzie miał w nazwie słowo "default".
 1. (Ubuntu) Kliknij menu Miejsca znajdujące się w górnym prawym narożniku ekranu i następnie Katalog domowy. Zostanie otwarte okno przeglądarki plików.
 2. Kliknij menu Widok i zaznacz Pokaż ukryte pliki, jeśli funkcja ta nie została jeszcze zaznaczona.
 3. Kliknij dwukrotnie folder .mozilla.
 4. Kliknij dwukrotnie folder firefox. Foldery profili znajdują się w tym katalogu. Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo "default".

Jakie informacje są przechowywane w profilu?

Uwaga: Poniżej przedstawiamy jedynie ważne dane nadające się do odzyskiwania. Nie jest to pełna lista.
 • Zakładki, historia przeglądania i lista pobranych plików: Plik places.sqlite zawiera wszystkie twoje zakładki oraz listy wszystkich pobranych plików i odwiedzonych witryn. Folder bookmarkbackups zawiera kopie bezpieczeństwa, które można wykorzystać do odzyskania zakładek. Plik favicons.sqlite zawiera wszystkie ikony zakładek. Więcej informacji znajdziesz na stronach Zakładki oraz Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie zakładek.
 • Hasła: Hasła są przechowywane w plikach key4.db i logins.json. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zapamiętywanie haseł.
 • Ustawienia specyficzne dla danej strony: W plikach permissions.sqlite oraz content-prefs.sqlite przechowywanych jest wiele zezwoleń programu Firefox (np. dane, które witryny mogą wyświetlać wyskakujące okna) lub stopni powiększenia ustawionych dla konkretnych witryn. Więcej informacji na ten temat na stronie Powiększanie strony.
 • Wyszukiwarki: W pliku search.json.mozlz4 są przechowywane dodane przez użytkownika wyszukiwarki dostępne w programie Firefox. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Dodawanie i usuwanie wyszukiwarek w Firefoksie.
 • Słownik: W pliku persdict.dat są przechowywane wszystkie słowa dodane przez użytkownika do słownika programu Firefox. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Używanie funkcji sprawdzania pisowni.
 • Historia automatycznego uzupełniania: Plik formhistory.sqlite zawiera wszystkie wpisy z paska wyszukiwania i dane wprowadzane do formularzy na stronach internetowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Automatyczne uzupełnianianie formularzy.
 • Ciasteczka: Ciasteczka, to niewielkie informacje tworzone przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane na komputerze w specjalnym pliku ciasteczek. Najczęściej spotykane, to np. ustawienia dotyczące witryny, czy status zalogowania. Wszystkie ciasteczka są przechowywane w pliku cookies.sqlite.
 • Dane DOM: Dane DOM zapewniają większą, bezpieczniejszą i łatwiejszą do użycia alternatywę dla przechowywania informacji w ciasteczkach. Informacja jest przechowywana w plikach webappsstore.sqlite dla stron internetowych oraz chromeappsstore.sqlite dla stron about:*.
 • Rozszerzenia: Folder extensions, o ile istnieje, przechowuje pliki zainstalowanych rozszerzeń. Aby dowiedzieć się o rozszerzeniach dla programu Firefox i innych dodatkach, zapoznaj się ze stroną Dostosowywanie Firefoksa za pomocą dodatków.
 • Ustawienia certyfikatów bezpieczeństwa: W pliku cert9.db przechowywane są ustawienia wszystkich certyfikatów bezpieczeństwa i wszystkie zaimportowane do programu Firefox certyfikaty SSL.
 • Ustawienia urządzenia zabezpieczającego: Plik pkcs11.txt zawiera konfigurację modułów bezpieczeństwa.
 • Czynności związane z pobieraniem plików: Plik handlers.json przechowuje ustawienia użytkownika dotyczące zachowania programu Firefox w odniesieniu do poszczególnych typów plików. Są to m.in. ustawienia, które nakazują programowi Firefox po kliknięciu pliku PDF otworzyć go za pomocą programu Acrobat Reader. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku.
 • Przechowywane sesje: Plik sessionstore.jsonlz4 przechowuje aktualnie otwarte zakładki i okna. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Odtwarzanie sesji.
 • Dostosowanie paska narzędzi: W pliku xulstore.json zapisywane są dane dotyczące rozmiaru oraz pozycji okien i pasków narzędzi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Jak dostosować pasek narzędzi.
 • Preferencje użytkownika: Plik prefs.js zawiera dane preferencji użytkownika, takie jak zmiany wprowdzone w oknach dialogowych OpcjePreferencje . Opcjonalny plik user.js, jeśli istnieje, nadpisuje wszystkie zmodyfikowane preferencje.

Zarządzanie profilami

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, Witia, TyDraniu, FilKina, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support