Profile

Firefox Firefox Ostatnio zaktualizowany: 05/23/2023 54% użytkowników uznało to za pomocne

Wszystkie zmiany wprowadzone w Firefoksie, takie jak strona startowa, używane paski narzędzi, zainstalowane rozszerzenia, zapisane hasła i zakładki, są przechowywane w specjalnym folderze zwanym „profilem”. Folder ten jest przechowywany w innym miejscu niż program Firefox, więc jeśli coś złego stanie się z Firefoksem, dane użytkownika pozostaną nienaruszone. Oznacza to również, że można odinstalować Firefoksa bez utraty ustawień i nie ma konieczności ponownej instalacji Firefoksa, aby usunąć informacje lub rozwiązać problem.

Jak odnaleźć swój profil?

 • Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton następnie Pomoc i wybierz Z menu Pomoc wybierz Więcej informacji do rozwiązywania problemów. Zostanie otwarta karta Informacje dla pomocy technicznej.
 • W sekcji Informacje o aplikacji, w wierszu FolderKatalog profilu, kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie wyświetlone okno zawierające folder twojego profiluwyświetlony folder twojego profiluwyświetlony katalog twojego profilu.
Uwaga. Jeśli nie możesz uruchomić Firefoksa lub wykonać powyższej instrukcji, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa

Firefox domyślnie przechowuje folder profilu w następującej lokalizacji:
C:\Users\<your Windows login username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
System Windows domyślnie ukrywa katalog AppData, ale możesz znaleźć swój folder profilu w następujący sposób:

 1. Naciśnij Windows Key+R na klawiaturze. Zostanie otworzone okno Uruchom.
 2. Wpisz:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
 3. Kliknij OK. Zostanie otworzone okno z folderami profilów.
 4. Kliknij dwukrotnie folder profilu, który chcesz otworzyć. Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo „default”.
 1. Na ekranie startowym kliknij kafelek Pulpit. Otworzy się widok pulpitu.
 2. Na pulpicie przenieś kursor do prawego dolnego rogu, by wyświetlić panele.
 3. Wybierz panel Wyszukaj. Pojawi się pole wyszukiwania.
 4. W polu wyszukiwania wpisz:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  bez naciskania klawisza Enter. Zostanie wyświetlona lista folderów z profilami.
 5. Kliknij wybrany folder – otworzy się w nowym oknie. Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo „default”.
 1. Naciśnij przycisk Start – zostanie wyświetlone menu Start.

W polu wyszukiwania znajdującym się na dole menu wpisz %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\. Na górze menu Start pojawi się lista profili.

 1. Kliknij wybrany profil. Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo „default”.

  ab167bec686b081a25849c98d6bf9ea7-1258940859-69-1.png
 • Możesz również znaleźć profil, naciskając klawisz Windows Key i pisząc: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
Informacja. Aby ustawić w systemie wyświetlanie ukrytych plików i folderów, zapoznaj się ze stroną Pomocy technicznej Microsoftu Pokazywanie ukrytych plików.
 1. Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom….

  Nie ma obrazka „xpstart.PNG”.
 2. Wpisz
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  i naciśnij przycisk OK.
  Otworzy się okno z folderami profilów.
  Nie ma obrazka „xpuruchom.PNG”.
 3. Kliknij dwukrotnie wybrany folder, aby go otworzyć. Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo „default”.
 1. Kliknij ikonę Findera w doku. Na pasku menu, kliknij Idź, przytrzymaj klawisz option lub alt i wybierz Biblioteka. Zostanie wyświetlone okno zawierające katalog Biblioteka.
 2. Otwórz katalog Application Support, następnie Firefox i na końcu Profiles.
 3. Twój profil znajduje się w tym katalogu. Jeśli masz tylko jeden profil, jego katalog będzie miał w nazwie słowo „default”.
 1. (Ubuntu) Kliknij menu Miejsca znajdujące się w górnym prawym narożniku ekranu i następnie Katalog domowy. Zostanie wyświetlone okno przeglądarki plików.
 2. Kliknij menu Widok i zaznacz Pokaż ukryte pliki, jeśli funkcja ta nie została jeszcze zaznaczona.
 3. Kliknij dwukrotnie folder .mozilla.
 4. Kliknij dwukrotnie folder firefox. Foldery profili znajdują się w tym katalogu. Jeśli masz tylko jeden profil, jego folder będzie miał w nazwie słowo „default”.

Jakie informacje są przechowywane w profilu?

Uwaga. Poniżej przedstawiamy jedynie ważne dane nadające się do odzyskiwania. Nie jest to pełna lista.

Zakładki, historia przeglądania i lista pobranych plików:

 • places.sqlite
  Ten plik zawiera wszystkie twoje zakładki oraz listy wszystkich pobranych plików i odwiedzonych witryn.
 • bookmarkbackups
  Ten folder zawiera kopie bezpieczeństwa, które można wykorzystać do odzyskania zakładek.
 • favicons.sqlite
  Ten plik zawiera wszystkie ikony zakładek.

Więcej informacji znajdziesz na stronach Zakładki oraz Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie zakładek.

Hasła:

Ustawienia specyficzne dla danej strony:

 • permissions.sqlite
 • content-prefs.sqlite
  W tych dwóch plikach przechowywanych jest wiele zezwoleń Firefoksa (np. dane, które witryny mogą wyświetlać wyskakujące okna) lub stopni powiększenia ustawionych dla konkretnych witryn. Więcej informacji na ten temat w artykule Powiększanie strony.

Wyszukiwarki:

Słownik:

 • persdict.dat
  W tym pliku są przechowywane wszystkie słowa dodane przez użytkownika do słownika Firefoksa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Używanie funkcji sprawdzania pisowni.

Historia automatycznego uzupełniania:

 • formhistory.sqlite
  Ten plik zawiera wszystkie wpisy z paska wyszukiwania i dane wprowadzane do formularzy na stronach internetowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Automatyczne uzupełnianie formularzy.

Ciasteczka:

 • cookies.sqlite
  Ciasteczka, to niewielkie informacje tworzone przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane na komputerze w specjalnym pliku ciasteczek. Najczęściej spotykane, to np. ustawienia dotyczące witryny, czy status zalogowania. Wszystkie ciasteczka są przechowywane w tym pliku.

Dane DOM: Dane DOM zapewniają większą, bezpieczniejszą i łatwiejszą do użycia alternatywę dla przechowywania informacji w ciasteczkach.

 • webappsstore.sqlite
  Informacja jest przechowywana w tym pliku dla stron internetowych.
 • chromeappsstore.sqlite
  Informacja jest przechowywana w tym pliku dla stron about:*.

Rozszerzenia:

Ustawienia certyfikatów bezpieczeństwa:

 • cert9.db
  W tym pliku przechowywane są ustawienia wszystkich certyfikatów bezpieczeństwa i wszystkie zaimportowane do Firefoksa certyfikaty SSL.

Ustawienia urządzenia zabezpieczającego:

 • pkcs11.txt
  Ten plik zawiera konfigurację modułów bezpieczeństwa.

Czynności związane z pobieraniem plików:

 • handlers.json
  W tym pliku są przechowywane ustawienia użytkownika dotyczące zachowania Firefoksa w odniesieniu do poszczególnych typów plików. Są to m.in. ustawienia, które nakazują Firefoksowi, po kliknięciu pliku PDF otworzyć go za pomocą programu Acrobat Reader. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zarządzanie typami plików i czynnościami pobierania w Firefoksie.

Przechowywane sesje:

 • sessionstore.jsonlz4
  Plik ten przechowuje aktualnie otwarte zakładki i okna. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Odtwarzanie sesji.

Pozycje okien i ustawienia okien dialogowych:

 • xulstore.json
  Ten plik przechowuje rozmiar i położenie głównego okna Firefoksa i okna Biblioteki, wybranych kolumn w oknie Biblioteki oraz rozwiniętych folderów w panelu bocznym Zakładek i panelu bocznym Historii.

Preferencje użytkownika:

 • prefs.js
  Plik ten zawiera dane preferencji użytkownika, takie jak zmiany wprowadzone w ustawieniach Firefoksa, a także dostosowania pasków narzędziowych (Jak dostosować pasek narzędzi). Opcjonalny plik user.js, jeśli istnieje, nadpisuje wszystkie zmodyfikowane preferencje.

Konteksty:

Zarządzanie profilami

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji