Profile

Firefox zapisuje informacje, takie jak zakładki, hasła i ustawienia w specjalnym folderze profilu. Folder ten jest przechowywany na dysku w innej lokalizacji niż pliki instalacyjne przeglądarki. Dzięki temu jeśli stanie się coś złego z plikami instalacyjnymi, dane pozostaną nienaruszone. Ponadto, można w każdej chwili odinstalować Firefoksa bez utraty ustawień i nie trzeba ponownie instalować Firefoksa, by wyczyścić swoje informacje, czy rozwiązać problem.

Informacje zawarte w tym artykule są podane w celach informacyjnych. Nie musisz nic dalej robić, chyba że skierowano Cię tutaj z innego artykułu w celu wykonania opisanych tutaj operacji.

Jak odnaleźć swój profil?

Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa

Windows Vista i 7

 1. Naciśnij przycisk Start i w polu wyszukiwania znajdującym się na dole menu wpisz %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\. Na górze menu Start pojawi się lista profili.
 2. Kliknij profil zawierający w nazwie słowo „default”, aby otworzyć go w eksploratorze.

  startvista.png

Windows 2000 and XP

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom….

  xpstart.PNG
 2. Wpisz %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ i naciśnij przycisk OK.

  xpuruchom.PNG
 3. W Eksploratorze Windows zostanie wyświetlony folder zawierający profile.
 4. Kliknij dwukrotnie wybrany folder, aby go otworzyć.
 1. Otwórz katalog Biblioteka dla twojego konta użytkownika:
  • (OS X 10.6 lub starszy) Kliknij ikonę Findera w doku. Zostanie wybrany twój katalog domowy (zwykle o nazwie twojego konta użytkownika). Po prawej stronie okna kliknij katalog Biblioteka, by go otworzyć.
  • (OS X 10.7 lub nowszy) Kliknij ikonę Findera w doku. W pasku menu kliknij menu Idź, przytrzymaj klawisz Opcja lub Alt i wybierz Biblioteka. Zostanie otwarte okno zawierające katalog Biblioteka.
 2. Otwórz katalog "Application Support", następnie "Firefox" i na końcu "Profiles".
 3. Otwórz katalog o nazwie "default", by otworzyć twój profil.
 1. (Ubuntu) Kliknij menu Miejsca znajdujące się w górnym prawym narożniku ekranu i następnie Katalog domowy. Zostanie otwarte okno przeglądarki plików.
 2. Kliknij menu Widok i zaznacz Pokaż ukryte pliki, jeśli funkcja ta nie została jeszcze zaznaczona.
 3. Kliknij dwukrotnie folder .mozilla.
 4. Kliknij dwukrotnie folder firefox. Foldery profili znajdują się w tym katalogu.


Jakie informacje są przechowywane w profilu?

Uwaga:Przedstawiono jedynie ważne informacje przydatne do odzyskania danych.
 • Zakładki i historia przeglądania: Plik places.sqlite zawiera wszystkie zakładki i listę wszystkich odwiedzonych witryn. Więcej informacji na ten temat uzyskasz, zapoznając się z artykułem Zakładki.
 • Hasła: Hasła są przechowywane w plikach key3.db i signons.sqlite. Więcej informacji na ten temat uzyskasz, zapoznając się z artykułem Zapamiętywanie haseł.
 • Ustawienia specyficzne dla danej strony: W plikach permissions.sqlite oraz content-prefs.sqlite przechowywanych jest wiele zezwoleń Firefoksa (np. dane, które witryny mogą wyświetlać wyskakujące okna) lub stopni powiększenia ustawionych dla konkretnych witryn. Więcej informacji na ten temat uzyskasz, zapoznając się z artykułami Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more i Powiększanie strony.
 • Wyszukiwarki: W pliku search.sqlite i folderze searchplugins są przechowywane dostępne w Firefoksie wyszukiwarki. Zobacz artykuł Search bar.
 • Słownik: W pliku persdict.dat są przechowywane wszystkie słowa dodane przez użytkownika do słownika Firefoksa. Więcej informacji na ten temat uzyskasz, zapoznając się z artykułem Używanie funkcji sprawdzania pisowni.
 • Uzupełnianie historii: Plik formhistory.sqlite zawiera wszystko, co było wyszukiwane z poziomu paska wyszukiwania i dane jakie były wprowadzane do formularzy na stronach internetowych. Dużo więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Automatyczne uzupełnianianie formularzy.
 • Historia pobierania: W pliku downloads.sqlite zapisane są informacje o pobranych plikach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz artykuł Menedżer pobierania plików.
 • Ciasteczka: Ciasteczka, to niewielkie informacje tworzone przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane na komputerze w specjalnym pliku ciasteczek. Najczęściej spotykane, to np. ustawienia dotyczące witryny, czy status zalogowania. Wszystkie ciasteczka są przechowywane w pliku cookies.sqlite.
 • Magazyn DOM: Magazyn DOM został stworzony, by dostarczać większą, bezpieczniejszą i łatwiejszą do użycia alternatywę dla przechowywania informacji w ciasteczkach. Informacja jest przechowywana w plikach webappsstore.sqlite dla stron internetowych oraz chromeappsstore.sqlite dla stron about:*.
 • Ustawienia certyfikatów bezpieczeństwa: W pliku cert8.db przechowywane są ustawienia wszystkich certyfikatów bezpieczeństwa i wszystkie zaimportowane do Firefoksa certyfikaty SSL.
 • Ustawienia urządzenia zabezpieczającego: Plik secmod.db jest bazą danych modułu bezpieczeństwa.
 • Czynności związane z pobieraniem plików: mimeTypes.rdf przechowuje ustawienia użytkownika dotyczące zachowania Firefoksa w odniesieniu do poszczególnych typów plików. Na przykład są to ustawienia, które nakazują Firefoksowi po kliknięciu pliku PDF otworzyć go za pomocą programu Acrobat Reader. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Change what Firefox does when you click on or download a file.
 • Typy MIME wtyczek: W pliku pluginreg.dat przechowywane są typy MIME powiązane z zainstalowanymi wtyczkami. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Używanie wtyczek w Firefoksie.
 • Przechowywane sesje: Plik sessionstore.js przechowuje aktualnie otwarte zakładki i okna. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Odtwarzanie sesji.
 • Dostosowanie paska narzędzi: W pliku localstore.rdf zapisywane są dane dotyczące rozmiaru oraz pozycji okien i pasków narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Jak dostosować pasek narzędzi.
 • Style użytkownika: Jeśli pliki \chrome\userChrome.css i \chrome\userContent.css istnieją w profilu, zapisywane są w nich zdefiniowane przez użytkownika zmiany wyglądu Firefoksa oraz zmiany wyglądu i działania określonych witryn lub elementów HTML.

Zarządzanie profilami

 • Funkcja resetowania ustawień Firefoksa umożliwia natychmiastowe rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień Firefoksa, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ tę możliwość, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

  Funkcja odświeżenia Firefoksa umożliwia natychmiastowe rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień Firefoksa, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ tę możliwość, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

 • Na stronie Zarządzanie profilami znajdują się objaśnienia, jak tworzyć nowe profile i usuwać stare.
 • W artykule Tworzenie kopii zapasowej swoich danych zawarte są informacje, jak wykonać kopię zapasową profilu i jak go odtworzyć. Znajdują się tam również informacje, w jaki sposób przenieść profil w inne miejsce na dysku lub na inny komputer.
 • W artykule Odzyskiwanie ważnych danych ze starego profilu opisano, jakie informacje są przechowywane w każdym pliku profilu i objaśnienia, jak skopiować je do nowego profilu.

 


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1BAQULj

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, Witia, FilKina. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.