Skorzystaj ze strony „Informacje do rozwiązywania problemów”, by rozwiązać problemy z przeglądarką Firefox

Firefox zawiera stronę Informacje do rozwiązywania problemów zawierającą narzędzia do rozwiązywania problemów, szczegółowe dane o twojej instalacji Firefoksa i inne dane techniczne, takie jak zainstalowane rozszerzenia, ważne zmienione preferencje i informacje o używanym GPU. Jeśli korzystasz z forum pomocy, zawartość tej strony może pomóc w rozwiązaniu twojego problemu z programem Firefox.

Aby otworzyć stronę „Informacje dla pomocy technicznej” (about:support): Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, następnie Pomoc i wybierz Więcej informacji do rozwiązywania problemów. Otwarta zostanie strona o adresie about:support. Możesz również otworzyć ją, wpisując about:support w pasku adresu.

Fx97-aboutsupportFx88aboutsupport

Odnów program Firefox

Funkcja odświeżenia Firefoksa może rozwiązać wiele problemów, przywracając domyślne ustawienia Firefoksa, jednocześnie zachowując twoje najważniejsze dane. Rozważ jej użycie, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Diagnozuj problemy

Możesz zrestartować Firefoksa w trybie rozwiązywania problemów, by tymczasowo wyłączyć akcelerację sprzętową, zresetować niektóre ustawienia i wyłączyć dodatki (rozszerzenia i motywy), które mogą powodować problemy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Diagnozowanie problemów z Firefoksem przy użyciu trybu rozwiązywania problemów.

Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną uruchamiania

Firefox pewne tymczasowe dane przechowuje w pamięci podręcznej uruchamiania, aby zwiększyć szybkość uruchamiania. Wyczyszczenie tej pamięci podręcznej, a następnie ponowne uruchomienie Firefoksa może czasami naprawić różne problemy, takie jak zmieszane języki w interfejsie użytkownika po aktualizacji. Nie spowoduje to zmiany danych profilu ani dodatków.

Kopiowanie do schowka

Możesz skopiować zawartość tej strony do schowka Windowsschowka Macschowka. Kliknięcie przycisku Skopiuj nieprzetworzone dane do schowka skopiuje dane z tej strony w formacie JSON. Kliknięcie przycisku Skopiuj tekst do schowka skopiuje te dane w formacie tekstowym, łatwiejszym do odczytania przez człowieka. Ze względu na ochronę prywatności linia Folder ProfiluKatalog Profilu z sekcji Informacje o programie nie zostanie skopiowana.

Po skopiowaniu można wkleić informacje do innego okna, by udostępnić je innym osobom, klikając menu Edycja używanego przez ciebie programu i wybierając opcję Wklej (lub przytrzymując klawisz Ctrlcommand i naciskając klawisz V).

Informacje o programie

 • Nazwa – w tym polu jest wyświetlana nazwa używanego produktu. W większości przypadków zobaczysz tutaj tekst „Firefox”.
 • Wersja – w tym polu jest wyświetlany numer zainstalowanej wersji Firefoksa.
 • ID kompilacji – kod stworzony automatycznie w celu identyfikacji unikalnego środowiska, w którym została zbudowana ta instalacja Firefoksa.
 • ID dystrybucji: Pole to jest puste dla użytkowników systemów innych niż Linux.
 • ID dystrybucji – podaje nazwę dystrybucji Linuksa (na przykład Ubuntu, Arch lub OpenSuse).
 • Jeżeli Firefox został zainstalowany ręcznie, z pominięciem Menedżera Pakietów twojej dystrybucji Linuksa, wyświetlone zostaną poniższe informacje:
 • Katalog aktualizacji – w tym polu jest wyświetlana ścieżka do katalogu zawierającego pliki update-config.json, updates.xml, active-update.xml (jeżeli aktualizacja została pobrana, ale jeszcze nie zastosowana) oraz do podkatalogu updates. Kliknięcie przycisku Otwórz katalog przeniesie cię do katalogu aktualizacji.
 • Historia aktualizacji – kliknięcie przycisku Wyświetl historię aktualizacji spowoduje otworzenie okna zawierającego listę wszystkich zainstalowanych aktualizacji Firefoksa.
 • Kanał aktualizacji – w tym polu jest wyświetlana informacja, z którego kanału aktualizacji pochodzi Firefox – ze standardowego wydania, wydania o rozszerzonym wsparciu (ESR) lub wersję wstępną, taką jak Beta, Developer Edition, lub Nightly.
 • Folder aktualizacji – w tym polu jest wyświetlana ścieżka do folderu zawierającego pliki update-config.json, updates.xml, active-update.xml (jeżeli aktualizacja została pobrana, ale jeszcze nie zastosowana) oraz do podfolderu updates. Kliknięcie przycisku Otwórz folder przeniesie cię do folderu aktualizacji.
 • Historia aktualizacji – kliknięcie przycisku Wyświetl historię aktualizacji spowoduje otworzenie okna zawierającego listę wszystkich zainstalowanych aktualizacji Firefoksa.
 • Kanał aktualizacji – w tym polu jest wyświetlana informacja, z którego kanału aktualizacji pochodzi Firefox – ze standardowego wydania, wydania o rozszerzonym wsparciu (ESR) lub wersję wstępną, taką jak Beta, Developer Edition (aurora), lub Nightly.
 • Identyfikator programu – poza nazwą i wersją zainstalowanej przeglądarki, identyfikator programu zawiera informacje o systemie operacyjnym i jego wersji.
 • System operacyjny – w tym polu jest wyświetlana nazwa twojego systemu operacyjnego.
 • Plik binarny programu – w tym polu jest wyświetlana ścieżka do pliku wykonywalnego Firefoksa.
 • Katalog profilu – katalog profilu to miejsce na twoim komputerze, w którym Firefox zapisuje prywatne dane użytkownika: zakładki, hasła i ustawienia. Kliknięcie przycisku Otwórz katalog spowoduje otwarcie katalogu z profilami, gdzie możesz zarządzać plikami profilu. Więcej informacji na temat tych plików znajdziesz na stronie Profile.
 • Folder profilu – katalog profilu to miejsce na twoim komputerze, w którym Firefox zapisuje prywatne dane użytkownika: zakładki, hasła i ustawienia. Kliknięcie przycisku Otwórz folderPokaż w Finderze spowoduje otwarcie katalogu z profilami, gdzie możesz zarządzać plikami profilu. Więcej informacji na temat tych plików znajdziesz na stronie Profile.
 • Włączone wtyczki – kliknięcie odnośnika about:plugins spowoduje otwarcie strony z listą zainstalowanych wtyczek. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z wtyczkami znajdziesz w artykułach Oglądanie treści zabezpieczonych DRM w Firefoksie oraz Używanie wtyczek w Firefoksie.
 • Konfiguracja kompilacji – kliknięcie odnośnika about:buildconfig spowoduje otwarcie strony wyświetlającej informacje przydatne w zrozumieniu czy korzystasz ze standardowej, czy też ze specjalnej wersji Firefoksa.
 • Zużycie pamięci – kliknięcie odnośnika about:memory spowoduje otwarcie strony wyświetlającej zużycie pamięci. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym wpisie (w jęz. ang.).
 • Wydajność – kliknięcie odnośnika about:performanceabout:processes przeniesie cię do strony Menedżera zadańMenadżera procesów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Menedżer zadań - sprawdź, jakie karty lub rozszerzenia spowalniają Firefoksa.
 • Zarejestrowane wątki usługowe – kliknięcie odnośnika about:serviceworkers pokaże, czy opcja wątków usługowych jest włączona i czy jakieś adresy URL wątków są zarejestrowane. Wątki usługowe używane są w zaawansowanych technologiach sieciowych, takich jak powiadomienia push.
 • Moduły zewnętrzne – kliknięcie odnośnika about:third-party przeniesie cię do strony z informacjami o wszelkich modułach, które zostały wstrzyknięte do Firefoksa przez aplikacje innych firm. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł.
 • Proces uruchamiający – w tym polu jest wyświetlany status związanego z bezpieczeństwem procesu uruchamiającego dla programu Firefox dla systemu Windows (domyślnie włączonego). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z tym artykułem.
 • Okna wieloprocesowe – w tym polu jest wyświetlana liczba okien wieloprocesowych (jeśli takowe istnieją) i całkowita liczba otwartych okien.
 • Okna Fission – to pole pokazuje liczbę okien z uruchomioną izolacją witryn (projekt Fission), jeśli są, całkowitą liczbę otwartych okien oraz powód, dla którego ta funkcja jest włączona lub wyłączona. Przykładowo, jeżeli izolacja witryn została wyłączona i otwarte jest jedno okno, we wpisie pojawi się 0/1 wyłączone przez użytkownika.

 • Zasady organizacji – w tym polu jest wyświetlana informacja czy przeglądarka jest zarządzana poprzez zasady grup Windows lub plik policies.json. Jeśli zasady organizacji zarządzają programem Firefox, kliknięcie odnośnika Aktywne spowoduje wyświetlenie listy zasad, które są obecnie aktywne w Firefoksie.

Zgłoszenia awarii z ostatnich 3 dni

W tej sekcji jest wyświetlana lista identyfikatorów awarii, o ile takie zostały zgłoszone za pomocą modułu Narzędzie zgłaszania awarii Firefoksa w ciągu ostatnich trzech dni. Kliknięcie odnośnika w kolumnie ID zgłoszenia spowoduje otwarcie strony ze szczegółami awarii. Kliknięcie odnośnika Wszystkie zgłoszenia awarii spowoduje otwarcie strony about:crashes, zawierającej listę wszystkich przesłanych zgłoszeń awarii. Więcej informacji na temat awarii znajdziesz w artykule Firefox ulega awariom.

Wbudowane rozszerzenia programu Firefox

Niektóre opcje oferowane przez Firefoksa, na przykład Pocket lub Firefox Screenshots są zainstalowane jako rozszerzenia, co umożliwia ich aktualizację bez konieczności aktualizowania Firefoksa. Te rozszerzenia, czasami zwane wbudowanymi rozszerzeniami nie są widoczne na liście menedżera dodatków.

Dodatki

Rozszerzenia to dodatki rozszerzające możliwości korzystania z Firefoksa. Wyświetlana w tej sekcji lista zawiera wszystkie zainstalowane rozszerzenia, łącznie z ich numerami wersji, stanem i identyfikatorami. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z rozszerzeniami znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Oprogramowanie zabezpieczające

W tej sekcji wyświetlane są informacje o oprogramowaniu zabezpieczającym zainstalowanym na twoim komputerze. Obejmuje to większość programów antywirusowych i blokujących śledzenie, a także zapory ogniowe. Brak oprogramowania zabezpieczającego może wystawić twój komputer na niebezpieczeństwo. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów wywoływanych przez złośliwe oprogramowanie znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z Firefoksem spowodowanych przez złośliwe oprogramowanie.

Grafika

Firefox może wykorzystywać procesor graficzny twojego komputera do wydajniejszego wyświetlania niektórych stron zawierających animację i wideo (proces ten znany jest jako przyspieszenie sprzętowe lub akceleracja sprzętowa), lub też do wyświetlania zawartości WebGL. W tej sekcji wyświetlane są informacje o sprzęcie graficznym twojego komputera i jego sterownikach oraz pokazuje czy akceleracja sprzętowa i obsługa WebGL dla Firefoksa jest włączona lub wyłączona. Niektóre opcje graficzne mogą być niedostępne z powodu przestarzałych sterowników graficznych. Więcej informacji o aktualizowaniu sterowników graficznych znajdziesz w artykule Aktualizacja sterowników kart graficznych - akceleracja sprzętowa i WebGL

Media

W tej sekcji wyświetlane są informacje o systemie audio twojego komputera. Wyświetlane dane zawierają systemowe ustawienia dźwięku, a także szczegółowe informacje o urządzeniach podłączonych do kanałów wejścia (np. mikrofonach) i wyjścia (np. głośnikach lub słuchawkach). Widoczny jest także stan każdego z tych urządzeń i informacje o ustawieniach formatu audio. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z dźwiękiem znajdziesz w artykule Brak dźwięku w Firefoksie.

Zmienne środowiskowe

W tej sekcji można zobaczyć zmienne środowiskowe używane przez Firefoksa i ich wartości, takie jak zmienna MOZ_CRASHREPORTER_DATA_DIRECTORY, która pokazuje, gdzie są przechowywane raporty o awariach na twoim komputerze. Inne zmienne środowiskowe, jeśli są ustawione, mogą zmienić zachowanie Firefoksa. Na przykład ochronę przed obniżeniem wersji Firefoksa można ominąć, ustawiając zmienną środowiskową MOZ_ALLOW_DOWNGRADE, jak opisano w artykule Szczegółowe omówienie funkcji osobnych profilów dla każdej instalacji programu Firefox.

Funkcje eksperymentalne

W tej sekcji są zawarte informacje, czy funkcje uważane za eksperymentalne są włączone, czy wyłączone. Funkcje te mogą być włączone w Firefoksie Beta, Developer Edition i Nightly, ale w wersjach standardowych będą domyślnie wyłączone.

Ważne zmodyfikowane ustawienia

Ta sekcja zawiera listę ustawień zmienionych względem ich domyślnych wartości. Dane te pomagają zorientować się, jak niektóre aspekty programu Firefox zostały przez ciebie dostosowane od czasu jego instalacji. Więcej informacji na temat przywracania domyślnych ustawień przeglądarki znajdziesz w artykule Przywracanie domyślnych ustawień.

Ważne zablokowane ustawienia

Firefox umożliwia zablokowanie niektórych ustawień, uniemożliwiając ich zmianę przez nieuprawnionych użytkowników. Ta funkcjonalność jest często wykorzystywana w środowisku biznesowym. Więcej informacji na temat blokowania ustawień znajdziesz w artykule Personalizowanie programu Firefox za pomocą plików AutoConfig.

Baza danych „Places”

Firefox okresowo wykonuje zadania konserwacyjne na bazie danych zakładek i historii (znanej również pod nazwą bazy danych „Places”). Użyj przycisku Sprawdź integralność, by uruchomić ręcznie te zadania. Jeżeli masz problemy z zakładkami lub historią, narzędzie Sprawdź Integralność może pomóc.

Ułatwienia dostępu

W tej sekcji zawarte są informacje o aktywnych ułatwieniach dostępu w Firefoksie.

Wersje bibliotek

W tej sekcji wyświetlane są wersje wykorzystywanych bibliotek uruchomieniowych.

Piaskownica

W celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności Firefoksa Mozilla stworzyła Project Electrolysis (znany również jako e10s). W ramach tego projektu Firefox korzysta z tzw. piaskownicy, umożliwiającej otwieranie zawartości sieci w procesie odosobnionym od głównego procesu Firefoksa. W tej sekcji zawarte są dane dotyczące poziomów bezpieczeństwa piaskownicy. Więcej informacji na temat piaskownicy znajdziesz na jej stronie w portalu Mozilla Wiki (w jęz. angielskim).

Umiędzynaradawianie i lokalizacja

W tej sekcji wyświetlane są informacje o języku i ustawieniach regionalnych Firefoksa i twojego systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat korzystania z pakietów językowych znajdziesz w artykule Zmiana języka interfejsu użytkownika.

Drukowanie

Przycisk Wyczyść zachowane ustawienia drukowania umieszczony w tej sekcji umożliwia zresetowanie wszystkich zmienionych ustawień drukowania. To może pomóc rozwiązać problemy z drukowaniem w Firefoksie.

Zmienione ustawienia drukowania

Ta sekcja zawiera zmodyfikowane ustawienia drukowania.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji