Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie zakładek

Firefox automatycznie tworzy kopię zapasową zakładek i dla bezpieczeństwa przetrzymuje 15 ostatnich kopii. W tym artykule opisano jak przywrócić zakładki z automatycznie stworzonej kopii zapasowej, jak zapisać i przywrócić własne kopie zapasowe zakładek i jak przenosić zakładki pomiędzy komputerami.

 • Jeśli twoje zakładki niespodziewanie zniknęły, zapoznaj się ze stroną Jak odzyskać utracone zakładki, gdzie znajdziesz informacje jak rozwiązać ten problem.
 • Więcej informacji na temat używania zakładek znajdziesz na stronie Zakładki.

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej

Ręczne tworzenie kopii zapasowej

 1. Naciśnij przycisk biblioteki 57 library icon znajdujący się na pasku narzędziowym. Jeżeli nie widzisz przycisku na pasku, kliknij przycisk menu fx57menu , wskaż i kliknij Biblioteka. Kliknij Zakładki, a następnie na dole menu kliknij Wyświetl wszystkie zakładki.
 2. W oknie biblioteki naciśnij przycisk import-export-arrows Importowanie i kopie zapasowe i wybierz Utwórz kopię zapasową….
  Bookmarks Backup 68
 3. W wyświetlonym oknie zapisu kopii zapasowej wybierz miejsce, gdzie plik zostanie zapisany. Domyślna nazwa pliku to: bookmarks-aktualna_data.json. Do zapisywania tego typu plików dobrym miejscem jest pulpit, ale każde inne, łatwe do zapamiętania, miejsce też będzie dobre.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz. Plik zostanie zapisany, a okno zamknięte.
 5. Zamknij okno biblioteki.

Odtwarzanie zakładek z kopii zapasowej

Ostrzeżenie! Odtworzenie zakładek z pliku kopii zapasowej spowoduje zastąpienie aktualnego zestawu zakładek zestawem z kopii.
 1. Naciśnij przycisk biblioteki 57 library icon znajdujący się na pasku narzędziowym. Jeżeli nie widzisz przycisku na pasku, kliknij przycisk menu fx57menu , wskaż i kliknij Biblioteka. Kliknij Zakładki, a następnie na dole menu kliknij Wyświetl wszystkie zakładki.
 2. W oknie biblioteki naciśnij przycisk import-export-arrows Importowanie i kopie zapasowe i wybierz Przywróć.

  Bookmarks Restore 68
 3. Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić zakładki:
  • Wpisy z datą w nazwie, to automatycznie stworzone kopie zakładek.
  • Polecenie Wybierz plik… umożliwia wybranie wcześniej ręcznie utworzonego pliku kopii zapasowej.
 4. Po wybraniu pliku kopii zapasowej i potwierdzeniu wyboru zakładki z kopii zostaną odtworzone.
 5. Zamknij okno biblioteki.

Przenoszenie zakładek na inny komputer

Korzystanie z usługi Firefox Sync

Usługa synchronizacji (Firefox Sync) może być używana do przenoszenia zakładek z jednego komputera na drugi.
Ważne: Gdy zakładki są zmieniane, Firefox Sync na bieżąco wykonuje aktualizacje, przez co nie zapewnia prawdziwej usługi tworzenia kopii zapasowych ani nie jest przeznaczony do użycia jako serwer kopii zapasowych.
Firefox Sync to najlepszy sposób, by zsynchronizować zakładki oraz inne dane profilu pomiędzy wszystkimi używanymi komputerami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Jak skonfigurować Firefox Sync?. Zapoznaj się z informacjami na stronie Jak skonfigurować Firefox Sync? aby dowiedzieć się więcej na ten temat i dowiedzieć się jak poprawnie skonfigurować usługę Firefox Sync.

Korzystanie z pliku zapasowego

Możesz również wykorzystać plik zapasowy z jednego komputera by przywrócić swoje zakładki na innym komputerze. Jest to przydatne jeśli nie możesz z jakiegoś powodu zsynchronizować zakładek pomiędzy obydwoma komputerami za pomocą usługi Firefox Sync.

Plik zapasowy z zakładkami może być stworzoną przez ciebie kopią (zobacz powyżej) lub jedną z automatycznych kopii zapisaną w folderze z profilami Firefoksa pod nazwą bookmarkbackups. Umieść plik zapasowy zakładek na nośniku (na przykład kluczu USB) i skopiuj go na pulpit (lub inne miejsce na twoim komputerze). Możesz przywrócić zapisane zakładki z kopii za pomocą opcji Wybierz plik… w oknie biblioteki, tak jak opisano to w sekcji odtwarzanie z kopii zapasowej powyżej.

Przywracanie zakładek po uaktualnieniu lub obniżeniu wersji systemu Windows 10

Po uaktualnieniu lub obniżeniu wersji systemu operacyjnego Windows 10, tworzony jest katalog o nazwie Windows.old, a większość danych usuniętych podczas uaktualnienia lub obniżenia wersji jest tam przechowywana. Szczególnie przydatnym plikiem są zakładki z Firefoksa. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Odtwarzanie zakładek z kopii zapasowej powyżej, a po wybraniu Wybierz plik…, podaj ścieżkę C:\Windows.old\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<filename.default>\bookmarkbackups do swoich poprzednich zakładek. Sprawdź datę utworzenia kopii zapasowej. Pamiętaj, że odtworzenie zakładek z pliku kopii zapasowej spowoduje zastąpienie aktualnego zestawu zakładek w przeglądarce Firefox zestawem z kopii.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji