Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie zakładek

Firefox automatycznie tworzy kopię zapasową zakładek i dla bezpieczeństwa przetrzymuje 15 ostatnich kopii. W tym artykule opisano jak przywrócić zakładki z automatycznie stworzonej kopii zapasowej, jak zapisać i przywrócić własne kopie zapasowe zakładek i jak przenosić zakładki pomiędzy komputerami.

 • Jeśli twoje zakładki niespodziewanie zniknęły, zobacz artykuł: Jak odzyskać utracone zakładki, gdzie znajdziesz informacje jak rozwiązać ten problem.
 • Więcej informacji na temat używania zakładek znajdziesz w artykule: Zakładki.

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej

Ręczne tworzenie kopii zapasowej

 1. Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 2. W oknie biblioteki naciśnij przycisk e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Importowanie i kopie zapasowe i wybierz Utwórz kopię zapasową….

  ff17bcklib
 3. W wyświetlonym oknie zapisu kopii zapasowej wybierz miejsce, gdzie plik zostanie zapisany. Domyślna nazwa pliku to: bookmarks-aktualna_data.json. Do zapisywania tego typu plików dobrym miejscem jest pulpit, ale każde inne, łatwe do zapamiętania, miejsce będzie dobre.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz. Plik zostanie zapisany, a okno zamknięte.
 5. Zamknij okno biblioteki.


Odtwarzanie zakładek z kopii zapasowej

Ostrzeżenie! Odtworzenie zakładek z pliku kopii zapasowej spowoduje zastąpienie aktualnego zestawu zakładek zestawem z kopii.
 1. Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 2. W oknie biblioteki naciśnij przycisk e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Importowanie i kopie zapasowe i wybierz Przywróć.

  ff17bcklib2
 3. Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić zakładki:
  • Wpisy z datą w nazwie, to kopie stworzone automatycznie.
  • Polecenie Wybierz plik… umożliwia wybranie wcześniej ręcznie utworzonego pliku kopii zapasowej.
 4. Po wybraniu pliku kopii zapasowej zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

  backupbookmarks3
  Potwierdź operację. Zostaną odtworzone zakładki zapisane w pliku.
 5. Zamknij okno biblioteki.

Przenoszenie zakładek na inny komputer

Korzystanie z usługi Firefox Sync

Usługa synchronizacji (Firefox Sync) może być używana do przenoszenia zakładek z jednego komputera na drugi.
Ważne: Gdy zakładki są zmieniane, Firefox Sync na bieżąco wykonuje aktualizacje, przez co nie zapewnia tworzenia prawdziwych kopii zapasowych ani nie jest przeznaczona do użycia jako kopia.
Firefox Sync to najlepszy sposób, by zsynchronizować zakładki oraz inne dane profilu pomiędzy wszystkimi używanymi komputerami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Jak skonfigurować Firefox Sync?. Zapoznaj się z informacjami na stronie Jak skonfigurować Firefox Sync? aby dowiedzieć się więcej na ten temat i dowiedzieć się jak poprawnie skonfigurować usługę Firefox Sync.

Korzystanie z pliku zapasowego

Możesz również wykorzystać plik zapasowy z jednego komputera by przywrócić swoje zakładki na innym komputerze. Jest to przydatne jeśli nie możesz z jakiegoś powodu zsynchronizować zakładek pomiędzy obydwoma komputerami za pomocą usługi Firefox Sync.

Plik zapasowy z zakładkami może być stworzoną przez ciebie kopią (zobacz powyżej) lub jedną z automatycznych kopii zapisaną w folderze z profilami Firefoksa pod nazwą bookmarkbackups. Umieść plik zapasowy zakładek na nośniku (na przykład kluczu USB) i skopiuj go na pulpit (lub inne miejsce na twoim komputerze). Możesz przywrócić zapisane zakładki z kopii za pomocą opcji Wybierz plik… w oknie biblioteki, tak jak opisano to w sekcji odtwarzanie z kopii zapasowej powyżej.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, FilKina, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support