Automatyczne uzupełnianie formularzy

Firefox może zapamiętać tekst wprowadzany w formularzach (polach tekstowych) witryn internetowych. Po wprowadzeniu do formularza, np. do pola wyszukiwania, dowolnego tekstu przy następnej wizycie na tej samej stronie poprzedni wpis będzie dostępny do ponownego użycia. Poniżej opisano, jak korzystać z funkcji automatycznego uzupełniania formularzy, jak czyścić historię lub zapobiegać przechowywaniu wpisów formularzy.

Korzystanie z automatycznego uzupełniania formularzy

Aby ponownie użyć w formularzu poprzedni wpis:

 1. Wpisz w polu formularza kilka pierwszych liter poprzednio wprowadzanego tekstu. Firefox wyświetli rozwijane menu zawierające wszystko, co poprzednio było wprowadzane do formularza.
  • Możesz zobaczyć listę wszystkich wpisów przechowywanych dla określonego pola formularza, naciskając przycisk znajdujący się obok pola tekstowego.
 2. Użyj klawiszy i , aby wybrać wpis, który chcesz ponownie użyć. Po wybraniu odpowiedniego wpisu, naciśnij klawisz EnterReturn. Tekst zostanie wyświetlony w polu tekstowym. Do wybrania tekstu możesz także użyć myszy, klikając żądany wpis.

Usuwanie pojedynczych zapisanych wpisów do formularzy

Jeśli chcesz z historii Firefoksa usunąć któryś ze wpisów formularza:

 1. Kliknij pole formularza i naciśnij znajdujący się obok pola przycisk strzałki, by wyświetlić wszystkie zapisane wpisy. Możesz także wprowadzić kilka pierwszych liter wpisu, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych wpisów.
 2. Użyj klawiszy i lub myszy/touchpada, aby wybrać wpis, który chcesz usunąć.
 3. Naciśnij Shift+Delete. Wpis zostanie usunięty.

Powtórz ten proces dla każdego wpisu, który chcesz usunąć.

Czyszczenie historii formularzy

Jeśli chcesz, aby Firefox usunął wszystkie poprzednio zapisane wpisy do formularzy:

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu. Naciśnij przycisk biblioteki 57 library icon znajdujący się na pasku narzędziowym. (Jeżeli nie widzisz przycisku na pasku, kliknij przycisk menu fx57menu, następnie kliknij Bibliotekakliknij przycisk menu fx89menuButton.)
 2. Kliknij Historia, a następnie Wyczyść historię przeglądania.
 3. W oknie dialogowym Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 4. Upewnij się, że zaznaczona jest tylko opcja Dane formularzy i historia przeglądania.
 5. Naciśnij przycisk OK. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a historia formularzy zostanie wyczyszczona.

Wyłączenie automatycznego uzupełniania formularzy oraz zapobieganie dodawaniu nowych wpisów do formularzy

Jeżeli nie chcesz, by Firefox zapamiętywał dane wprowadzane w polach formularzy, możesz wyłączyć funkcję automatycznego uzupełniania formularza:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Z rozwijanego menu Program Firefox: wybierz będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Usuń zaznaczenie obok tekstu Pamiętaj historię wyszukiwania i formularzy.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Wyłączenie historii formularzy zapobiega także przechowywaniu przez Firefox historii wyszukiwania dla paska wyszukiwania.

Automatyczne uzupełnianie adresów: Aby wyłączyć automatyczne uzupełnianie adresów, zapoznaj się z artykułem Automatyczne uzupełnianie adresów w formularzach.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli zauważysz, że Firefox nie zapisuje wpisów formularzy i nie możesz ich użyć ponownie, zapoznaj się z artykułem Firefox nie zapisuje danych formularzy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji