Odtwarzanie sesji

Firefox może automatycznie odtwarzać okna i karty otwarte w momencie zamykania programu lub gdy został nieoczekiwanie zakończony. W tym artykule opisano okoliczności w jakich sesja jest odtwarzana i jak można tę funkcję skonfigurować.

Informacja: Po odzyskaniu sesji twój stan zalogowania na uprzednio otwartych stronach mógł nie ulec zmianie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Problemy dotyczące prywatności.

Kiedy następuje odtwarzanie sesji

Kiedy wybierasz Przywróć poprzednią sesję z domyślnej strony startowej

Jeśli podczas ostatniego zamykania programu Firefox otwarte w nim były karty i okna, domyślna strona startowa będzie miała przycisk Przywróć poprzednią sesję. Aby odzyskać otwarte uprzednio okna i karty, kliknij ten przycisk.

Restore1 29 - Win Restore1 29 - Mac Restore1 29 - Lin
Informacja: Jeżeli twoja strona startowa jest inna niż domyślna, możesz przywrócić domyślną stronę startową.

Kiedy wybierasz Przywróć poprzednią sesję z menu Historia

Możesz przywrócić karty i okna z poprzedniej sesji w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk menu new fx menu po prawej stronie paska adresu.
 2. Kliknij Historia.
 3. Wybierz Przywróć poprzednią sesję.
  Restore2 29 - Win Restore2 29 - Mac Restore2 29 - Lin

Kiedy wybierasz Przywróć poprzednią sesję z menu programu Firefox

Możesz przywrócić karty i okna z poprzedniej sesji w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk menu Fx57menu po prawej stronie paska narzędzi.
 2. Kliknij Przywróć poprzednią sesję.
  Fx57RestorePreviousSession

Po zainstalowaniu dodatku

Czasami, aby dokończyć instalację rozszerzenia lub motywu, musisz ponownie uruchomić przeglądarkę. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Uruchom ponownie program Firefox. Po ponownym uruchomieniu zostaną otwarte wszystkie okna i karty w stanie, w jakim były przed wykonaniem tej operacji.

Session1 29 - Win Session1 29 - Mac Session1 29 - Lin

Po aktualizacji programu Firefox

Aby zastosować pobrane aktualizacje programu Firefox, musisz go ponownie uruchomić. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Uruchom ponownie program Firefox, aby go uaktualnić.

AboutFx50Restart Fx59AboutFirefox-RestartWin about-Fx59-restart Fx57RestartToUpdate-Mac

Po ponownym uruchomieniu z zablokowanymi dodatkami

Gdy uruchamiasz ponownie program Firefox z zablokowanymi dodatkami by rozwiązać problemy z Firefoksem, uprzednio otwarte karty i okna zostaną ponownie otwarte.

Po awarii oprogramowania

W nieoczekiwanych przypadkach, takich jak problemy z witrynami, błędy oprogramowania lub nieprzewidywany zanik zasilania komputera, Firefox może zostać niespodziewanie zamknięty. W takich przypadkach, dzięki mechanizmowi odtwarzania sesji, po ponownym uruchomieniu Firefox może odtworzyć strony i karty otwarte w momencie niespodziewanego zamknięcia programu.

Jeśli Firefox ulegnie awarii po raz drugi, podczas uruchamiania po awarii będzie wyświetlona strona odtwarzania sesji.

RestoreSession-fx45 session restore 57
 • Wybierz okna i karty, które chcesz odtworzyć i naciśnij przycisk OdtwórzPrzywróć sesję.
 • Jeśli występują problemy z otwieraniem okien i kart podczas ich ponownego otwierania, możesz otworzyć program Firefox bez odtwarzania tych elementów. Aby rozpocząć nową sesję, naciśnij przycisk ZamknijRozpocznij nową sesję.

Kiedy Firefox ma wyświetlać okna i karty z poprzedniej sesji

Możesz ustawić program Firefox, by zawsze pokazywał twoje okna i karty z poprzedniej sesji przy każdym uruchomieniu. Aby zmienić ustawienia dotyczące uruchamiania, przeczytaj poniżej o konfigurowaniu mechanizmu odtwarzania sesji.

Kiedy Firefox ma przywrócić poprzednią sesję na podczas uruchomienia

Możesz ustawić program Firefox, by zawsze pokazywał twoje okna i karty z poprzedniej sesji przy każdym uruchomieniu. Aby zmienić ustawienia dotyczące uruchamiania, przeczytaj poniżej o konfigurowaniu mechanizmu odtwarzania sesji.

Konfigurowanie mechanizmu odtwarzania sesji

Domyślnie Firefox uruchamia się w jednym oknie wyświetlając w nim twoja stronę startową. Jeśli sobie życzysz, możesz skonfigurować program, by otwierał wszystkie okna i karty z poprzedniej sesji:

General - Show my windows and tabs from last time - 38 Fx56General-WhenFirefoxStarts-Show-windows-and-tabs
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Ogólne.
 3. Z menu rozwijanego opcji Po uruchomieniu programu Firefox wybierz wyświetl okna i karty z poprzedniej sesji.
 4. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Ogólne.
 3. Poniżej Po uruchomieniu programu Firefox: zaznacz wyświetl okna i karty z poprzedniej sesji.
 4. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Ogólne.
 3. Poniżej Uruchamianie zaznacz Przywracanie poprzedniej sesji.
 4. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Problemy dotyczące prywatności

Mechanizm odtwarzania sesji może podtrzymywać zalogowanie do witryn, do których użytkownik był zalogowany przed zamknięciem programu Firefox. Jeśli ktoś inny używa twojego komputera po tobie, może mieć dostęp do twojego konta na tych witrynach. Jeśli stanowi to dla ciebie problem, nie konfiguruj programu Firefox by otwierał okna i karty z poprzedniej sesji, tak jak opisano to w poprzedniej sekcji.

Możesz, jeśli sobie tego życzysz, wyłączyć funkcję odtwarzania sesji (która jest domyślnie włączona). Pozwoli to uniknąć przywracania poprzedniej sesji, gdy Firefox jest otwierany po niespodziewanym zamknięciu lub awarii oprogramowania:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.

  • Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Akceptuję ryzyko.
 2. Znajdź na liście nazwę browser.sessionstore.resume_from_crash.
 3. Kliknij dwukrotnie browser.sessionstore.resume_from_crash, by ustawić wartość na false.

Rozwiązywanie problemów

Poprzednia sesja została zamknięta niepoprawnie

Aby odzyskać swoje karty i okna z poprzedniej sesji, zamknij program Firefox w następujący sposób:

Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

Jeżeli będziesz zamykać osobno każde okno lub kartę, tylko karty z ostatniego okna będą dostępne po ponownym uruchomieniu programu.

Ustawienia mogą być niepoprawne

W przypadku innych problemów z odzyskiwaniem sesji, konieczna być może zmiana w ustawieniach Firefoksa:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel PrywatnośćPrywatność i bezpieczeństwo
 3. Upewnij się, że opcja Firefox będzie: jest ustawiona na zachowywał historię lub używał ustawień użytkownika.
  • Jeżeli Firefox będzie: jest ustawiona na używał ustawień użytkownika upewnij się, że opcja Zawsze aktywny tryb przeglądania prywatnego nie jest zaznaczona.
  • Jeżeli Firefox będzie: jest ustawiona na używał ustawień użytkownika oraz Czyszczenie historii podczas zamykania programu Firefox jest zaznaczona, kliknij przycisk Ustawienia i upewnij się, że Historia przeglądanych stron i pobranych plików nie jest zaznaczona.
 4. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.Opracowano na podstawie informacji z Session Restore (mozillaZine KB)

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support