Zakładki

Zakładki (w Microsoft Edge i Internet Explorerze zwane Ulubione) to odnośniki do witryn, ułatwiające powrót do ulubionych miejsc w internecie. Poniżej opisano podstawy tworzenia i zarządzania zakładkami w Firefoksie.

Dodawanie zakładek

Aby dodać zakładkę do strony, kliknij ikonę gwiazdki w pasku adresu.

Fx89 bookmarks star address bar

Po dodaniu zakładki gwiazdka zmieni kolor na niebieski. Pojawi się także okno, umożliwiające nadanie nazwy, przeniesienie lub dodanie etykiety dla zakładki.

Aby dodać zakładkę do strony, kliknij ikonę gwiazdki w pasku adresu.

Fx88AddressBarStar

Po dodaniu zakładki gwiazdka zmieni kolor na niebieski. Pojawi się także okno, umożliwiające nadanie nazwy, przeniesienie lub dodanie etykiety dla zakładki.

Porada. Jeśli gwiazdki nie ma w pasku adresu, kliknij menu Interakcje oznaczone ikoną trzech kropek.
Fx78BookmarkStar-AddToAddressBarFx88BookmarkStar-AddToAddressBar
Kliknij prawym przyciskiemNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij opcję Dodaj zakładkę do tej strony}Dodaj zakładkę do tej karty, a następnie kliknij Dodaj do paska adresu.

Aby dodać zakładki do wszystkich otwartych kart jednocześnie, wybierz Dodaj zakładki do wszystkich kart… z menu Zakładki.
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Kliknij prawym przyciskiemNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij dowolną kartę, wybierz Zaznacz wszystkie karty z menu kontekstowego, następnie ponownie kliknij prawym przyciskiem dowolną kartę i wybierz Dodaj zakładki do zaznaczonych kart… Nadaj nazwę nowemu folderowi zakładek i wybierz miejsce jego zapisania. Aby zakończyć, naciśnij przycisk Dodaj zakładki.

 • Aby dodać zakładki do wszystkich kart możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D.

Jak zmienić nazwę zakładki lub miejsce jej zapisu?

 1. Aby edytować opcje zakładki, kliknij ikonę gwiazdki, by otworzyć okno dialogowe Edytuj tę zakładkęEdytuj zakładkę.
  Fx88EditBookmarkFx89EditBookmark
  • W oknie Edytuj tę zakładkęEdytuj zakładkę możesz zmienić następujące dane:
   • Nazwa – nazwa zakładki wyświetlana w menu Firefoksa.
   • FolderPołożenie – miejsce zapisu zakładki, wybierane z rozwijanego menu na przykład Menu zakładki lub Pasek zakładek. Możesz również kliknąć opcję Wybierz… by wyświetlić pełną listę istniejących folderów zakładek.
   • Etykiety – możesz organizować zakładki i ułatwiać ich wyszukiwanie za pomocą etykiet. Więcej informacji na temat używania etykiet znajdziesz na stronie Etykiety zakładek.
 2. Kliknij przycisk GotoweZapisz, aby zakończyć edycję zakładki.

Jeżeli nie chcesz, aby podczas dodawania zakładek okno dialogowe było wyświetlane, usuń zaznaczenie obok Wyświetlanie tego okna podczas dodawania.

Jak odnaleźć swoje zakładki?

Wyszukiwanie w pasku adresu
Możesz wyszukiwać strony, do których została dodana zakładka, wpisując ich nazwę w pasku adresu. W trakcie wpisywania pojawi się pasująca lista stron internetowych, które zostały zapisane w zakładkach, oznaczone etykietą, lub odwiedzone. Strony, do których dodano zakładki, będą wyświetlane z ikoną gwiazdki. Po prostu kliknij jedną z nich, a strona natychmiast zacznie się wczytywać. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Podpowiedzi paska adresu.

Pasek zakładek
Pasek zakładek Firefoksa umożliwia szybki dostęp do często używanych zakładek. Dla nowych użytkowników zakładki są domyślnie umieszczane na tym pasku.

Panel boczny i menu Firefoksa
Możesz przeglądać i otwierać wszystkie zakładki z panelu bocznego Firefoksa, a także z menu Zakładki paska menu, jeśli pasek menu jest włączony.

Jak dodać przycisk menu Zakładki do paska narzędzi?

Przycisk Zakładki nie jest domyślnie wyświetlany na pasku narzędzi. Jeśli chcesz go dodać, możesz to zrobić, używając przycisku Biblioteka:

 1. Kliknij ikonę 57 library icon i wybierz Zakładki,
 2. Kliknij Narzędzia zakładek,
 3. Kliknij Dodaj menu Zakładki do paska narzędzi.

Przycisk menu Zakładki Bookmark Menu icon (star on tray) pojawi się obok ikony Biblioteki.

Add Bookmarks Menu button to Toolbar

Aby usunąć przycisk Zakładki z paska narzędzi, powtórz powyższe kroki i po kliknięciu Narzędzia zakładek, kliknij Usuń menu Zakładki z paska narzędzi

Przycisk Wyświetl Zakładki nie jest domyślnie wyświetlany na pasku narzędzi, ale możesz go dodać przez dostosowanie swojego paska narzędzi:

 1. Kliknij przycisk menu Fx57menu, następnie Dostosuj…Dostosuj pasek narzędzi…Więcej narzędzi i wybierz Dostosuj pasek narzędzi….
  • Zostanie otwarta specjalna karta, która umożliwia przeciąganie i upuszczanie elementów do lub z menu Interakcji i paska narzędzi.
 2. Przeciągnij przycisk Menu Zakładki Bookmark Menu icon (star on tray)Bookmarks Menu button - Proton na pasek narzędzi.
 3. Kliknij Gotowe.

Aby usunąć przycisk, wykonaj powyższe czynności, aby ściągnąć przycisk Menu Zakładki z paska narzędzi.

Jak organizować własne zakładki?

W oknie Biblioteka są wyświetlane wszystkie zakładki i można nimi zarządzać. Aby otworzyć okno Biblioteki: Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu. Naciśnij przycisk biblioteki 57 library icon znajdujący się na pasku narzędziowym. (Jeżeli nie widzisz przycisku na pasku, kliknij przycisk menu fx57menu, następnie kliknij Bibliotekakliknij przycisk menu fx89menuButton.) Kliknij Zakładki, a następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładkiZarządzaj zakładkami na dole menu.

Informacja. Aby szybko otworzyć bibliotekę z zakładkami, można także użyć skrótu klawiaturowego.

Domyślnie, tworzone zakładki będą zapisywane w folderze Pozostałe zakładki. Wybierz go w bocznym pasku okna biblioteki, by wyświetlić stworzone zakładki. Dwukrotne kliknięcie zakładki spowoduje jej otworzenie.

Fx63Library-OtherBookmarks

Poniższe strony zawierają informacje na temat zarządzania obszernymi listami zakładek:

W otwartym oknie biblioteki można również przeciągać zakładki pomiędzy folderami, na przykład do folderu Menu zakładki, który zawiera zakładki wyświetlane w menu przycisku Zakładki. Jeśli dodasz zakładki do folderu Pasek zakładek, pojawią się one na pasku zakładek – jeśli jest włączony.

Jak włączyć pasek zakładek?

Pasek zakładek to wygodne miejsce do dodawania ulubionych zakładek.

bookmarks toolbar 57

Aby włączyć pasek zakładek:

 1. Kliknij przycisk menu Fx57menu, następnie Dostosuj…Dostosuj pasek narzędzi…Więcej narzędzi i wybierz Dostosuj pasek narzędzi….
 2. Kliknij rozwijane menu Paski narzędzi u dołu ekranu.
 3. Wybierz Pasek zakładek. Za pomocą opcji Zawsze wyświetlaj, Nigdy nie wyświetlaj, oraz Wyświetlaj tylko w nowej karcie będziesz mógł wybrać, kiedy pasek zakładek ma być widoczny.
 4. Aby zakończyć, kliknij Gotowe.
Bookmarks Toolbar Menu
 • Kliknij menu Widok u góry ekranu, przejdź do sekcji Paski narzędzi i wybierz Pasek zakładek. Za pomocą opcji Zawsze wyświetlaj, Nigdy nie wyświetlaj, oraz Wyświetlaj tylko w nowej karcie będziesz mógł wybrać, kiedy pasek zakładek ma być widoczny.
 • Możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + Bcommand + Shift + B aby wyświetlić lub ukryć pasek zakładek.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze stroną Wyświetlanie lub ukrywanie paska zakładek.

Folder Pozostałe zakładki

Na końcu paska zakładek może pojawić sięwyświetla się folder Pozostałe zakładki, jeżeli folder Pozostałe zakładki w Bibliotece zawiera jakiekolwiek zakładki. Skrót ten ułatwia znajdowanie zakładek przechowywanych w tym folderze w Bibliotece. Aby usunąć folder Pozostałe zakładki z paska zakładek, zapoznaj się z artykułem Usunięcie folderu Pozostałe zakładki z paska zakładek.

Jak używać słów kluczowych z zakładkami

Innym sposobem na dostęp do zakładek jest użycie słów kluczowych. Po przypisaniu słowa kluczowego do zakładki wystarczy wpisać słowo kluczowe w pasku adresu i nacisnąć klawisz EnterReturn aby otworzyć tę zakładkę.

Aby przypisać słowo kluczowe do zakładki:

 1. Otwórz okno Biblioteki i wybierz zakładkę.
 2. Kliknij na dole okna pole Słowo kluczowe.
 3. Wpisz pożądane słowo kluczowe.

Słowo kluczowe może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne (na przykład: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~), nie może zawierać spacji i nie może zaczynać i kończyć się takimi znakami jak: ? * ^ $ % # +

Słowo kluczowe nie może być takie samo jak słowo kluczowe wyszukiwarki. Na przykład, jeśli słowem kluczowym wyszukiwarki jest @g, nie można ustawić @g jako słowa kluczowego zakładki, ale można g.

Jeśli wybrane słowo kluczowe zostało już przypisane do innej zakładki, stara zakładka zostanie zastąpiona nową.

Informacja: Poza Biblioteką można uzyskać dostęp do pola słowa kluczowego z menu kontekstowego, klikając prawym przyciskiemprzytrzymując klawisz control kliknąć zakładkę i wybierając Właściwości.

Jak zaimportować zakładki z innej przeglądarki bądź profilu?

Firefox pozwala na importowanie zakładek z innych przeglądarek zainstalowanych na komputerze. Pozwala także importować inne dane, takie jak historia przeglądania i zapisane hasła, z niektórych z tych przeglądarek. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Importowanie zakładek i danych z innych przeglądarek.

Dodatkowe zasoby

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak najlepiej wykorzystać zakładki, przeczytaj poniższe artykuły:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji