Zakładki

Zakładki (Ulubione w Microsoft Edge i Internet Explorer) to odnośniki do witryn, ułatwiające powrót do ulubionych miejsc w sieci. Poniżej opisano podstawy tworzenia i zarządzania zakładkami w programie Firefox.

Dodawanie zakładek

Aby stworzyć zakładkę dla strony, kliknij ikonę gwiazdki w pasku adresu. Fx57bookmark-star

Gwiazdka zmieni kolor na niebieski po stworzeniu zakładki. Pojawi się także okno, pozwalające na nadanie nazwy, przeniesienie lub dodanie etykiety dla zakładki.

Porada: Jeśli gwiazdki nie ma w pasku adresu, kliknij menu Interakcje (oznaczone ikoną trzech kropek).
Fx57BookmarkStar-AddToAdressBar
Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij opcję Dodaj stronę do zakładek, a następnie kliknij Dodaj do paska adresu.

Aby utworzyć zakładki dla wszystkich otwartych kart jednocześnie: Wybierz Dodaj zakładki do wszystkich kart… z menu Zakładki.
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij na dowolnej karcie i wybierz Dodaj zakładki do wszystkich kart… z menu kontekstowego.Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij na dowolnej karcie, wybierz Zaznacz wszystkie karty z menu kontekstowego, następnie ponownie kliknij prawym przyciskiem na dowolnej karcie i wybierz Dodaj zakładki do zaznaczonych kart…. Nadaj nazwę nowemu folderowi zakładek i wybierz miejsce jego zapisania. Aby zakończyć, kliknij przycisk Dodaj zakładki.

 • Możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D, by dodać zakładki do wszystkich kart.

Jak zmienić nazwę zakładki lub miejsce jej zapisu?

 1. Aby edytować opcje stworzonej zakładki, kliknij ponownie ikonę gwiazdki, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj tę zakładkę.
  bookmark edit 62 edit bookmark 63
  • W oknie Edytuj tę zakładkę możesz zmienić następujące dane:
   • Nazwa: nazwa zakładki wyświetlana w menu programu Firefox.
   • Folder: miejsce zapisu zakładki, wybierane z rozwijanego menu (na przykład Menu zakładki lub Pasek zakładek). Możesz również kliknąć opcję Wybierz… by wyświetlić pełną listę istniejących folderów zakładek.
   • Etykiety: możesz organizować zakładki i ułatwiać ich wyszukiwanie za pomocą etykiet. Więcej informacji na temat używania etykiet znajdziesz na stronie Etykiety zakładek.
 2. Kliknij Gotowe, aby zakończyć edycję zakładki.

Jeżeli nie chcesz mieć okna dialogowego podczas dodawania zakładek, usuń zaznaczenie obok Wyświetlanie tego okna podczas dodawania.

Jak odnaleźć swoje zakładki?

Aby odnaleźć stronę, dla której została stworzona zakładka, zacznij wpisywać jej nazwę w pasku adresu. Po rozpoczęciu wpisywania, pojawi się lista stron uprzednio odwiedzonych, z przypisaną etykietą lub stworzoną zakładką. Strony z zakładkami wyświetlane są z ikoną gwiazdki. Wystarczy, że klikniesz jedną ze stron, a Firefox natychmiast ją otworzy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Podpowiedzi paska adresu.

Możesz przeglądać i otwierać wszystkie zakładki z paska bocznego przeglądarki Firefox, przycisku Menu zakładek na pasku narzędzi, jeśli go dodałeś, a także z menu Zakładki paska menu, jeśli pasek Menu jest włączony.

Jak organizować własne zakładki?

Okno Biblioteka pozwala na wyświetlenie i zarządzanie wszystkimi zakładkami. Aby otworzyć okno Biblioteki:

Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

Uwaga: Aby szybko otworzyć bibliotekę z zakładkami, możesz także użyć skrótu klawiaturowego.

Domyślnie, tworzone zakładki będą zapisywane w folderze Pozostałe zakładki. Wybierz go w bocznym pasku okna biblioteki, by wyświetlić stworzone zakładki. Podwójne kliknięcie zakładki spowoduje jej otworzenie.

Fx63Library-OtherBookmarks

Poniższe strony zawierają informacje na temat zarządzania obszernymi listami zakładek:

W otwartym oknie biblioteki możesz również przeciągać zakładki pomiędzy folderami, na przykład do folderu Menu zakładki, który zawiera zakładki wyświetlane w menu przycisku Zakładki. Jeśli dodasz zakładki do folderu Pasek zakładek, pojawią się one na pasku zakładek, jeżeli jest włączony.

Jak dodać przycisk menu "Zakładki" do paska narzędzi?

Jeśli chcesz wyświetlić przycisk menu Zakładki na pasku narzędzi, możesz go dodać przy pomocy przycisku Biblioteka:

 1. Kliknij ikonę 57 library icon , a następnie Zakładki.
 2. Kliknij Narzędzia zakładek.
 3. Kliknij Dodaj menu zakładki do paska narzędzi.

Przycisk menu Zakładki Bookmark Menu icon (star on tray) pojawi się obok ikony Biblioteki.

Add Bookmarks Menu button to Toolbar

Aby usunąć przycisk Zakładki z paska narzędzi, powtórz powyższe kroki i po kliknięciu Narzędzia zakładek, kliknij Usuń menu zakładki z paska narzędzi.

Jak włączyć pasek zakładek?

Pasek zakładek to wygodne miejsce do dodawania ulubionych zakładek. Jeśli chcesz korzystać z paska zakładek, możesz go włączyć w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk menu Fx57menu i wybierz Dostosuj.
 2. Kliknij rozwijane menu Paski narzędzi u dołu ekranu i wybierz Pasek zakładek
 3. Aby zakończyć, kliknij Gotowe.
 • Kliknij menu Widok u góry ekranu, przejdź do sekcji Paski narzędzi i wybierz Pasek zakładek.

Inne porady i sztuczki

Chcesz osiągnąć mistrzostwo w korzystaniu z zakładek? Poniższe strony pozwolą ci dowiedzieć się wszystkiego na ich temat:

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, vesper, Dominika.Naumiuk. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support