Zakładki

Zakładki (Ulubione w Microsoft Edge i Internet Explorer) to odnośniki do witryn, ułatwiające powrót do ulubionych miejsc w sieci. Poniżej opisano podstawy tworzenia i zarządzania zakładkami w programie Firefox.

Dodawanie zakładek

Aby dodać zakładkę do strony, kliknij ikonę gwiazdki w pasku adresu.

Fx57bookmark-star

Po dodaniu zakładki gwiazdka zmieni kolor na niebieski. Pojawi się także okno, umożliwiające nadanie nazwy, przeniesienie lub dodanie etykiety dla zakładki.

Porada: Jeśli gwiazdki nie ma w pasku adresu, kliknij menu Interakcje (oznaczone ikoną trzech kropek).
Fx57BookmarkStar-AddToAdressBar
Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij opcję Dodaj zakładkę, a następnie kliknij Dodaj do paska adresu.

Aby dodać zakładki do wszystkich otwartych kart jednocześnie: Wybierz Dodaj zakładki do wszystkich kart… z menu Zakładki.
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij na dowolnej karcie i wybierz Dodaj zakładki do wszystkich kart… z menu kontekstowego.Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij na dowolnej karcie, wybierz Zaznacz wszystkie karty z menu kontekstowego, następnie ponownie kliknij prawym przyciskiem na dowolnej karcie i wybierz Dodaj zakładki do zaznaczonych kart… Nadaj nazwę nowemu folderowi zakładek i wybierz miejsce jego zapisania. Aby zakończyć, naciśnij przycisk Dodaj zakładki.

 • Ay dodać zakładki do wszystkich kart możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D.

Jak zmienić nazwę zakładki lub miejsce jej zapisu?

 1. Aby edytować opcje zakładki, kliknij ikonę gwiazdki, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj tę zakładkę.
  bookmark edit 62 edit bookmark 63
  • W oknie Edytuj tę zakładkę możesz zmienić następujące dane:
   • Nazwa: nazwa zakładki wyświetlana w menu programu Firefox.
   • Folder: miejsce zapisu zakładki, wybierane z rozwijanego menu (na przykład Menu zakładki lub Pasek zakładek). Możesz również kliknąć opcję Wybierz… by wyświetlić pełną listę istniejących folderów zakładek.
   • Etykiety: możesz organizować zakładki i ułatwiać ich wyszukiwanie za pomocą etykiet. Więcej informacji na temat używania etykiet znajdziesz na stronie Etykiety zakładek.
 2. Kliknij Gotowe, aby zakończyć edycję zakładki.

Jeżeli nie chcesz, aby podczas dodawania zakładek okno dialogowe było wyświetlane, usuń zaznaczenie obok Wyświetlanie tego okna podczas dodawania.

Jak odnaleźć swoje zakładki?

Aby odnaleźć stronę, do której została dodana zakładka, zacznij wpisywać jej nazwę w pasku adresu. Po rozpoczęciu wpisywania pojawi się lista stron uprzednio odwiedzonych z przypisaną etykietą lub dodaną zakładką. Strony z zakładkami wyświetlane są z ikoną gwiazdki. Wystarczy, że klikniesz jedną ze stron, a Firefox natychmiast ją otworzy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Podpowiedzi paska adresu.

Możesz przeglądać i otwierać wszystkie zakładki z paska bocznego przeglądarki Firefox, przycisku Menu zakładek na pasku narzędzi, jeśli został dodany, a także z menu Zakładki paska menu, jeśli pasek Menu jest włączony.

Jak organizować własne zakładki?

W oknie Biblioteka są wyświetlane wszystkie zakładki i można nimi zarządzać. Aby otworzyć okno Biblioteki: Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon znajdujący się na pasku narzędziowym. (Jeżeli nie widzisz go tam, kliknij przycisk menu fx57menu , a następnie Biblioteka). Kliknij Zakładki, a następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu.

Informacja: Aby szybko otworzyć bibliotekę z zakładkami, można także użyć skrótu klawiaturowego.

Domyślnie, tworzone zakładki będą zapisywane w folderze Pozostałe zakładki. Wybierz go w bocznym pasku okna biblioteki, by wyświetlić stworzone zakładki. Dwukrotne kliknięcie zakładki spowoduje jej otworzenie.

Fx63Library-OtherBookmarks

Poniższe strony zawierają informacje na temat zarządzania obszernymi listami zakładek:

W otwartym oknie biblioteki można również przeciągać zakładki pomiędzy folderami, na przykład do folderu Menu zakładki, który zawiera zakładki wyświetlane w menu przycisku Zakładki. Jeśli dodasz zakładki do folderu Pasek zakładek, pojawią się one na pasku zakładek – jeśli jest włączony.

Jak dodać przycisk menu Zakładki do paska narzędzi?

Przycisk Zakładki nie jest domyślnie wyświetlany na pasku narzędzi. Jeśli chcesz go dodać, możesz to zrobić, używając przycisku Biblioteka:

 1. Kliknij ikonę 57 library icon i wybierz Zakładki,
 2. Kliknij Narzędzia zakładek,
 3. Kliknij Dodaj menu Zakładki do paska narzędzi.

Przycisk menu Zakładki Bookmark Menu icon (star on tray) pojawi się obok ikony Biblioteki.

Add Bookmarks Menu button to Toolbar

Aby usunąć przycisk Zakładki z paska narzędzi, powtórz powyższe kroki i po kliknięciu Narzędzia zakładek, kliknij Usuń menu Zakładki z paska narzędzi

lub:

 1. kliknij prawym przyciskiem ikonę przycisku Zakładki.
 2. Wybierz menu Usuń z paska narzędzi.

Jak włączyć pasek zakładek?

Pasek zakładek to wygodne miejsce do dodawania ulubionych zakładek. Aby włączyć pasek zakładek:

 1. Kliknij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Dostosuj.
 2. Kliknij rozwijane menu Paski narzędzi u dołu ekranu,
 3. Wybierz Pasek zakładek
 4. Aby zakończyć, kliknij Gotowe.
 • Kliknij menu Widok u góry ekranu, przejdź do sekcji Paski narzędzi i wybierz Pasek zakładek.

Jak używać słów kluczowych z zakładkami

Innym sposobem na dostęp do zakładek jest użycie słów kluczowych.

Przypisz słowo kluczowe do zakładki

 1. Otwórz okno biblioteki i wybierz zakładkę.
 2. Kliknij na dole okna pole Słowo kluczowe.
 3. Wpisz pożądane słowo kluczowe.

Słowo kluczowe może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne (na przykład: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~), nie może zawierać spacji i nie może zaczynać i kończyć się takimi znakami jak: ? * ^ $ % # +

Słowo kluczowe nie może być takie samo jak słowo kluczowe wyszukiwarki. Na przykład, jeśli słowem kluczowym wyszukiwarki jest @g, nie można ustawić @g jako słowa kluczowego zakładki, ale można g. Jeśli wybrane słowo kluczowe zostało już przypisane do innej zakładki, stara zakładka zostanie zastąpiona nową.

Informacja: Poza biblioteką można uzyskać dostęp do pola słowa kluczowego z menu kontekstowego, klikając prawym przyciskiemprzytrzymując klawisz control kliknąć zakładkę i wybierając Właściwości.

Używanie słów kluczowych do otwierania zakładek

Wpisz słowo kluczowe w pasek adresu i naciśnij klawisz EnterReturn.

Dodatkowe zasoby

Dowiedz się więcej o tym, jak najlepiej wykorzystać zakładki:

Przenoszenie zakładek pomiędzy przeglądarkami i komputerami – te artykuły pomogą ci zabrać swoje zakładki ze sobą:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji