Zakładki

Zakładki (w Microsoft Edge zwane Ulubione) to zapisane odnośniki do witryn, ułatwiające powrót do ulubionych miejsc w internecie. Poniżej opisano podstawy tworzenia i zarządzania zakładkami w Firefoksie.

Dodawanie zakładek

Aby dodać zakładkę do strony, kliknij ikonę gwiazdki w pasku adresu.

Fx89 bookmarks star address bar

Po dodaniu zakładki gwiazdka zmieni kolor na niebieski. Pojawi się także okno, umożliwiające nadanie nazwy, przeniesienie lub dodanie etykiety dla zakładki.

Aby dodać zakładki do wszystkich otwartych w oknie kart jednocześnie:
 1. Wybierz Dodaj zakładki do wszystkich kart… z menu Zakładki.
  Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
 2. Nadaj nazwę nowemu folderowi zakładek i wybierz miejsce jego zapisania.
 3. Aby zakończyć, naciśnij przycisk Dodaj zakładki.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij dowolną kartę i wybierz Zaznacz wszystkie karty z menu kontekstowego.
 2. Ponownie kliknij prawym przyciskiem dowolną kartę i wybierz Dodaj zakładki do zaznaczonych kart….
 3. Nadaj nazwę nowemu folderowi zakładek i wybierz miejsce jego zapisania.
 4. Aby zakończyć, naciśnij przycisk Dodaj zakładki.
Aby dodać zakładki do wszystkich kart w aktywnym oknie możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D.

Jak zmienić nazwę zakładki lub miejsce jej zapisu?

Aby edytować opcje zakładki:

 1. Kliknij ikonę gwiazdki ponownie, by otworzyć okno dialogowe Edytuj zakładkę.
  Fx89EditBookmark
 2. W oknie Edytuj zakładkę możesz zmienić następujące dane:
  • Nazwa – nazwa zakładki wyświetlana w menu Firefoksa.
  • Położenie – miejsce zapisu zakładki, wybierane z rozwijanego menu (na przykład Menu zakładki lub Pasek zakładek). W menu rozwijanym możesz również kliknąć opcję Wybierz… by wyświetlić pełną listę istniejących folderów zakładek lub utworzyć nowy.
   Domyślnie zakładki są zapisywane w ostatnio używanym folderze (lub na Pasku zakładek, jeżeli tworzysz zakładkę po raz pierwszy).
  • Etykiety – możesz organizować zakładki i ułatwiać ich wyszukiwanie za pomocą etykiet. Więcej informacji na temat używania etykiet znajdziesz na stronie Etykiety zakładek.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć edycję zakładki.
Podpowiedź: Jeżeli nie chcesz, aby podczas dodawania zakładek okno dialogowe było wyświetlane, usuń zaznaczenie obok Wyświetlanie tego okna podczas dodawania.

Jak usunąć zakładkę?

Zapoznaj się z artykułem Usuwanie zakładek.

Jak organizować własne zakładki?

Okno Biblioteka umożliwia wyświetlanie i organizację zakładek. Aby otworzyć okno Biblioteki: Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu. Naciśnij przycisk biblioteki 57 library icon znajdujący się na pasku narzędziowym. (Jeżeli nie widzisz przycisku na pasku, kliknij przycisk menu fx57menu, następnie kliknij Bibliotekakliknij przycisk menu fx89menuButton.) Kliknij Zakładki, a następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładkiZarządzaj zakładkami na dole menu.

Podpowiedź. Aby szybko otworzyć bibliotekę z zakładkami, można także użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + Ocommand + shift + O.

Fx63Library-OtherBookmarks

W systemie zakładek istnieją pewne specjalne foldery:

 • Menu Zakładki: zakładki z tego folderu wyświetlane są w górnym pasku menu Zakładki oraz w menu pod przyciskiem Wyświetl zakładki na pasku narzędziowym.
 • Pasek zakładek: zakładki z tego folderu pojawią się na pasku zakładek, jeśli jest włączony.

W otwartym oknie Biblioteki można:

 • przeciągać zakładki pomiędzy folderami. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z artykułem Foldery zakładek.
 • sortować zakładki.
 • wyszukiwać zakładki po nazwie.
 • edytować szczegóły zakładek, włączając w to słowo kluczowe (opisane poniżej).
 • otworzyć zakładkę poprzez podwójne kliknięcie.
 • kliknąć zakładkę prawym przyciskiem myszyprzytrzymując klawisz control kliknąć zakładkę, aby wyświetlić menu kontekstowe zawierające takie opcje jak Otwórz w nowej karcie, Otwórz w nowym oknie prywatnym, Usuń zakładkę, i inne.
 • tworzyć kopie zapasowe zakładek i przywracać je, eksportować oraz importować zakładki.

Jak uzyskać dostęp do zakładek?

Wyszukiwanie w pasku adresu

Możesz wyszukiwać strony, do których została dodana zakładka, wpisując ich nazwę w pasku adresu. W trakcie wpisywania pojawi się pasująca lista stron internetowych, które zostały zapisane w zakładkach, oznaczone etykietą, lub odwiedzone. Strony, do których dodano zakładki, będą wyświetlane z ikoną gwiazdki. Po prostu kliknij jedną z nich, a strona natychmiast zacznie się wczytywać. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Podpowiedzi paska adresu.

Pasek zakładek

Pasek zakładek Firefoksa umożliwia szybki dostęp do często używanych zakładek. Dla nowych użytkowników zakładki są domyślnie umieszczane na tym pasku.

bookmarks toolbar 57

Aby włączyć pasek zakładek:

 1. Kliknij przycisk menu Fx57menu, następnie Dostosuj…Dostosuj pasek narzędzi…Więcej narzędzi i wybierz Dostosuj pasek narzędzi….
 2. Kliknij menu rozwijane Paski narzędzi u dołu okna.
 3. Wybierz Pasek zakładek. Za pomocą opcji Zawsze wyświetlaj, Nigdy nie wyświetlaj, oraz Wyświetlaj tylko w nowej karcie będziesz mógł wybrać, kiedy pasek zakładek ma być widoczny.
 4. Aby zakończyć, kliknij Gotowe.
Bookmarks Toolbar Menu
 1. Kliknij menu Widok u góry ekranu i przejdź do sekcji Paski narzędzi.
 2. Wybierz Pasek zakładek. Za pomocą opcji Zawsze wyświetlaj, Nigdy nie wyświetlaj, oraz Wyświetlaj tylko w nowej karcie będziesz mógł wybrać, kiedy pasek zakładek ma być widoczny.
Podpowiedź: Możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + Bcommand + Shift + B aby wyświetlić lub ukryć pasek zakładek.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze stroną Pasek zakładek.

Folder Pozostałe zakładki

Na końcu paska zakładek wyświetla się folder Pozostałe zakładki, jeżeli folder Pozostałe zakładki w Bibliotece zawiera jakiekolwiek zakładki. Skrót ten ułatwia znajdowanie zakładek przechowywanych w tym folderze w Bibliotece. Aby usunąć folder Pozostałe zakładki z paska zakładek, zapoznaj się z artykułem Usunięcie folderu Pozostałe zakładki z paska zakładek.

Panel boczny i menu Firefoksa

Możesz przeglądać i otwierać wszystkie zakładki z panelu bocznego Firefoksa, a także z menu Zakładki paska menu, jeśli pasek menu jest włączony.

Przycisk menu Zakładki na paska narzędzi

Przycisk Wyświetl Zakładki Bookmarks Menu button - Proton nie jest domyślnie wyświetlany na pasku narzędzi, ale możesz go dodać przez dostosowanie swojego paska narzędzi.

Jak dodać przycisk Menu Zakładki do paska narzędzi?

 1. Kliknij przycisk menu Fx57menu, następnie Dostosuj…Dostosuj pasek narzędzi…Więcej narzędzi i wybierz Dostosuj pasek narzędzi….
  • Zostanie otwarta specjalna karta, która umożliwia przeciąganie i upuszczanie elementów do lub z menu Interakcji i paska narzędzi.
 2. Przeciągnij przycisk Menu Zakładki Bookmarks Menu button - Proton na pasek narzędzi.
 3. Kliknij Gotowe.

Aby usunąć przycisk, wykonaj powyższe czynności, aby ściągnąć przycisk Menu Zakładki z paska narzędzi.

Jak używać słów kluczowych z zakładkami

Innym sposobem na dostęp do zakładek jest użycie słów kluczowych. Po przypisaniu słowa kluczowego do zakładki wystarczy wpisać słowo kluczowe w pasku adresu i nacisnąć klawisz EnterReturn aby otworzyć tę zakładkę.

Aby przypisać słowo kluczowe do zakładki:

 1. Otwórz okno Biblioteki i zaznacz zakładkę.
 2. Kliknij na dole okna pole Słowo kluczowe.
 3. Wpisz pożądane słowo kluczowe.
  • Słowo kluczowe może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne (na przykład: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~), nie może zawierać spacji i nie może zaczynać i kończyć się takimi znakami jak: ? * ^ $ % # +
  • Słowo kluczowe nie może być takie samo jak słowo kluczowe wyszukiwarki. Na przykład, jeśli słowem kluczowym wyszukiwarki jest @g, nie można ustawić @g jako słowa kluczowego zakładki, ale można g.
  • Jeśli wybrane słowo kluczowe zostało już przypisane do innej zakładki, stara zakładka zostanie zastąpiona nową.
Informacja: Poza Biblioteką można uzyskać dostęp do pola słowa kluczowego z menu kontekstowego, klikając prawym przyciskiemprzytrzymując klawisz control kliknąć zakładkę i wybierając Właściwości.

Jak zaimportować zakładki z innej przeglądarki bądź profilu?

Firefox pozwala na importowanie zakładek z innych przeglądarek zainstalowanych na komputerze. Pozwala także importować inne dane, takie jak historia przeglądania i zapisane hasła, z niektórych z tych przeglądarek. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Importowanie zakładek i danych z innych przeglądarek.

Powiązane artykuły

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak najlepiej wykorzystać zakładki, przeczytaj poniższe artykuły:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji