Rozszerzenie Multi-Account Containers

Firefox Firefox Last updated: 03/06/2024 40% of users voted this helpful

Multi-Account Containers to rozszerzenie opracowane przez Mozillę, które umożliwia rozdzielenie przeglądania stron internetowych na karty oznaczone kolorami, aby pomóc w ochronie prywatności. Używając tych kontenerów, możesz skategoryzować swoje przeglądanie w oparciu o cel i tworzyć karty oznaczone jako „Praca”, „Bankowość”, „Zakupy” i „Osobiste”. Aby uzyskać dodatkową warstwę prywatności, użytkownicy mogą także zintegrować Mozilla VPN.

Uwaga. Integracja z Mozilla VPN nie będzie działać, gdy Firefox zostanie zainstalowany w piaskownicy. Znane metody instalacji w piaskownicy to na przykład Snap i Flatpak.

containerTabs

Co użytkownik może zrobić za pomocą rozszerzenia Multi-Account Containers

 • Logować się jednocześnie na kilka kont w jednej witrynie, np. na osobiste i służbowe konta e-mail.
 • Chronić przeglądanie za pomocą VPN, np. kupować za granicą i sprawdzać swoje konto bankowe z serwera w kraju.
 • Zapobiegać śledzeniu i atakom bezpieczeństwa – szkodliwe kliknięcia pozostają w kontenerze.
 • Przypisywać strony do kontenerów – konkretna strona otwiera się w określonym kontenerze.
 • Ukrywać/wyświetlać i sortować karty np. ukrywać karty służbowe i posortować karty służbowe i osobiste.
 • Synchronizować kontenery między urządzeniami, na których użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Mozilli np. przenieść nazwy kontenerów i przypisania witryn.
 • Unikać zostawiania śladów sieciom społecznościowych – używać kontenera dla sieci społecznościowych.

Jak zainstalować i używać rozszerzenia Multi-Account Containers

 1. Przejdź na stronę dodatku Firefox Multi-Account Containers.
 2. Kliknij przycisk Dodaj do Firefoksa.
 3. Po zapoznaniu się z listą uprawnień wymaganych przez dodatek kliknij przycisk Dodaj.
  MACpermissionsPanel

Otwieranie witryn w kontenerze

Informacja. Kontenery nie są dostępne w trybie prywatnym a także, gdy w ustawieniach prywatności została wybrana opcja „nie będzie zachowywał historii”.
 1. Na pasku narzędzi kliknij ikonę kontenerówContainersIcon. Jeśli nie widzisz tej ikony, na pasku narzędzi kliknij ikonę extensionsButton i w wyświetlonym menu kliknij ikonę kontenerów.
 2. Wybierz kontener, który chcesz otworzyć.

multi-account_containers

Podpowiedź. Kliknij prawym przyciskiem myszy/touchpada przycisk nowej karty, by wyświetlić menu kontenerów.

containersNewTab

Otwieranie zakładek w kontenerze

Aby szybko otworzyć zakładkę w kontenerze, trzeba zezwolić rozszerzeniu na dostęp do zakładek. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, następnie Dodatki i motywy i wybierz panel Rozszerzenia.
 2. Na liście zainstalowanych rozszerzeń kliknij Firefox Multi-Account Containers, by zobaczyć szczegóły rozszerzenia.
 3. Wybierz Opcje i zaznacz Enable Bookmarks Menus.

Po zezwoleniu na dostęp do zakładek, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy/touchpada zakładki, będzie dostępna nowa pozycja menu o nazwie Open Bookmark in Container Tab.

Elementy dostępne w menu kontekstowym

Menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy/ touchpada, to wygodny sposób zarządzania kontenerami i kontrolowania sposobu otwierania odnośników. Po kliknięciu odnośnika prawym przyciskiem myszy/touchpada pojawi się menu kontekstowe, w którym są dostępne różne funkcje zarządzania kontenerami. Funkcje te obejmują:

 • Zawsze otwieraj w tym kontenerze: To pole wyboru umożliwia określenie, że wszystkie odnośniki z tej samej witryny powinny otwierać się w tym samym kontenerze.
 • Ukryj ten kontener: Ta funkcja umożliwia tymczasowe ukrycie bieżącego kontenera.
 • Przenieś karty do nowego okna: Ta opcja umożliwia przeniesienie wszystkich kart z bieżącego kontenera do nowego okna.

AlwaysopenInContainer

Zarządzanie kontenerami

Tworzenie nowego kontenera

Można utworzyć nowe kontenery, które lepiej opisują aktywność użytkownika związaną z przeglądaniem, wykonując następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi kliknij ikonę kontenerówContainersIcon. Jeśli nie widzisz tej ikony, na pasku narzędzi kliknij ikonę extensionsButton i w wyświetlonym menu kliknij ikonę kontenerów.
 2. Kliknij przycisk Manage Containers, by otworzyć panel ustawień kontenerów.
 3. Kliknij New container.

Dostosowywanie kart kontenera

Można w ustawieniach zmienić kolor, ikonę powiązaną z kontenerem lub nazwę kontenera. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi kliknij ikonę kontenerówContainersIcon. Jeśli nie widzisz tej ikony, na pasku narzędzi kliknij ikonę extensionsButton i w wyświetlonym menu kliknij ikonę kontenerów.
 2. Kliknij przycisk Manage Containers, by otworzyć panel ustawień kontenerów.

manage_containers

Usuwanie kontenera

 1. Na pasku narzędzi kliknij ikonę kontenerówContainersIcon. Jeśli nie widzisz tej ikony, na pasku narzędzi kliknij ikonę extensionsButton i w wyświetlonym menu kliknij ikonę kontenerów.
 2. Kliknij przycisk Manage Containers, by otworzyć panel ustawień kontenerów.
 3. Wybierz kontener, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij przycisk Delete this container.

Zarządzanie funkcjami witryn

Zawsze otwieraj witrynę w kontenerze

Przypisz witrynę do kontenera, aby zawsze otwierała się na karcie kontenera:

 1. Na pasku narzędzi kliknij ikonę kontenerówContainersIcon. Jeśli nie widzisz tej ikony, na pasku narzędzi kliknij ikonę extensionsButton i w wyświetlonym menu kliknij ikonę kontenerów.
 2. Kliknij przycisk Always open this site in… i wybierz kontener, do którego chcesz przypisać bieżącą witrynę.

Usuwanie przypisanej witryny

 1. Na pasku narzędzi kliknij ikonę kontenerówContainersIcon. Jeśli nie widzisz tej ikony, na pasku narzędzi kliknij ikonę extensionsButton i w wyświetlonym menu kliknij ikonę kontenerów.
 2. Kliknij przycisk Manage Containers, by otworzyć panel ustawień kontenerów.
 3. Wybierz kontener, do którego jest przypisana witryna.
 4. Kliknij Manage site list w panelu Container Edit.
 5. Wskaż witrynę, którą chcesz usunąć i kliknij znajdującą się obok ikonę kosza.

Ogranicz do określonych witryn

Można ograniczyć kontener do otwierania tylko przypisanych do niego witryn. Inne witryny zostaną otwarte w trybie No Container. Aby włączyć tę funkcję:

 1. Na pasku narzędzi kliknij ikonę kontenerówContainersIcon. Jeśli nie widzisz tej ikony, na pasku narzędzi kliknij ikonę extensionsButton i w wyświetlonym menu kliknij ikonę kontenerów.
 2. Kliknij przycisk Manage Containers, by otworzyć panel ustawień kontenerów.
 3. Wybierz żądany kontener.
 4. Włącz Limit to designated sites.

Ochrona kontenerów za pomocą Mozilla VPN

Można przechowywać swoje dane przeglądania osobno i mieć ochronę dzięki rozszerzeniu Multi-Account Containers. Ponadto można zintegrować Mozilla VPN z każdym kontenerem, aby dodać dodatkową warstwę ochrony do kart kontenera. W ten sposób wszystkie dane z kontenerów mogą przechodzić przez zaszyfrowany tunel przy użyciu jednego z naszych serwerów. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Jak chronić karty kontekstowe przy pomocy Mozilla VPN.

MACLocations

Często zadawane pytania

Czy Kontenery Firefoksa i Multi-Account Containers to to samo?

Kontenery Firefoksa i rozszerzenie Multi-Account Containers to uzupełniające się funkcje pomagające uporządkować działania online. Chociaż obie opcje umożliwiają podzielenie przeglądania na różne kontenery, to wystarczą Kontenery Firefoksa, by zawsze otwierać nowe karty w kontenerach.

Z drugiej strony Multi-Account Containers to rozszerzenie opracowane przez Mozillę, które w pełni optymalizują Kontenery Firefoksa i odblokowują ich pełny potencjał, oferując dodatkowe funkcje, takie jak przypisywanie witryn i integracja z Mozilla VPN.

Informacja. Należy pamiętać, że te dwa rozszerzenia działają razem i należy użyć ich obu, aby w pełni wykorzystać wszystkie dostępne możliwości. Aby dowiedzieś się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł Jak korzystać z kontekstów Firefoksa.

Czym się różni Firefox Multi-Account Containers od rozszerzenia Facebook Container?

Facebook Container automatycznie izoluje Facebooka i witryny do niego należące. Firefox Multi-Account Containers to bardziej ogólne rozszerzenie, które umożliwia tworzenie kontenerów i określanie, które witryny otwierają się w danym kontenerze. To rozszerzenie można dostosować do własnych potrzeb dla wielu witryn i wielu loginów, ale jego konfiguracja zajmuje więcej czasu niż Facebook Containera. Można użyć kontenerów z wieloma kontami, aby ręcznie utworzyć niestandardowy kontener dla Facebooka i przypisać do niego facebook .com.

Multi-Account Containers zapewni wtedy otwieranie tylko facebook.com w kontenerze Facebooka. Jednak w przeciwieństwie do Facebook Container, Multi-Account Containers nie uniemożliwi otwierania witryn innych niż Facebook w tym niestandardowym kontenerze. Facebook Container podczas instalacji usuwa również pliki cookie Facebooka z innych kontenerów oraz, gdy jest wykonywane ponowne uruchomienie przeglądarki w celu wyczyszczenia wszelkich potencjalnych modułów śledzących Facebooka. Multi-Account Containers tego nie wykona.

Czy mogę używać obu dodatków – Multi-Account Containers i Facebook Container?

Tak, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Nie powinno się przypisywać facebook.com do kontenera za pomocą Multi-Account Container, a następnie instalować Facebook Container. Jeśli używasz Multi-Account Containers i chcesz używać obu dodatków, najpierw anuluj przypisanie facebook.com, messenger.com i instagram.com, a następnie zainstaluj Facebook Container.

Aby uzyskać więcej informacji ogólnych na temat kontenerów, Przejdź na stronę projektu. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z Multi-Account Containers i poznać kilka wskazówek i skrótów, zapoznaj się z tym postem na blogu Mozilli.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji