Jak dostosować pasek narzędzi

Przycisk menu new fx menu oferuje łatwy dostęp do twoich ulubionych opcji Firefoksa. Domyślny układ przycisków ci nie odpowiada? Możesz łatwo go zmienić. Czy używasz którejś z opcji cały czas? Spróbuj dodać ją do paska głównego. Poniżej dowiesz się jak to zrobic.

Paski narzędzi Firefoksa umożliwiają łatwy dostęp do różnych funkcji. W tym artykule opisano, jak można dostosować paski narzędzi aby Firefox oferował najwygodniejsze dla twoich potrzeb warunki użytkowania.

Dostosuj menu lub pasek narzędzi

Możesz zmienić elementy wyświetlane w menu lub na pasku narzędzi.

 1. Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz opcję Dostosuj.
  • Otworzy się specjalna karta, która pozwala na przeciąganie i upuszczanie lementów z menu i paska narzędzi. Poeksperymentuj z najbardziej odpowiadającym ci układem. Zawsze możesz powrócić do początkowego, domyślnego układu przycisków i opcji naciskając Przywróć domyślne button at the bottom of the screen.
  Customize Fx 29 Win8
 2. Kiedy chcesz zakończyć dostosowywanie interfejsu i zapisać jego układ, kliknij zielony przycisk Zakończ dostosowywanie.
Porada: Wiele dodatków ma przyciski które możesz dodać do menu lub paska narzędzi. Więcej na temat rozszerzania możliwości Firefoksa w ten sposób znajdziesz na stronie Dostosowywanie Firefoksa za pomocą dodatków.

Wyświetl pasek tytułu, pasek menu lub pasek zakładek

Aby wyświetlić pasek tytułu:

 1. Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz Dostosuj.
 2. Kliknij przycisk Pasek tytułu w lewym dolnym rogu okna.
 3. Kliknij zielony przycisk Zakończ dostosowywanie.

Aby wyświetlić pasek menu lub pasek zakładek:

 1. Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz Dostosuj. .
 2. Kliknij przycisk Pokaż/ukryj paski narzędzi z rozwijanym menu na dole ekranu i wybierz element który chcesz wyświetlić.
 3. Kliknij zielony przycisk Zakończ dostosowywanie.

Wyświetl pasek tytułu lub pasek zakładek

Aby wyświetlić pasek tytułu:

 1. Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz Dostosuj.
 2. Kliknij przycisk Pasek tytułu w lewym dolnym rogu okna.
 3. Kliknij zielony przycisk Zakończ dostosowywanie.

Aby wyświetlić pasek zakładek:

 • Kliknij opcję Widok u góry okna, przejdź do opcji Paski narzędzi i wybierz Pasek zakładek.

Wyświetl pasek menu lub pasek zakładek

 1. Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz Dostosuj.
 2. Kliknij przycisk Pokaż/ukryj paski narzędzi z rozwijanym menu na dole ekranu i wybierz element który chcesz wyświetlić.
 3. Kliknij zielony przycisk Zakończ dostosowywanie.

Coś nie działa?

Spróbuj przywrócić domyślny układ przycisków i pasków narzędzi klikając opcję Przywróć domyślne w trybie dostosowywania. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wypróbuj następujące opcje:

Ukrywanie/wyświetlanie różnych pasków narzędzi

Większość pasków narzędzi możesz wyświetlać i ukrywać według swoich potrzeb i upodobań. Aby wyświetlić lub ukryć pasek narzędzi, w wolnym miejscu na pasku kart kliknij prawym przyciskiem myszykliknij ze wciśniętym klawiszem control i w wyświetlonym menu zaznacz lub odznacz pasek kart.

 • Pasek menu – jest to pasek znajdujący się na górze okna przeglądarki, na którym znajduje się menu przeglądarki: Plik, Edycja, Pomoc itp. W systemach Windows 7 i Vista pasek menu jest domyślnie ukryty, a jego funkcje są zawarte w przycisku Firefox. Pasek menu można czasowo wyświetlić/ukryć, naciskając klawisz Alt.
 • Pasek menu – jest to pasek znajdujący się na górze okna przeglądarki, na którym znajduje się menu przeglądarki: Plik, Edycja, Pomoc itp. Ukrycie paska menu spowoduje wyświetlenie przycisku Firefox zawierającego uproszczone menu.
 • Pasek kart – tna tym pasku wyświetlane są etykiety otwartych kart. Tego paska nie można ukryć. Domyślnie pasek kart jest umieszczony powyżej paska narzędzi nawigacyjnych. Jeśli chcesz go umieścić poniżej, kliknij prawym przyciskiem myszykliknij ze wciśniętym klawiszem control i w wyświetlonym menu odznacz Karty na górze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: How to make the new Firefox look like the old Firefox.
 • Pasek narzędzi nawigacyjnych – na tym pasku znajdują się przyciski używane do nawigacji po stronach internetowych, pasek adresu oraz pasek wyszukiwania, przycisk Strona domowa i Zakładki .
 • Pasek zakładek – na tym pasku wyświetlane są zakładki znajdujące się w folderze Pasek zakładek. Zapoznaj się z artykułem Pasek zakładek. Przy nowej instalacji Firefoksa pasek zakładek jest domyślnie ukryty.
 • Pasek dodatków – jest to pasek u dołu okna Firefoksa na którym znajdują się przyciski zainstalowanych rozszerzeń, jeśli autor rozszerzenia przewidział taką możliwość. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Co to jest pasek dodatków?.

Toolbars - win1 Toolbars - mac1 Toolbars - lin1

Dodawanie, usuwanie i zmiana umiejscowienia elementów paska

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy/touchpadaNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij w wolnym miejscu na pasku narzędzi, wybierz Dostosuj…. Zostanie otworzone okno dostosowywania pasków narzędzi.
 2. Jeśli to konieczne, należy zmienić elementy paska narzędzi. Objaśnienie każdego elementu znajdziesz w artykule Elementy paska narzędzi nawigacyjnych.
  • Aby dodać element, przeciągnij go z okna dostosowywania pasków narzędzi i upuść na pasku, na którym chcesz go umieścić.
  • Aby usunąć element, przeciągnij go z paska do okna dostosowywania pasków narzędzi.
  • Aby przesunąć element, przeciągnij go w wybrane miejsce.
 3. Po zakończeniu dokonywania zmian, naciśnij przycisk Zakończ.

Toolbars - win2 Toolbars - mac2 Toolbars - lin2

Wypróbuj. Poeksperymentuj z różnymi ustawieniami. Zawsze możesz przywrócić domyślne ustawienia pasków narzędzi, a tym samym usunąć wszystkie dokonane zmiany w układzie pasków, naciskając Domyślny układ znajdujący się w oknie dostosowywania pasków narzędzi.

Opcje wyglądu paska narzędzi

Na dole okna dostosowania znajdują się dodatkowe opcje odpowiadające za wygląd ikon paska narzędziowego:

 • Wyświetlaj. Z menu rozwijanego Wyświetlaj można wybrać sposób wyświetlania elementów paska narzędzi. Do wyboru są trzy opcje: Ikony – będą wyświetlane same ikony bez podpisów, Tekst – będą wyświetlane tylko opisy bez ikon, Ikony i tekst – będą wyświetlane zarówno ikony, jak i tekst. Domyślnie Firefox wyświetla tylko ikony.
 • Używaj małych ikon. Wybierz tę opcję, aby na pasku narzędzi zachować, jak najwięcej miejsca – będą wyświetlane małe ikony.

Dodawanie dodatkowych pasków narzędzi

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy/touchpadaNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij w wolnym miejscu na pasku narzędzi, wybierz Dostosuj…. Zostanie otworzone okno dostosowywania pasków narzędzi.
 2. Naciśnij przycisk Nowy pasek znajdujący się na dole okna. Zostanie otworzone okno dodawania paska narzędzi.
 3. W oknie tym podaj nazwę tworzonego paska i naciśnij przycisk OK.
 4. W opisany wyżej sposób, dodaj elementy do paska. Jeśli teraz nie dodasz do paska elementów, Firefox nie utworzy paska.
 5. Po zakończeniu dodawania elementów do paska, naciśnij przycisk Zakończ.

Nowy pasek narzędzi pojawi się pod paskiem narzędzi nawigacyjnych.

Wypróbuj. Utwórz nowy pasek. Zawsze możesz przywrócić domyślne ustawienia pasków narzędzi, a tym samym usunąć wszystkie dokonane zmiany w układzie pasków, naciskając Domyślny układ znajdujący się w oknie dostosowywania pasków narzędzi.

Brakujące, znikające lub niechciane paski narzędzi

W przypadku wystąpienia problemów, zobacz następujące artykuły:

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, TyDraniu, FilKina, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.