Jak dostosować pasek narzędzi

Informacja. Istnieją różne sposoby dostosowania Firefoksa. Na przykład możesz dodać funkcje do Firefoksa za pomocą dodatków, a także dostosować stronę nowej karty.

Pasek narzędzi Firefoksa umożliwia łatwy dostęp do typowych funkcji. Czy brakuje ci na nim czegoś, co często używasz? Pasek narzędzi można łatwo dostosować. Czy jest coś, czego nie używasz zbyt często? Spróbuj przenieść to do menu ukrywania. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Dostosowywanie menu ukrywania lub paska narzędzi

Możesz zmienić elementy wyświetlane w menu ukrywania lub na pasku narzędzi.

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, kliknij Więcej narzędzi i wybierz Dostosuj pasek narzędzi….
  FxMenu-MoreTools-CustomizeToolbar
  • Zostanie wyświetlona specjalna karta, na którą można przeciągać elementy z menu ukrywania oraz paska narzędzi. Należy pamiętać, że niektóre elementy, takie jak przycisk menu Fx89menuButton nie mogą być przeniesione do menu ukrywania. Zachęcamy do eksperymentowania. Zawsze możesz zacząć od nowa, klikając przycisk Przywróć domyślne u dołu ekranu.
  Fx89CustomizeFirefox-winFx112CustomizeFirefox-winfx89-customize-toolbarFx112CustomizeFirefox-linuxFx89Customize-macFx111CustomizeFirefox-mac
 2. Po zakończeniu dostosowywania naciśnij przycisk Gotowe.
Podpowiedź. Istnieje inny sposób dostosowywania paska narzędzi Firefoksa. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij w pustym miejscu na pasku kart lub pasku narzędzi i z menu kontekstowego wybierz Dostosuj pasek narzędzi….

Wyświetlanie paska tytułu, paska menu lub paska zakładek

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, kliknij Więcej narzędzi i wybierz Dostosuj pasek narzędzi….
  • Aby włączyć pasek tytułu zaznacz w lewym dolnym rogu okna pole Pasek tytułu.
  • Aby włączyć pasek menu lub pasek zakładek kliknij u dołu ekranu menu rozwijane Paski narzędzi i wybierz odpowiednie elementy.
  Fx89CustomizeToolbars-win
  Informacja: Pasek zakładek może być ustawiony na Zawsze wyświetlaj, Nigdy nie wyświetlaj, lub Wyświetlaj tylko w nowej karcie.
 2. Naciśnij przycisk Gotowe.

Wyświetl pasek tytułu lub pasek zakładek

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, kliknij Więcej narzędzi i wybierz Dostosuj pasek narzędzi….
  • Aby włączyć pasek tytułu: zaznacz w lewym dolnym rogu okna opcję Pasek tytułu.
  • Aby włączyć pasek zakładek: kliknij u dołu ekranu rozwijane menu Paski narzędzi i wybierz Pasek zakładek.
  Fx89CustomizeToolbars-mac
  Informacja: Pasek zakładek może być ustawiony na Zawsze wyświetlaj, Nigdy nie wyświetlaj, lub Wyświetlaj tylko w nowej karcie.
 2. Naciśnij przycisk Gotowe.
Uwaga: Możesz również włączyć lub wyłączyć pasek zakładek z poziomu paska menu u góry ekranu. Kliknij Widok, przejdź do Paski narzędzi i wybierz Pasek zakładek.

Wyświetl pasek menu lub pasek zakładek

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, kliknij Więcej narzędzi i wybierz Dostosuj pasek narzędzi….
 2. Kliknij u dołu ekranu menu rozwijane Paski narzędzi i wybierz odpowiednie elementy.
  fx89-customize-toolbar-toolbar-dropdown-button
  Informacja: Pasek zakładek może być ustawiony na Zawsze wyświetlaj, Nigdy nie wyświetlaj, lub Wyświetlaj tylko w nowej karcie.
 3. Naciśnij przycisk Gotowe.

Coś nie działa?

Spróbuj przywrócić domyślny układ przycisków i pasków narzędzi, klikając w trybie dostosowywania opcję Przywróć domyślne. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wypróbuj rozwiązania opisane w następujących artykułach:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji