Używanie funkcji sprawdzania pisowni

Firefox automatycznie sprawdza pisownię słów wprowadzanych w polach tekstowych składających się z więcej niż jednego wiersza. Z chwilą zakończenia wprowadzania słowa, zostaje ono sprawdzone na zgodność ze słowami znajdującymi się w zainstalowanym słowniku. Jeśli danego słowa nie ma w słowniku, zostaje ono wyróżnione poprzez podkreślenie go czerwoną falowaną linią, tak jak w poniższym przykładzie:

usc-1
Informacja:
 • Automatyczne sprawdzanie pisowni działa tylko w wielowierszowych polach tekstowych umożliwiających wprowadzanie większej ilości tekstu.
 • Z powodów licencyjnych nie wszystkie lokalizacje są dostarczane razem ze słownikiem.

Wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni

Firefox domyślnie ma włączone automatyczne sprawdzanie pisowni. Możesz wyłączyć tę funkcję z poziomu okna opcjipreferencji:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Zaawansowane.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. Odznacz Sprawdzaj pisownię podczas wprowadzania tekstu. Spell Checker - Win1
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język.
 3. Odznacz Sprawdzaj pisownię podczas wprowadzania tekstu.
  Fx56General-Language-spelling spellcheck 57
 4. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
Uwaga: Niektóre opcje mogą nie pojawić się w oknie preferencji niestandardowych kompilacji programu Firefox.

Poprawianie błędnych słów

Jeśli sprawdzanie pisowni jest włączone, z łatwością możesz poprawić błędnie wprowadzone słowa. Aby je poprawić, Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij wybrane słowo i wybierz jedną z proponowanych w wyświetlonym menu sugestii.

usc-3

Jeśli żadne z proponowanych słów nie jest odpowiednie, musisz je poprawić ręcznie. Jeśli masz pewność, że dane słowo jest poprawne, możesz je dodać do słownika. Aby dodać słowo do słownika, Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij to słowo i wybierz Dodaj do słownika.

Informacja: Dodane słowa dostępne są we wszystkich słownikach.

Dodawanie słowników

Możesz zainstalować inne potrzebne ci słowniki.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij pole tekstowe zawierające więcej niż jeden wiersz.
 2. Wybierz menu Języki.
 3. Wybierz Dodaj słowniki….
  usc-4
 4. Zostanie wyświetlona strona ze słownikami i pakietami językowymi znajdująca się na witrynie dodatków dla programu Firefox. Znajdź język na liście i kliknij go, aby otworzyć jego stronę.
 5. Na stronie słownika naciśnij przycisk Dodaj do Firefoksa. Spowoduje on otwarcie komunikatu o instalacji oprogramowania. Po wyświetleniu tego komunikatu, naciśnij przycisk ZainstalujDodaj, aby zezwolić na instalację dodatku.
  Spell Checker Add pane 55 addon doorhanger 57

Przełączanie słowników

Po zakończeniu instalacji słownika, możesz – wedle potrzeby – przełączać się między zainstalowanymi słownikami. Aby włączyć inny zainstalowany słownik, kliknij prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj klawisz control, kliknij myszą wielowierszowe pole tekstowe, wybierz menu Języki i następnie wybierz słownik, który potrzebujesz. usc-6

Usuwanie słowa dodanego do słownika przez przypadek

 1. Otwórz folder profilu:

  • Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta Informacje dla pomocy technicznej.
  • W sekcji Informacje o aplikacji, w wierszu FolderKatalog profilu, kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilukatalog twojego profilu.
  Uwaga: Jeśli nie możesz uruchomić programu Firefox, lub wykonać powyższej instrukcji, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Otwórz plik persdict.dat w edytorze tekstu (np. WordPad (np. Pages) (np. Calligra Words).
 4. W edytorze tekstu każde dodane słowo znajduje się w oddzielnym wierszu. Usuń wiersz zawierający słowo, które chcesz usunąć.
 5. Kliknij menu Plik i wybierz Zapisz, by zapisać swoją pracę.
Informacja: We wszystkich słownikach usunięte słowa nie będą dostępne.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji