Tworzenie kopii zapasowej swoich danych

Firefox zachowuje wszystkie ustawienia użytkownika, takie jak zakładki, hasła i dodatki w folderze profilu na twoim komputerze, ale w innym miejscu niż pliki samego programu. W tym artykule opisane jest, jak utworzyć kopię zapasową swojego profilu, przywrócić go, przenieść w nowe miejsce lub na inny komputer.

Gdzie znajduje się folder z profilem?

Kliknij przycisk New Fx Menu , a następnie przycisk pomocy Help-29 Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

Tworzenie kopii zapasowej profilu

Aby utworzyć kopię zapasową profilu, zamknij najpierw Firefoksa, jeżeli był otwarty i skopiuj folder z profilem w inne miejsce.

 1. Odszukaj swój folder profilu w sposób opisany powyżej.
 2. Zamknij Firefoksa (jeśli jest otwarty):

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Przejdź do folderu nadrzędnego tj. do %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Biblioteki/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. Kliknij prawym klawiszem myszy Przytrzymaj klawisz control i jednocześnie kliknij swój folder profilu i wybierz element Kopiuj.
 5. Kliknij prawym klawiszem myszy Przytrzymaj klawisz control i jednocześnie kliknij miejsce, gdzie ma być wykonana kopia zapasowa (np. pamięć przenośna USB lub pusta płyta CD-RW), a następnie wybierz element Wklej.

Przywracanie kopii zapasowej profilu

 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 2. Jeśli twój folder profilu i folder kopii zapasowej mają te same nazwy, po prostu zamień istniejący folder profilu z kopią zapasową, a następnie uruchom Firefoksa.
Ważne: Aby wszystko działało, nazwy folderów profili muszą się dokładnie zgadzać, włącznie z losowym ciągiem 8 znaków. Jeśli nazwy się nie zgadzają lub jeśli przywracasz kopię zapasową w nowym położeniu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Przywracanie w nowym położeniu

Jeśli nazwy folderów profili nie zgadzają się lub jeśli chcesz przywrócić profil w nowym położeniu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz zupełnie przeglądarkę Firefox:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 2. Użyj menedżera profili, aby utworzyć nowy profil w wybranym miejscu. Zamknij menedżera.
Informacja: Jeśli Firefox został zainstalowany na nowym komputerze, zamiast tworzyć nowy profil, możesz użyć domyślnego, który tworzy się automatycznie, gdy uruchamiasz Firefoksa po raz pierwszy.
 1. Odszukaj na twardym dysku lub innym nośniku (np. pamięć przenośna USB) kopię zapasową folderu profilu.
 2. Otwórz folder z kopią zapasową (np. xxxxxxxx.default).
 3. Skopiuj całą zawartość folderu ze starym profilem, np. pliki mimeTypes.rdfhandlers.json, prefs.js, folder bookmarkbackups itd.
 4. Znajdź i otwórz nowy folder profilu, możesz użyć sposobu opisanego wcześniej, a następnie – jeśli jest otwarty – zamknij Firefoksa.
 5. Wklej zawartość folderu z kopią zapasową do nowego folderu profilu, nadpisując istniejące pliki o tej samej nazwie.
 6. Uruchom Firefoksa.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo, SUMOka, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.