Tworzenie kopii zapasowej swoich danych

Firefox zachowuje wszystkie ustawienia użytkownika, takie jak zakładki, hasła i dodatki w folderze profilu na twoim komputerze, ale w innym miejscu niż pliki samego programu. W tym artykule opisane jest, jak utworzyć kopię zapasową swojego profilu, przywrócić go, przenieść w nowe miejsce lub na inny komputer.

 • Chcesz wykonać kopię zapasową samych zakładek? Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych, przywracania lub przenoszenia jedynie zakładek, ale nie innych danych, uzyskasz w artykule Kopie zapasowe i przywracanie zakładek.

Lokalizowanie folderu ze swoim profilem

Domyślnie profil Firefoksa jest przechowywany w folderze%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\.

 • %APPDATA% jest skrótem dla folderu C:\Users\<username>\AppData\Roaming\ (Windows 7/Vista) lub folderu C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\ (Windows XP/2000)i jest zależny od nazwy użytkownika w systemie Windows.

Domyślnie profil Firefoksa jest przechowywany w katalogu ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/.

Domyślnie profil Firefoksa jest przechowywany w katalogu ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/.

 • xxxxxxxx oznacza losowy ciąg 8 znaków.

Swój profil możesz znaleźć, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Firefox 3.6

 1. W oknie FirefoksaNa pasku menu kliknij menu Pomoc i następnie Informacje dla rozwiązywania problemów…. Spowoduje to otworzenie karty z informacjami przydatnymi przy rozwiązywaniu problemów.
 2. W sekcji Informacje o aplikacji, naciśnij przycisk Otwórz folder zawierającyPokaż w Finderze. Spowoduje to otworzenie folderukatalogu z profilem (np. folder xxxxxxxx.default).
Informacja: Jeżeli nie można otworzyć Firefoksa, skorzystaj z zamieszczonych poniżej wskazówek dla wersji 3.5.

Firefox 3.5

Windows 7 i Vista

 1. Naciśnij przycisk Start i na dole menu Start, bez przyciskania klawisza Enter, wpisz ścieżkę %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\.
 2. W lewym górnym rogu menu Start zostanie wyświetlona lista profili. Możesz wybrać dowolny z nich (np. xxxxxxx.default), aby otworzyć go za pomocą Eksploratora Windows.98ed7b83d09ef2c94285fcf99165ff31-1258904886-852-1.png


Windows 2000 i XP

 1. Naciśnij przycisk Start i wybierz Uruchom….

  xpstart.PNG
 2. Wpisz ścieżkę %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ i naciśnij przycisk OK.

  xpuruchom.PNG

W Eksploratorze Windows zostanie otworzony folder zawierający twoje profile.

 1. Kliknij ikonę Findera znajdującą się w doku.
 2. Na pasku menu kliknij menu Idź i wybierz Idź do katalogu…. Zostanie otworzone okno Idź do katalogu.
 3. Wklej w otwartym oknie następujący tekst ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles i następnie naciśnij przycisk Idź.
 4. Zostanie otwarte okno zawierające katalogi profili.
 5. Kliknij dwukrotnie katalog zawierający w nazwie słowo „default”, aby go otworzyć.
 1. (Ubuntu) W prawym górnym rogu kliknij menu Miejsca i następnie Katalog domowy. Zostanie wyświetlona przeglądarka plików.
 2. Kliknij menu Widok i zaznacz Pokaż ukryte pliki, jeśli funkcja ta nie została jeszcze zaznaczona.
 3. Kliknij dwukrotnie katalog o nazwie .mozilla.
 4. Kliknij dwukrotnie katalog o nazwie firefox. Twoje katalogi profili znajdują się właśnie tutaj.


Tworzenie kopii zapasowej profilu

Aby utworzyć kopię zapasową profilu, zamknij najpierw Firefoksa, jeżeli był otwarty i skopiuj folder z profilem w inne miejsce.

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz ZakończNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz ZakończNa pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program FirefoxNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29

 2. Odszukaj swój folder profilu w sposób opisany powyżej.
 3. Przejdź do folderu nadrzędnego tj. do %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Biblioteki/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. Kliknij prawym klawiszem myszy Przytrzymaj klawisz control i jednocześnie kliknij swój folder profilu i wybierz element Kopiuj.
 5. Kliknij prawym klawiszem myszy Przytrzymaj klawisz control i jednocześnie kliknij miejsce, gdzie ma być wykonana kopia zapasowa (np. pamięć przenośna USB lub pusta płyta CD-RW), a następnie wybierz element Wklej.

Przywracanie kopii zapasowej profilu

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz ZakończNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz ZakończNa pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program FirefoxNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29

 2. Jeśli twój folder profilu i folder kopii zapasowej mają te same nazwy, po prostu zamień istniejący folder profilu z kopią zapasową, a następnie uruchom Firefoksa.
Ważne: Aby wszystko działało, nazwy folderów profili muszą się dokładnie zgadzać, włącznie z losowym ciągiem 8 znaków. Jeśli nazwy się nie zgadzają lub jeśli przywracasz kopię zapasową w nowym położeniu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Przywracanie w nowym położeniu

Jeśli nazwy folderów profili nie zgadzają się lub jeśli chcesz przywrócić profil w nowym położeniu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz zupełnie przeglądarkę Firefox – możesz użyć sposobu opisanego wcześniej.
 2. Użyj menedżera profili, aby utworzyć nowy profil w wybranym miejscu. Zamknij menedżera.
Informacja: Jeśli Firefox został zainstalowany na nowym komputerze, zamiast tworzyć nowy profil, możesz użyć domyślnego, który tworzy się automatycznie, gdy uruchamiasz Firefoksa po raz pierwszy.
 1. Odszukaj na twardym dysku lub innym nośniku (np. pamięć przenośna USB) kopię zapasową folderu profilu.
 2. Otwórz folder z kopią zapasową (np. xxxxxxxx.default).
 3. Skopiuj całą zawartość folderu ze starym profilem, np. pliki mimeTypes.rdf, prefs.js, folder bookmarkbackups itd.
 4. Znajdź i otwórz nowy folder profilu, możesz użyć sposobu opisanego wcześniej, a następnie – jeśli jest otwarty – zamknij Firefoksa.
 5. Wklej zawartość folderu z kopią zapasową do nowego folderu profilu, nadpisując istniejące pliki o tej samej nazwie.
 6. Uruchom Firefoksa.

 


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1xKrFsk

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, KarolinaW. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.