Tworzenie kopii zapasowej swoich danych

Firefox Firefox Ostatnio zaktualizowany: 03/22/2024 83% użytkowników uznało to za pomocne

Firefox zachowuje wszystkie dane użytkownika, takie jak zakładki, hasła i dodatki w folderze profilu na twoim komputerze, ale w innym miejscu niż pliki samego programu. W tym artykule opisane jest, jak utworzyć kopię zapasową swojego profilu, przywrócić go, przenieść w nowe miejsce lub na inny komputer.

Informacja: Operacja odświeżenia Firefoksa tworzy na pulpicie folder Stare dane programu Firefox, który jest kompletną kopią zapasową wszystkich plików i folderów starego profilu. Jeśli przeglądarka była niedawno odświeżona i ten folder nadal znajduje się na twoim komputerze, masz już pełną kopię zapasową profilu.

Gdzie znajduje się folder z profilem?

 • Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton następnie Pomoc i wybierz Z menu Pomoc wybierz Więcej informacji do rozwiązywania problemów. Zostanie otwarta karta Informacje dla pomocy technicznej.
 • W sekcji Informacje o aplikacji, w wierszu FolderKatalog profilu, kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie wyświetlone okno zawierające folder twojego profiluwyświetlony folder twojego profiluwyświetlony katalog twojego profilu.
Uwaga. Jeśli nie możesz uruchomić Firefoksa lub wykonać powyższej instrukcji, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

Tworzenie kopii zapasowej profilu

Aby utworzyć kopię zapasową profilu, zamknij najpierw program Firefox, jeżeli był otwarty i skopiuj folder z profilem w inne miejsce.

 1. Odszukaj swój folder profilu w sposób opisany powyżej.
 2. Zamknij program Firefox (jeśli jest otwarty): Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 3. Przejdź do folderu nadrzędnego tj. do %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Biblioteki/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. Kliknij prawym klawiszem myszy Przytrzymaj klawisz control i jednocześnie kliknij swój folder profilu i wybierz element Kopiuj.
 5. Kliknij prawym klawiszem myszy Przytrzymaj klawisz control i jednocześnie kliknij miejsce, gdzie ma być wykonana kopia zapasowa (np. pamięć przenośna USB lub pusta płyta CD-RW), a następnie wybierz element Wklej.

Przywracanie kopii zapasowej profilu

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 2. Jeśli twój folder profilu i folder kopii zapasowej mają te same nazwy, po prostu zamień istniejący folder profilu z kopią zapasową, a następnie uruchom program Firefox.
Ważne: Aby wszystko działało, nazwy folderów profili muszą się dokładnie zgadzać, włącznie z losowym ciągiem 8 znaków. Jeśli nazwy się nie zgadzają lub jeśli przywracasz kopię zapasową w nowym położeniu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Przywracanie w nowym położeniu

Jeśli nazwy folderów profili nie zgadzają się lub jeśli chcesz przywrócić profil w nowym położeniu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz zupełnie przeglądarkę Firefox: Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, a następnie Zakończ.
 2. Użyj menedżera profili, aby utworzyć nowy profil w wybranym miejscu. Zamknij menedżera.
Informacja: Jeśli Firefox został zainstalowany na nowym komputerze, zamiast tworzyć nowy profil, możesz użyć domyślnego, który tworzy się automatycznie, gdy uruchamiasz program Firefox po raz pierwszy.
 1. Odszukaj na twardym dysku lub innym nośniku (np. pamięć przenośna USB) kopię zapasową folderu profilu.
 2. Otwórz folder z kopią zapasową (np. xxxxxxxx.default).
 3. Skopiuj całą zawartość folderu ze starym profilem, np. pliki handlers.json, prefs.js, folder bookmarkbackups itd.
 4. Znajdź i otwórz nowy folder profilu, możesz użyć sposobu opisanego wcześniej, a następnie – jeśli jest otwarty – zamknij program Firefox.
 5. Wklej zawartość folderu z kopią zapasową do nowego folderu profilu, nadpisując istniejące pliki o tej samej nazwie.
 6. Uruchom program Firefox.

Powiązane artykuły

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji