Menadżer haseł - jak zapisywać, kasować i edytować dane logowania w przeglądarce Firefox

Z dniem 13 grudnia 2021 r. Mozilla zakończy wsparcie dla aplikacji Firefox Lockwise na Androida i iOS. Aby nadal mieć dostęp i korzystać z zarządzania hasłami, zapoznaj się z artykułem Koniec wsparcia dla Firefox Lockwise.

Firefox bezpiecznie przechowuje twoje nazwy użytkowników i hasła dostępu do stron internetowych, automatycznie wypełnia je za ciebie przy następnej wizycie na stronie i pozwala zarządzać przechowywanymi danymi logowania za pomocą wbudowanego menedżera haseł "Firefox Lockwise". Na tej stronie dowiesz się jak używać menadżera haseł do zachowywania, wyświetlania, edycji, usuwania i chronienia twoich danych logowania. Dowiesz się również, jak wyłączyć menedżer haseł.

Informacja: Począwszy od wersji 76 przeglądarki Firefox na komputery z systemami Mac oraz Windows, może być konieczne uwierzytelnienie systemu operacyjnego przy dostępie do zapisanych haseł za pomocą przycisków Edytuj, Kopiuj, lub Wyświetl (ikonka "oka"). Pamiętaj, że to nie są dane logowania do twojego Konta Firefoksa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Lockwise pyta o uwierzytelnienie (hasło, głos, twarz lub odcisk palca) podczas dostępu do haseł.

Zapamiętywanie nazw użytkownika oraz haseł

Gdy wpisujesz na stronie internetowej swoją nazwę użytkownika i hasło, które nie zostały dotychczas zapisane przez program Firefox, wyświetlone zostanie okienko z zapytaniem o zachowanie tych danych logowania.

FF70 Password

Porada: Kliknięcie poza okienkiem spowoduje jego ukrycie. Aby je przywrócić, kliknij ikonę klucza po lewej stronie paska adresu. Jeśli Firefox nie wyświetla zapytania o zachowanie danych logowania, zapoznaj się ze stroną Nazwa użytkownika i hasło nie są zapamiętywane.

W okienku:

 • Aby Firefox zapamiętał twoją nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk Zapisz. Przy ponownej wizycie na tej witrynie internetowej, Firefox automatycznie wprowadzi w odpowiednie miejsce nazwę użytkownika i hasło.
  • Jeśli przypadkowo zapisana została błędna nazwa użytkownika lub hasło, wpisz poprawną wersję w pola logowania na stronie, a Firefox automatycznie zapyta o ich zachowanie. Aby zapisać nowe dane logowania, kliknij przycisk Aktualizuj.
 • Aby Firefox nigdy nie zapamiętywał haseł na bieżącej witrynie internetowej, kliknij rozwijane menu i wybierz opcję Nigdy nie zachowuj. Gdy odwiedzisz tę witrynę ponownie, okienko z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania nie będzie wyświetlone.
  • Jeśli później zmienisz zdanie i zechcesz by Firefox pytał o zapamiętywanie danych logowania dla danej witryny, musisz przejść do opcjipreferencji programu Firefox i usunąć wpis dla tej witryny z listy wyjątków panelu Prywatność i bezpieczeństwo.
 • Aby pominąć w danym momencie zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła, kliknij przycisk Nie zapisuj. Przy następnej wizycie na tej witrynie, ponownie zostanie wyświetlone okienko z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania.
Uwaga: Niektóre strony oferują długotrwałe zalogowanie za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola podczas logowania. To opcja oferowana przez odwiedzaną stronę, która będzie działała niezależnie od zapamiętywania danych logowania przez program Firefox.

Możesz również ręcznie dodać dane logowania do Lockwise. Kliknij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Dane logowania i hasłaHasła. Naciśnij przycisk Utwórz nowe dane logowania w lewym dolnym rogu, by móc ręcznie podać adres witryny, nazwę użytkownika i hasło.

Zarządzanie wieloma kontami dla jednej witryny

Jeśli używasz więcej niż jednego konta dla danej witryny, Firefox może zapisać dane logowania osobno dla każdego z nich. Przy każdym logowaniu się do witryny można wybrać dane logowania, z których chciałbyś korzystać.

Dodanie kolejnego konta użytkownika: Aby zapisać dodatkowy login i hasło dla witryny, wprowadź dane logowania i kliknij przycisk Zapisz po wyświetleniu monitu. Użyj przycisku strzałki w dół, aby zobaczyć listę zapisanych nazw użytkowników dla tej witryny. Możesz również rozpocząć pisanie, aby zawęzić wyniki.
Fx81AddLogins

Jeśli dla witryny internetowej zapisano więcej niż jeden login, lista nazw użytkowników pojawi się po kliknięciu pola logowania. Wybierz nazwę użytkownika, którą chcesz się zalogować.

saved logins 67SavedLoginsFx81
Aby wyświetlić hasła dla wybranej witryny, kliknij pole nazwy użytkownika na tej stronie, a następnie kliknij Wyświetl zachowane dane logowania.

Operacje na nazwach użytkownika i hasłach

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. Otworzy się strona about:logins Firefox Lockwise.
  fx72 lockwise remove logins

Tutaj możesz kopiować, edytować i usuwać dane logowania.

Informacja: Możesz wprowadzić nazwę witryny, nazwę użytkownika lub hasło w polu tekstowym Szukaj danych logowania Firefox Lockwise, aby odfiltrować dane logowania wyświetlone w panelu po lewej.

Po wybraniu wpisu z listy danych logowania, można wykonać następujące czynności:

 • Kliknij Kopiuj aby skopiować nazwę użytkownika lub hasło.
 • Kliknij FF70 Unhide Password aby zobaczyć hasło.
 • Kliknij Edytuj aby zmienić nazwę użytkownika lub hasło.
 • Kliknij Usuń aby usunąć dane logowania z przeglądarki Firefox.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Jak edytować lub usuwać dane logowania w Firefox Lockwise na komputery stacjonarne.

Usunięcie wszystkich danych logowania

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła.
 3. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz Usuń wszystkie dane logowania….
  remove logins 85

Eksport danych logowania

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową swoich zapisanych nazw użytkowników i haseł, lub przenieść je do innej aplikacji, możesz wyeksportować te dane do pliku .csv (comma separated values). Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Eksport danych logowania z Firefox Lockwise.

Import danych logowania

Możesz również zaimportować dane logowania z pliku .csv (comma separated values). Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Import danych logowania z pliku.

Zabezpieczenie zapisanych haseł

Jeśli używasz tego samego, łatwego do zapamiętania hasła dla wszystkich kont, narażasz się na kradzież tożsamości. Na stronie Wybieranie bezpieczniejszych haseł dowiesz się, jak łatwo stworzyć bezpieczne hasło, a przy użyciu opisanego powyżej menadżera haseł będziesz w stanie bezproblemowo korzystać z nich wszystkich.

Chociaż menadżer haseł przechowuje twoje dane logowania na lokalnym dysku twardym w zaszyfrowanym formacie, ktoś z dostępem do twojego konta użytkownika komputera może je wyświetlić lub wykorzystać bez twojej wiedzy. Na stronie Użyj hasła głównego, by zabezpieczyć zapisane dane logowania dowiesz się jak temu zapobiec i zabezpieczyć twoje dane na wypadek kradzieży lub zagubienia komputera.

Wyłączenie menedżera haseł

Firefox domyślnie umożliwia zapamiętywanie haseł. Aby wyłączyć tę funkcję:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Dane logowania i hasła.
  Fx80settings-LoginsAndPasswords
  • Aby Firefox nie zapisywał loginów i haseł dla danej strony internetowej, kliknij przycisk Wyjątki… obok Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn i dodaj URL tej witryny.
  • Aby Firefox w ogóle nie zapisywał loginów i haseł, usuń zaznaczenie z pola wyboru Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn.
 3. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
Informacja: Jeżeli ustawienie Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn jest wyszarzone, Firefox może być ustawiony tak, by nie pamiętać historii, lub mieć zawsze aktywny tryb przeglądania prywatnego. Aby przywrócić normalny tryb przeglądania, kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo, następnie przejdź do sekcji Historia i usuń zaznaczenie opcji Zawsze aktywny tryb przeglądania prywatnego, lub wybierz będzie zachowywał historię z menu rozwijanego, a następnie uruchom ponownie program Firefox.

Rozwiązywanie problemów z nazwami użytkownika i hasłami

Poniższe strony pomogą ci rozwiązać ewentualne problemy, które możesz napotkać używając danych logowania:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji