Protect your privacy

Keep your information safe from prying eyes with the latest privacy and security features.

Sikkert nettsidesertifikat

Nettsteder kan sende over et sertifikat til Firefox for å identifisere seg selv. Finn ut hvordan Firefox autentiserer nettsidene du besøker.

På engelsk

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More