Hvordan kan jeg se om forbindelsen min til en nettside er sikker?

Sideidentitetsknappen er et sikkerhetstjeneste for Firefox som gir deg mer informasjon om en nettside. Du kan raskt finne ut om en nettside er kryptert, om den er verifisert, hvem som eier nettstedet og hvem som verifiserte den. Dette kan hjelpe deg å unngå skadelige nettsider som prøver å hente personlig informasjon fra deg.

Sideidentitetsknappen er i adresselinjen til vestre for internettadressen.

Site Identity Block 14 - WinSite Identity Block - MacSite Identity Block 14 - Linsite identity

Når du ser på en nettside, vil Sideidentitetsknappen ha en av fem farger: En grå klode, en grå varseltrekant, en oransje varseltrekant, en grå hengelås eller en grønn hengelås. Klikk på et av disse ikonene for å se identitets- og sikkerhetsinformasjon om nettsiden.

identity icons toc order

Når du klikker på knappen Mer informasjon på pop-opp vinduet vil det vises mer informasjon om personverns- og sikkerhetsinnstillingene for siden, slikt som informasjon om sertifikatet, informasjonskapsler og lagrede passord.

Grå klode

En grå klode kan bety at:

  • Nettsiden ikke leverer identitetsinformasjon.
  • Forbindelsen mellom Firefox og nettstedet ikke er kryptert eller kun delvis kryptert og ikke burde betraktes som sikker mot avlytting.

YouTube - Gray globe - WinYouTube - Gray globe - MacYouTube - Gray globe - Lin

grey globe fx29

Størsteparten av nettsteder vil ha den grå kloden fordi de ikke brukes til å sende sensitiv informasjon frem og tilbake. De trenger derfor ikke verifiserte identiteter eller krypterte forbindelser. Dette gjelder for nettsider som serveres av HTTP (ikke kryptert) eller HTTPS (delvis kryptert).

Noter deg: Dersom du skal sende sensitiv informasjon av noe slag (bankinformasjon, kredittkortdata, personkode, etc.) sørg for at Sideinformasjonsknappen ikke er en grå klode.

Grå varseltrekant

En grå varseltrekant kan bety at:

  • Nettsiden ikke leverer identitetsinformasjon.
  • Forbindelsen til nettsiden ikke er helt sikker fordi den inneholder ukrypterte elementer (f.eks. bilder).

grey triangle

Oransje varseltrekant

En oransje varseltrekant kan bety at:

  • Nettstedet ikke leverer identitetsinformasjon.
  • Forbindelsen mellom Firefox og nettstedet er kun delvis kryptert og hindrer ikke avlytting.

itunes - Orange warning triangle - Win

orange triangle fx29

Dette innebærer at du tidligere har tillat det blandede aktive innholdet betjent over HTTPS i å bli vist på nettsiden, på tross av risikoene.

Det å laste inn siden på nytt vil blokkere visse HTTP-forespørsler tilbake til lavere trusler, som vil endre ikonet tilbake til forrige tilstand (grå klode for blandet passivt innhold, ellers grå hengelås) og vise ikonet for blandet innhold. For mer informasjon, se Hvordan usikkert innhold påvirker min sikkerhet.

Noter deg: Dersom du skal sende sensitiv informasjon av noe slag (bankinformasjon, kredittkortdata, personkode, etc.) sørg for at Sideinformasjonsknappen ikke er en oransje varseltrekant.

Grå hengelås

En grå hengelås kan bety at:

  • Nettsidens adresse har blitt verifisert.
  • Forbindelsen mellom Firefox og nettsiden er kryptert for å hindre avlytting.

Facebook - Gray padlock - WinFacebook - Gray padlock - MacFacebook - Gray padlock - Lin

grey lock fx29

Når et domene har blitt verifisert, betyr det at de som kjører nettstedet har kjøpt et sertifikat som beviser at de eier domenet og at det ikke blir forfalsket. For eksempel har Facebook denne typen sertifikat og kryptert forbindelse, dermed viser Sideinformasjonsknappen viser en grå hengelås. Når du klikker på hengelåsen, forteller den deg at du er koblet til facebook.com og at dette er bekreftet av DigiCert inc. Den forsikrer deg også om at forbindelsen er kryptert, slik at ingen kan avlytte forbindelsen og stjele innloggingsinformasjonen din til Facebook på den måten.

Derimot er det ikke verifisert hvem som faktisk eier domenet det er snakk om. Det er ingen garanti at facebook.com faktisk er eid av firmaet Facebook. Det eneste som er sikkert er at domenet er gyldig og at forbindelsen er kryptert.

Grønn hengelås

En grønn hengelås kan bety at:

  • Nettsidens adresse har blitt verifisert ved hjelp av et utvidet valideringssertifikat (EV Sertificate).
  • Forbindelsen mellom Firefox og nettsiden er kryptert for å hindre avlytting.

PayPal - Green padlock - WinPayPal - Green padlock - MacPayPal - Green padlock - Lin

green lock fx29

En grønn hengelås sammen med navnet på selskapet eller organisasjonen i grønn tekst betyr at denne nettsiden bruker et utvidet valideringssertifikat (EV Certificate). Et EV sertifikat er en spesiell type sidesertifikat som trenger en betydelig strengere identitetsverifisering enn andre typer sertifikater. Mens den grå hengelåsen betyr at en side har sikker tilkobling, betyr den grønne hengelåsen at tilkoblingen er sikker og at eierne av domenet er de du forventer at de er.

Med EV-sertifikatet forsikrer Sideinformasjonsknappen deg om at paypal.com er eid av Paypal inc., for eksempel. Ikke bare blir hengelåsen grønn på siden til Paypal, den utvides og viser navnet på eieren også.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More