Innstillinger for blokkering av popupvinduer, unntak og feilsøking

Hva er sprettoppvinduer?

Sprettoppvinduer, eller popups, er vinduer som automatisk åpnes uten at du gir tillatelse til det. De kan ha forskjellig størrelse, men dekker vanligvis ikke hele skjermen. Noen sprettoppvinduer åpnes på toppen av Firefox-vinduer som allerede vises, mens andre vises under Firefox (pop-under).

Firefox lar deg styre sprettoppvinduer i InnstillingerInnstillinger for Firefox. Sprettoppvindublokkering er slått på som standard, så du trenger ikke tenke på å aktivere det for å forhindre at sprettoppvinduer vises i Firefox.

Når et sprettoppvindu blokkeres, viser Firefox en informasjonslinje (dersom denne ikke tidligere er bekreftet og lukket - se nedenfor), samt et ikon popup_icon_fx57 i adresselinjen.

Fx118WinNorskBlokkeringAvSprettoppvinduerFx90Popup-mac

Når du enten trykker på knappen InnstillingerPreferanser i informasjonslinjen, eller ikonet i adresselinjen, vil det vises en meny med følgende valg:

 • Tillat sprettoppvinduer fra <nettstedsadresse>
 • Behandle sprettoppvindu-innstillinger
 • Ikke vis denne meldingen når sprettoppvinduer blokkeres
 • Åpne «sprettoppvindu-adresse»
Blokkering av sprettoppvinduer kan gjøre at noen nettsider ikke fungerer riktig: Noen nettsider, blant annet banknettsider, bruker sprettoppvinduer for viktige funksjoner. Blokkering av alle sprettoppvinduer vil deaktivere slike funksjoner. For å tillate at spesifikke nettsider bruker sprettoppvinduer, samtidig som andre fremdeles blokkeres, kan du legge til disse sidene i listen over tillate sprettoppvinduer
Blokkering av sprettoppvinduer virker ikke alltid: Selv om Firefox blokkerer de fleste sprettoppvinduene, kan noen nettsider vise sprettoppvinduer ved bruk av metoder som Firefox ikke dekker, selv om de er blokkert.

Innstillinger for blokkering av sprettoppvinduer

Slik åpner du innstillinger for blokkering av sprettoppvinduer:

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.
 2. Velg Personvern og sikkerhet-panelet.
 3. Rull ned til Tillatelser-avsnittet.
  • Fjern markeringen av Blokker sprettoppvinduer for å slå av all blokkering av sprettoppvinduer.
  • Klikk på Unntak…-knappen til høyre for Blokker sprettoppvinduer for å åpne en liste over nettsteder du ønsker skal kunne vise sprettoppvinduer.
  Fx118WinNorskTillatteNettstederSprettoppvinduer

Her finnes følgende valg:

 • Skriv eller lim inn adressen til et nettsted og klikk på Tillat-knappen for å legge den til listen over nettsteder som tillates å åpne sprettoppvinduer.
 • Velg et nettsted fra listen og klikk på Fjern nettsted-knappen for å fjerne det fra unntakslisten.
 • Klikk på Fjern alle nettsteder-knappen for å fjerne alle nettstedene fra unntakslisten.

Klikk på Lagre endringer for avslutte endringen.

Sprettoppvinduer som ikke blokkeres

Kommer sprettoppvinduet fra Firefox?

Det kan være sprettoppvinduet ikke kommer fra Firefox. Du kan finne ut hvor sprettoppvinduet kommer fra ved å se på utseendet på vinduet.

 • Dersom du ser adresselinjen med Sporingsbeskyttelse-knappen Fx89ShieldIcon og Nettstedsinformasjon-knappen Fx89Padlock i sprettoppvinduet, kommer det fra Firefox.
 • Hvis du ikke ser disse knappene, kan du ha skadeprogram (malware) på datamaskinen din som genererer disse sprettoppvinduene. For hjelp, les Troubleshoot Firefox issues caused by malware .

Er sprettoppvindublokkering påslått på dette nettstedet

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.
 2. Velg Personvern og sikkerhet-panelet og rull ned til Tillatelser-avsnittet.
 3. Sørg for at Blokker sprettoppvinduer-avkryssingsboksen er krysset av.
 4. Klikk på Unntak…-knappen til høyre for Blokker sprettoppvinduer. En liste over alle nettstedene som har tillatelse til å vise sprettoppvinduer blir vist.
 5. Dersom nettstedet som åpner sprettoppvinduer er i listen, merk det, og trykk Fjern nettsted.
 6. Klikk på Lagre endringer for avslutte endringen.
 7. Lukk siden Innstillinger. Alle endringer du har gjort vil bli lagret automatisk. .

Vises sprettoppvinduet ved et museklikk eller trykk på en tast?

Noen hendelser, som å klikke med musen eller trykke på en tast, kan åpne sprettoppvinduer selv om blokkering av sprettoppvinduer er påslått. Dette er med hensikt slik at Firefox ikke blokkerer sprettoppvinduer som nettsider trenger for å fungere.

Er det et virkelig sprettoppvindu?

Noen ganger er annonser designet for å se ut som vinduer, men er egentlig ikke det. Blokkeringen av sprettoppvinduer i Firefox kan ikke blokkere slike annonser.

Mozilla spørreundersøkelser

Når du besøker et Mozilla-nettsted, vil du noen ganger se et sprettoppvindu som ber deg delta i en spørreundersøkelse. Den eneste tredjeparten Mozilla noen gang bruker for spørreundersøkelser er Alchemer (tidligere SurveyGizmo), som er sjekket av våre team for juss og personvern. Sprettoppvindu-blokkeringen i Firefox blokkerer ikke disse sprettoppvinduene.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More