Innstillinger for blokkering av popupvinduer, unntak og feilsøking

Dette dokumentet forklarer alle innstillinger i Mozilla Firefox for å styre sprettoppvinduer (popups).

Hva er sprettoppvinduer?

Sprettoppvinduer, eller popups, er vinduer som automatisk åpnes uten at du gir tillatelse til det. De kan ha forskjellig størrelse, men dekker vanligvis ikke hele skjermen. Noen sprettoppvinduer åpnes på toppen av Firefox-vinduer som allerede vises, mens andre vises under Firefox (pop-under).

Firefox lar deg styre både sprettoppvinduer gjennom Innholdspanelet i InnstillingerInnstillinger vinduet. Popup-blokkering er på som standard, så du trenger ikke å bekymre deg for å slå det på for å forhindre at sprettoppvinduer vises i Firefox.

Når et sprettoppvindu blokkeres, viser Firefox en informasjonslinje (dersom denne ikke tidligere er bekreftet og lukket), samt et ikon

Popup1 29 WinPopup1 29 MacPopup1 29 Lin
popup-win7Popup mac1Popup lin1

Når du trykker på knappen InnstillingerInnstillinger i informasjonslinjen, eller ikonet i adresselinjen, vil en meny vises med følgende valg:

 • Tillat/blokker sprettoppvinduer for dette nettstedet
 • Rediger sprettoppvinduinnstillinger...
 • Ikke vis informasjonsfeltet når sprettoppvinduer er blokkertIkke vis denne meldingen når sprettoppvinduer er blokkert
 • (vis blokkerte sprettoppvinduer)
Blokkering av sprettoppvinduer kan gjøre at noen nettsider ikke fungerer riktig: Noen nettsider, blant annet banknettsider, bruker sprettoppvinduer for viktige funksjoner. Blokkering av alle sprettoppvinduer vil deaktivere slike funksjoner. For å tillate at spesifikke nettsider bruker sprettoppvinduer, samtidig som andre blokkeres, kan du legge til sidene som i listen over tillate sprettoppvinduer
Blokkering av sprettoppvinduer virker ikke alltid: Selv om Firefox blokkerer de fleste sprettoppvinduene, kan noen nettsider vise sprettoppvinduer gjennom metoder som ikke Firefox styrer over, selv om de er innstilt på å bli blokkert.

Innstillinger for blokkering av sprettoppvinduer

For å gå til innstillinger for sprettoppvinduer:

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger. Klikk på menyknappen Fx57Menu og velg InnstillingerInnstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.

 2. Velg Innhold-panelet.

  popup-options-win7
  Popup mac2


  Content Popup Win7 Fx23
  Block popups Mac Fx 23Block popups Linux Fx 23

I Innhold-panelet:

 • Blokker sprettoppvinduer: Fjern avkryssingen på denne for å slå av all blokkering av sprettoppvinduer.
 • Unntak: Dette er en liste over nettsted som du ønsker skal kunne vise sprettoppvinduer.

  86c0e1094489ddd5611008de57d0afed-1260046952-121-3.png


  popupblocker-exceptions-en-mac.png
  Popup lin2
  Dialogen gir følgende valg:
  • Tillat: Trykk på denne for å legge til et nettsted i unntakslisten.
  • Fjern nettsted: Trykk på denne for å fjerne et nettsted fra unntakslisten.
  • Fjern alle nettsted: Trykk på denne for å fjerne alle nettstedene i unntakslisten.
Merk: Blokkering av sprettoppvinduer vil ikke alltid virke, og kan påvirke funksjonaliteten til noen nettsider. For å lese mer, se Hva er sprettoppvinduer?-seksjonen ovenfor.

Sprettoppvinduer som ikke blokkeres

Kommer sprettoppvinduet fra Firefox?

Det er godt mulig at sprettoppvinduet ikke kommer fra Firefox. Du kan finne ut hvor et sprettoppvindu kommer fra ved å se på utseendet på vinduet.

 • Dersom du ser adresselinjen med bokmerke-stjernen inni sprettoppvinduet, kommer sprettoppvinduet fra Firefox. En annen god indikasjon er Firefox-logoen eller den orange Firefox-knappen på Windows 7 i øverst til venstre hjørne i vinduetEn annen god indikasjon på Linux er om du ser teksten "- Mozilla Firefox" på slutten av tittellinjen.
Popup Win3 Popup mac3Popup lin3
Popup2 29 WinPopup2 29 MacPopup2 29 Lin

Er sprettoppvindublokkering påslått på dette nettstedet

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger. Klikk på menyknappen Fx57Menu og velg InnstillingerInnstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.

 2. Velg Innhold-panelet.
 3. Sørg for at Blokker sprettoppvinduer-avkryssingsboksen er krysset av.
 4. Til høyre for Blokker sprettoppvinduer, trykk på Unntak ...-knappen. En dialog vil vises som viser alle nettstedene som har tillatelse til å vise sprettoppvinduer.
 5. Dersom nettstedet som åpner sprettoppvinduer er i listen, merk det, og trykk Fjern nettsted.
 6. Trykk LukkLukk vinduet Tillatte nettsted - Sprettoppvinduer.
 7. Lukk siden about:preferences. Alle endringer du har gjort vil bli lagret automatisk.. .

Vises sprettoppvinduet når en trykker på en museknapp eller på en tast?

Noen hendelser, sånn som å klikke med musen eller trykke på en tast, kan åpne sprettoppvinduer selv om blokkering av sprettoppvinduer er påslått. Dette skjer fordi Firefox prøver å ikke blokkere sprettoppvinduer som nettsider trenger å åpne for å virke riktig.

Er det et virkelig sprettoppvindu?

Noen annonser er designet slik at de ser ut som vinduer, men er egentlig ikke det. Blokkeringen av sprettoppvinduer i Firefox kan ikke blokkere slike annonser.

fake-popup-win7Popup mac4

 

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More