Sertifikat har samme serienummer som et annet seertifikat

Det kan hende du får se følgende melding når du forsøker å få tilgang til konfigurasjonssiden til ruteren din:

Fx63-SecureConnectionFailed-ReusedIssuer

Note: Til forskjell fra andre sikkerhetsadvarsler, tillater ikke feilsiden Sikker tilkobling mislyktes deg å omgå feilen.

Feilsiden vil også ha meldingen Sertifikatet ditt inneholder samme serienummer som et annet sertifikat utstedt av samme sertifikatutgiver (CA). Be om å få et nytt sertifikat med et unikt serienummer. Feilkode: SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL. Denne artikkelen forklarer årsaken til dette problemet og hvordan du kommer rundt det.

Årsak

Eldre rutere kan noen ganger regenerere sine sikkerhetssertifikater på en feil måte istedet for å beholde det samme sertifikatet for alltid. Dersom du har lagt til et permanent sikkerhetsunntak i nettleseren din for ruteren din, og dennes sertifikat-regenerering ikke blir utført korrekt, vil Firefox se endringen som et mulig angrep.

Løsning

Løsningen på sikt er å kontakte produsenten av enheten for å høre om det finnes en oppdatering som løser problemet.

Midlertidig løsning

Om du er sikker på at det ikke er et angrep, kan du omgå problemet midlertidig ved å fjerne unntakene du tidligere har lagret for denne tjeneren eller enheten. Høyst sannsynlig vil du finne unntaket med det dupliserte serienummeret på fanen for Servere. Se etter de du har lagt til; overse de som viser * som serveren, disse er globale elementer med mistillit lagt til av Firefox.

Slik sletter du et gammelt unntak:

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger. Klikk på menyknappen Fx57Menu og velg InnstillingerInnstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.

 2. Velg panelet Personvern og sikkerhet.
 3. Rull ned til avsnittet Sertifikater.
 4. Klikk på Vis sertifikater...-knappen for å åpne Sertifikatbehandling.
 5. I Sertifikatbehandling klikk på Servere fanen.
 6. Finn elementet som korresponderer med nettstedet som gir feilmeldingen. Noter deg utstedernavnet (CA) for den serveren - CA-navnet står over nettstedsnavnet.
 7. Klikk på server-sertifikatet som korresponderer med nettstedet som gir feilmeldingen. og klikk på Slett ...-knappen.
 8. Klikk på OK-knappen når du bes om å slette unntaket.
 9. Klikk på fanen Utstedere.
 10. Klikk på elementet som korresponderer med den CA du noterte deg tidligere, og klikk så på Slett/opphev tiltro ...-knappen.
 11. Klikk på OK-knappen når du bes om å slette unntaket.
 12. Klikk på OK-knappen for å lukke Sertifikatbehandling.
 13. Lukk siden about:preferences. Alle endringer du har gjort vil bli lagret automatisk..

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More