Nettstedsinformasjonspanel

Nettstedsinformasjons-panelet er der du ser informasjon om et nettsteds tilkoblingssikkerhet og identitet, og gjør valg angående tillatelser du har gitt eller blokkerte for nettstedet.

Tilkoblingssikkerhet

Et hengelås-ikon Fx70GreyPadlockFx89Padlock i adresselinjen vil indikere om tilkoblingen til nettstedet er sikker. For mer informasjon, klikk på hengelåsen for å åpne Nettstedsinformasjons-panelet. Den øvre delen av detteDette panelet viser deg om tilkoblingen er ansett som sikker.

Fx70SiteInfo-ArrowFx87SiteInfo-ArrowFx98WinNorskNettstedsinformasjonspanel

Klikk på høyrepilen i Nettstedsinformasjonspanelet for å vise Tilkoblingssikkerhetpanelet. I dette vises det mer om tilkoblingssikkerhet, slik som utgiver av sertifikatet for en sikker tilkobling og – om det er oppgitt – hvem som eier nettstedet, eller slå av blokkering av usikkert innhold på et nettsted. Her finner du også en Mer informasjon-knapp som åpner Sikkerhet fanen for nettstedet i Sideinformasjons-vinduet.

Les artikkelen Hvordan kan jeg se om forbindelsen min til en nettside er sikker? for å lære mer om tilkoblingssikkerhet. Artikkelen Hvordan usikkert innhold påvirker min sikkerhet forteller deg om sikkerhetsfunksjonen i Firefox for innholdsblokkering.

Merk: Om du har gitt noen spesialtillatelser til nettstedet, vil du også se et Tillatelser-ikon Fx87PermissionsIconFx89PermissionsIcon i adresselinjen. Klikk på dette for å se og redigere tillatelsene du har satt for nettstedet. Om du ikke ser et tillatelser-ikon eller du ønsker å redigere andre tillatelser, kan du åpne Sideinformasjons-vinduet, som har en Tillatelser-fane med en liste over tilgjengelige tillatelser for nettstedet. For mer informasjon, les artikkelen Sideinformasjonspanelet.

Permissions

The Permissions section of the Site Information panel will display any special permissions you've granted to the website in the past and lets you adjust them on the spot.

Fx70SiteInfo-Permissions

To edit any other permission for a site, click the right arrow in the panel and then click the More Information button. This will open the Page Info window, which contains a comprehensive permissions section.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More