Bruke hovedpassord for å beskytte lagrede brukernavn og passord

Primary Password erstatter Master Password. Firefox fjerner ord og uttrykk fra nettleseren som ansees som nedsettende eller ekskluderende. Les mer her om hvorfor vi gjør denne endringen.
Merk: Dette er en problemstilling som ikke angår norske artikler, da begrepet Hovedpassord er brukt i disse som oversettelse for Primary Password / Master Password.

Firefox kan lagre brukernavn og passord som du bruker for å få tilgang til tjenester online, slik som gmail, facebook, twitter, med mer. Hvis du deler din datamaskin med noen andre, er det anbefalt at du bruker et hovedpassord.

Flere enheter/profiler: Hovedpassord gjelder lokalt og blir ikke synkronisert på tvers av profiler eller enheter. Hvis du bruker mer enn enhet eller har mer enn en profil, så vil disse bruke bruke separate hovedpassord.


VIKTIG: Når du har definert og lagret hovedpassordet ditt, vil du bli bedt om å oppgi det for hver gang du starter Firefox og Firefox trenger tilgang til dine lagrede passord. Dette gjelder også dersom du vil legge til, fjerne eller vise et passord.

Password Required - Enter Password Fx63Password Required - Enter Master PasswordFx87WinNorskAngiHovedpassord

Lage et hovedpassord

Firefox bruker ikke hovedpassord som standard for å beskytte lagret påloggingsinformasjon. For å definere et hovedpassord, gjør du følgende:

 1. Trykk på menyknappen New Fx Menu for å åpne menypanelet.

 2. Klikk på Innlogginger og passordPassord.
 3. Klikk på Firefox Lockwise meny (tre prikker), og så på InnstillingerInnstillinger.

  lockwise pref 70Fx87WinNorskLockwiseMeny
  • Personvern og sikkerhet panelet i Firefox InnstillingerInnstillinger åpnes.
  Fx87WinNorskInnloggPassordHovedpassord
 4. Merk av Bruk et hovedpassord for å åpne dialogvinduet for Endre hovedpassord.
 5. Skriv inn hovedpassordet ditt. Passordkvalitetsmålet vist som en grønn strek indikerer hvor vanskelig det vil være å gjette seg fram til passordet ditt. Et sikkert hovedpassord bør inkludere følgende elementer:
  • Minst en stor bokstav
  • Et eller flere siffer.
  • Minst en spesialkarakter: @ # $ % ^ & * ( ).
  • Passordet må være lett for deg å huske, men vanskelig for andre å gjette. Slik sikrer du at bare du er i stand til å hente fram den følsomme innlogging- og passord-informasjonen du har lagret. Artikkelen Lag sikre passord for å beskytte identiteten din gir deg flere tips om hvordan du bør lage passord.
 6. Skriv inn passordet en gang til for å sikre at du har skrevet det rett og at du husker det.
  Fx87WinNorskSetteHovedpassord
 7. Klikk på OK for å aktivere hovedpassordet.
 8. Lukk siden about:preferences. Alle endringer du har gjort vil bli lagret automatisk..

Fjerne hovedpassordet

Om du bestemmer deg for at du ikke behøver et hovedpassord lenger, kan du slette det når som helst:

Viktig: Uten et hovedpassord kan enhver med tilgang til datamaskinen din se og endre passordene du har lagret i Firefox.
 1. Trykk på menyknappen New Fx Menu for å åpne menypanelet.

 2. Klikk på Innlogginger og passordPassord.
 3. Klikk på Firefox Lockwise meny (tre prikker), og så på InnstillingerInnstillinger.

  lockwise pref 70Fx87WinNorskLockwiseMeny
  • Personvern og sikkerhet panelet i Firefox InnstillingerInnstillinger åpnes.
 4. Fjern markeringen av Bruk et hovedpassord.
 5. Skriv inn det nåværende passordet for å bekrefte at du er autorisert til å fjerne det.
 6. Trykk Fjern.
 7. Trykk OK i dialogen som vises for å bekrefte.
 8. Lukk siden about:preferences. Alle endringer du har gjort vil bli lagret automatisk..

Bytte hovedpassordet

Du kan også bytte hovedpassordet når som helst:

 1. Trykk på menyknappen New Fx Menu for å åpne menypanelet.

 2. Klikk på Innlogginger og passordPassord.
 3. Klikk på Firefox Lockwise meny (tre prikker), og så på InnstillingerInnstillinger.

  lockwise pref 70Fx87WinNorskLockwiseMeny
  • Personvern og sikkerhet panelet i Firefox InnstillingerInnstillinger åpnes.
 4. Klikk på Endre hovedpassord....
 5. Skriv inn det nåværende passordet for å bekrefte at du er autorisert til å endre det.
 6. Skriv inn det nye hovedpassordet to ganger.
  • Hvis du lar begge feltene være tomme, fjerner det hovedpassordet ditt.
 7. For å bruke det endrede hovedpassordet, trykk OK.
 8. Lukk siden about:preferences. Alle endringer du har gjort vil bli lagret automatisk..Basert på informasjon fra Master password (mozillaZine KB)

 

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More